Rondleidingen langs eeuwenoude bodemschatten

Archeologen nemen geinteresseerden woensdag 28 november mee tijdens rondleidingen langs eeuwenoude bodemschatten. Deze kwamen twee jaar geleden aan het licht tijdens bodemonderzoek, als voorbereiding voor de aanleg van de omleiding om Voorthuizen. (Barneveldse krant, 22 november)

Lees meer: barneveldsekrant.nl

 

Omwonenden Circulus-Berkel Deventer zetten vraagtekens bij heiwerkzaamheden nieuwbouw

Omwonenden van Circulus-Berkel in Deventer verbazen zich over de heiwerkzaamheden die de afgelopen week plaats hadden op het terrein van de afvalverwerker. Circulus-Berkel bouwt nieuwe kantoren en een recycleplein. (RTV Oost, 22 november)

Lees meer: rtvoost.nl

 

'Nieuwe reservoirs leiden juist tot groter watertekort'

Wie denkt droogte en watertekort te kunnen oplossen met de aanleg van nieuwe dammen en waterreservoirs, vergist zich. Op termijn leidt dat juist tot grotere problemen, betoogt een multidisciplinaire groep van wetenschappers. (H2O Waternetwerk, 15 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Omgevingswet: Rli luidt noodklok en wil meer sturing vanuit kabinet

De Raad voor de leefomgeving en infrastructuur (Rli) slaat alarm en stelt dat er meer politieke aansturing en interbestuurlijke samenwerking nodig is bij het realiseren van de Nationale Omgevingsvisie (NOVI). Het kritische Rli-advies 'Nationale Omgevingsvisie: lakmoesproef voor het omgevingsbeleid' is dinsdag 20 november aangeboden aan minister Kasja Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. (Waterforum, 20 november)

Lees meer: waterforum.net

 

Overheden pompen 600 miljoen in klimaataanpassing

De overheden- rijk, provincies, gemeenten en waterschappen - investeren de komende jaren samen 600 miljoen euro in het klimaatbestendig maken van ons land. Het geld gaat naar maatregelen die schade door droogte, hittestress en wateroverlast moeten beperken. (Binnenlands bestuur, 20 november)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Koekoekspolder verduurzaamt kassen ‘razendsnel’

Door een extra aardwarmteput en houtstookinstallatie moet de duurzame warmteproductie in kassengebied Koekoekspolder de komende 2,5 jaar verviervoudigen. (Groente en Fruit, 21 november)

Lees meer: gfactueel.nl

 

Provincie maakt drinkwaterplan

Met de toenemende vraag naar drinkwater en een grens aan de hoeveelheid duurzaam te winnen grondwater wil Flevoland nu goed nadenken en de juiste beslissingen nemen voor de komende eeuw. Daarom maakt het provinciebestuur een drinkwaterplan. (De Noordoostpolder, 21 november)

Lees meer: denoordoostpolder.nl

 

Chemours beperkt uitstoot GenX tot bijna nul

Chemours verwacht de uitstoot van de omstreden GenX-stoffen binnen twee jaar te beperken tot vrijwel nul. Een proefinstallatie voor de zuivering van afvalwater levert volgens Marc Reijmers van het Dordtse chemiebedrijf goede resultaten op. (RTV Rijnmond, 20 november)

Lees meer: rtvrijnmond.nl

 

Hulpmiddel voor inzicht in bodemenergie overgedragen aan RVO.nl

Tijdens het Nationale Warmte Congres dat onlangs plaatsvond in Nijmegen, heeft Rijkswaterstaat het beheer van de WKOtool officieel overgedragen aan RVO.nl. De WKOtool is een hulpmiddel voor particulieren, bedrijven en installateurs die interesse hebben of werken met ondiepe bodemenergie, oftewel warmte/koude-opslag (wko). (Vakblsd warmte pompen, 20 november)

Lees meer: warmtepompen.nl

 

Droge zomer leidt tot verzakkende huizen: Nederlandse bodem zakt veel meer dan gedacht

De Nederlandse bodem zakt veel meer dan verwacht. De grote droogte van het afgelopen jaar speelt daarbij een hoofdrol. Dat blijkt uit de nieuwe bodemdalingskaart van Nederland die het Nederlands Centrum voor Geodesie en Geo-informatica (NCG) dinsdag (deVolkskrant, 19 november)

Lees meer: volkskrant.nl

 

Archeologen graven langs N34

Zitten er in de grond rondom de N34 tussen Coevorden-Noord en de aansluiting met de N381 bij Emmen schatten verborgen? Dat gaan archeologen vanaf woensdag uitzoeken, juist op plaatsen waar archeologisch interessante resten te verwachten zijn. (Emmen.nu, 19 november)

Lees meer: emmen.nu

 

Meer duurzame energie in najaarsronde SDE+

De 'SDE+ najaarsronde 2018' stevent af op meer duurzame energie dan ooit. Momenteel beoordeelt RVO.nl de bijna zesduizend ingediende energieprojecten, die gezamenlijk goed zijn voor een jaarproductie van maar liefst 35,1 PJ. De verwachting is dat na beoordeling van de aanvragen de energieopbrengst van deze SDE+ ronde eerdere rondes kan overtreffen. Dat betekent dat er voor hetzelfde budget steeds meer duurzame energie kan worden opgewekt. (Duurzaam nieuws, 20 november)

Lees meer: duurzaamnieuws.nl

 

Hoogleraar De Kreuk: gebruik zuiveringsslib niet in de landbouw

Voer zuiveringsslib niet af naar de landbouw, maar 'steek de fik erin'. Dat zei afvalwaterhoogleraar Merle de Kreuk gisteren op een bijeenkomst over slib. Het slib bevat nog zo veel microplastics, zware metalen en verdere antropogene micro-verontreinigingen dat gebruik in landbouw 'tegen het gevoel van duurzaamheid ingaat', betoogde De Kreuk. (H2O Waternetwerk, 20 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Meer gaswinning Loon op Zand

Energieconcern Vermilion mag tot en met 2026 aardgas blijven winnen in het Brabantse Loon op Zand. Daarvoor heeft minister Eric Wiebes van Economische Zaken en Klimaat toestemming gegeven, meldt het bedrijf. (Binnenlands bestuur, 15 november)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

‘Je verwacht niet dat dit allemaal onder de grond gebeurt in Apeldoorn’

We worden steeds vaker geteisterd door hevige regenbuien. Maar gelukkig bestaan er bergbezinkbassins. Een groep scholieren mocht gisteren kijken hoe het er in dergelijke situaties aan toe gaat in zo'n grote ondergrondse bak. (De Stentor, 22 november)

Lees meer: destentor.nl

 

HVC heeft vergunning om naar aardwarmte te zoeken

Afvalverwerker HVC heeft van het Ministerie van Economische Zaken een vergunning gekregen om in de Helderse bodem naar aardwarmte te zoeken. (Noordhollands Dagblad, 21 november)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

Sanering van Westdijk op zijn vroegst midden 2019

De Westdijk in Spakenburg is versterkt met vervuilde grond, maar hoe ernstig is die verontreiniging? Dat is het Waterschap Vallei en Veluwe nu aan het uitzoeken. En het gaat nog maanden duren voor er maar een begin gemaakt kan worden met de plannen voor de sanering. (Noordhollands Dagblad, 20 november)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

Gezamenlijke koers Nederland en Duitsland om slib in de Eems aan te pakken

Er zit te veel slib in de Eems. Om de ecologie en de bereikbaarheid van het Eems-estuarium ook voor de toekomst te garanderen, werkt Nederland samen met de deelstaat Nedersaksen (Duitsland). Er wordt een ecologische strategie voor sedimentmanagement in het Eems-gebied ontwikkeld. Deze strategie moet meer duidelijkheid geven over de manier waarop de twee landen in toekomst met het teveel aan slib om willen gaan. Daarbij wordt ook gekeken naar gebieden waar behoefte is aan materiaal in verband met de stijgende zeespiegel. (Eemskrant, 20 november)

Lees meer: eemskrant.nl

 

Nederland zakt weg: zo hard daalt de bodem in jouw woonplaats

Nederland zakt steeds verder weg. Letterlijk. Met name in het westen van het land en rond de Groninger gasvelden daalt de bodem in rap tempo. Als er geen maatregelen worden genomen zorgt verzakking van gebouwen de komende jaren voor miljarden euro's aan schade. (RTL Nieuws, 20 november)

Lees meer: rtlnieuws.nl

 

Sanering noodzaak door vervuiling van oude wasserij in IJsselmuiden

De vervuiling rondom de Blekerijweg vraagt om een sanering; de wasserij die er tot zo'n vijftig jaar geleden actief was, heeft dermate veel verontreiniging achtergelaten dat een aanpak nodig is. Onderzoek heeft uitgewezen dat de vervuiling niet verder is gekomen dan de Parallelweg maar dat de vervuiling wel omhoog komt ter hoogte van de Koekoeksweg. (De STentor, 19 november)

Lees meer:destentor.nl

 


Pagina 5 van 89

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA