Deltaprogramma 2019, maatregelen om Nederland tijdig aan te passen aan de klimaatverandering

Nederland kent de afgelopen maanden een ongebruikelijk lange droogteperiode met gevolgen voor de natuur, landbouw, scheepvaart en economie. In het voorjaar kregen grote delen van het land te maken met piekbuien, met op meerdere plaatsen wateroverlast als gevolg. In januari hadden we een aantal forse stormen waarbij voor het eerst alle vijf stormvloedkeringen werden gesloten. De extremen van het weer kunnen in ons laaggelegen land grote effecten hebben. Tegelijkertijd kunnen nieuwe ontwikkelingen zoals de zeespiegelstijging en de bodemdaling de opgaven van het Deltaprogramma vergroten. Om onze delta veilig en leefbaar te houden moeten we voortvarend verder blijven werken aan het Deltaprogramma en tegelijkertijd adaptief inspelen op deze nieuwe ontwikkelingen. (Rijksoverheid, 18 september)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Zorgen over illegale vuilstort bij Heijningen blijven

De zorgen over een illegale vuilstort langs de Oude Heijningseweg bij Heijningen houden aan. Dat zegt Jack Lems, raadslid voor Onafhankelijk Moerdijk (OM). Hij roept de gemeente op om uitgebreider bodemonderzoek toe doen. (BN De Stem, 18 september)

Lees meer: bndestem.nl

 

Iedereen kan helpen met rapportcijfers voor biodiversiteit onder onze voeten

De 4e editie van de Bodemdierendagen gaat bijna van start. Van 27 september tot en met 4 oktober kan iedereen in eigen tuin speuren naar pissebedden, regenwormen en miljoenpoten. En die andere kleine dieren die alles laten groeien en bloeien. Ook op het balkon, schoolplein, terras of in een park en kantoortuin kan het. Met deze waarnemingen berekenen we samen met onderzoekers het rapportcijfer voor de bodem-biodiversiteit. Echte citizen science dus. Wat gaan we vinden na deze extreem droge zomer? (Bodemdierendagen, 19 september)

Lees meer: bodemdierendagen.nl

 

Vereenvoudigde wijze bodemsanering onder gebouwen met asbestdaken zonder afwateringsgoot

Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven wil eigenaren van gebouwen met asbestdaken stimuleren om, naast de verplichte verwijdering van het asbestdak, vrijwillig te kiezen voor het laten verwijderen van de grond onder de afwateringszone van het asbestdak. (Asbestmagazine, 19 september)

Lees meer: asbestmagazine.nl

 

RIWA wil register van lozingen op Maas en Rijn

Miljoenen Nederlanders en Belgen zijn voor hun drinkwater afhankelijk van de Rijn en de Maas, maar die bevatten nog steeds veel afvalstoffen. Namens de drinkwaterbedrijven pleit RIWA voor volledige transparantie over industriele lozingen door middel van een register. (H2Owaternetwerk, 17 september)

Lees meer: H2Owaternetwerk.nl

 

Noord-Brabant: zuiniger omspringen met grondwater

We moeten zuiniger zijn op de kostbare diepe grondwatervoorraad in Brabant. Dat is de kern van het nieuwe grondwaterbeleid dat de provincie momenteel bespreekt met alle Brabantse bedrijven die grondwater onttrekken. Dat zijn de drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides en veertig industriele bedrijven, waaronder bier- en frisdrankproducenten. (Arena Lokaal, 17 september)

Lees meer: arenalokaal.nl

 

Drinkwaterbedrijf Vitens houdt vinger aan de pols bij aardwarmte

Het Klimaatakkoord op hoofdlijnen dat onlangs werd gepresenteerd mag niet ten koste gaan van de kwaliteit van het drinkwater. Dat zei de bestuursvoorzitter van Vitens gisteren tijdens een debat. (Friesch Dagblad, 13 september)

Lees meer: frieschdagblad.nl

 

RIVM: Nieuwe stoffen in grondwater geen risico voor gezondheid via drinkwater

Opkomende stoffen die tussen 2013 en 2015 in het oppervlaktewater zijn aangetroffen in een concentratie boven de signaleringswaarde vormen geen risico voor de gezondheid als ze via het drinkwater zijn binnengekomen. Het gaat om 42 stoffen, onder andere bestrijdingsmiddelen, medicijnresten, zoetstoffen en industriele stoffen.

Dat zegt kennis- en onderzoeksinstituut RIVM dat een risicobeoordeling heeft uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. De stoffen zijn in het oppervlaktewater terechtgekomen via lozingen door de industrie, de rioolwaterzuiveringsinstallatie of via de landbouw. De meeste van deze stoffen worden niet volledig verwijderd in een eenvoudige oppervlaktewaterzuivering, aldus RIVM. (HsO waternetwerk, 12 september)

Lees meer: H2Owaternetwerk.nl

 

Ernstige bodemverontreiniging Oranjeplein Mariahout

De herinrichting van het Oranjeplein in Mariahout loopt vertraging op. Bij voorbereidend bodemonderzoek is op enkele plekken ernstige verontreiniging aangetroffen. (Eindhovens Dagblad, 12 september)

Lees meer: ed.nl

 

Herstelwerk in Dommeldal nabij Malpie in Valkenswaard

Op maandag 3 september zijn de gemeente Valkenswaard en Natuurmonumenten, in samenwerking met Bosgroep Zuid Nederland, gestart met de uitvoering van werkzaamheden in het Dommeldal nabij de Malpie, tussen Borkel en Schaft en Valkenswaard. Er wordt gewerkt aan sloten die te veel grondwater afvoeren, waardoor het gebied verdroogt. Die sloten worden ondieper gemaakt, zodat minder water uit het gebied wegvloeit. Daarnaast komen er doorsteken in de wal die naast de Dommel ligt. Op die manier blijft Dommelwater na een hoogwaterstand niet op de graslandpercelen staan, maar kan het terugstromen naar de beek. (Groene Ruimte, 11 september)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Broekerhavenweg binnen vijf jaar schoongespoeld

Het duurt naar verwachting nog vijf jaar om de bodem en het grondwater onder zeven woningen aan de Broekerhavenweg in Bovenkarspel door te spoelen met behulp van infiltratiedrains. (Noord Hallands Dagblad, 12 september)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

Ander gebruik van bodem is voor iedereen van belang

Voedsel produceren op de manier zoals in de afgelopen decennia is eindig. Dat betogen initiatiefnemers van de Soil Food Week. "Iedereen - alle schakels in de keten - moet ervan doordrongen raken dat we anders moeten omgaan met de bodem." (Friesch Dagblad, 18 september)

Lees meer: frieschdagblad.nl

 

Brakke polders: Grondwater voor drinkwater en verzoeting van de polder

Om de groeiende drinkwatervraag op te kunnen vangen, kan het brakke tot zoute grondwater dat opwelt vanuit de ondergrond worden opgevangen en ontzilt. Dit zou in Nederland kunnen zorgen voor een toename in de zoetwaterbeschikbaarheid van maximaal 1.800 miljoen m3 per jaar, meer dan de huidige totale drinkwaterproductie in Nederland. Het afvangen van de brakke tot zoute kwel zorgt daarnaast voor een reductie van de zoutvracht en het opbarstingsrisico. (H2OWaternetwerk, 18 september)

Lees meer: H2Owaternetwerk.nl

 

Veen is nat, maar toch daalt de bodem

Onderzoekers in het Friese veenweidegebied staan voor een raadsel: ondanks dat het veen nat is, nemen de uitstoot van broeikasgassen en de bodemdaling niet af. (Leeuwarder Courant 19 september)

Lees meer: lc.nl

 

Opruimen vervuilde grond drugslab Zaltbommel kost ruim 350.000 euro

Aan de Bommelsekade in Zaltbommel is maandag begonnen met het afgraven van de grond die in 2015 vervuild is geraakt door een drugslaboratorium. Dat kost tonnen. De gemeente wil de kosten verhalen op de vervuiler. (Brabants Dagblad, 18 september)

Lees meer: bd.nl

 

Wageningen saneert ernstig vervuilde tuinen; bewoners opgelucht

In opdracht van de gemeente is maandag in de Veerstraat in Wageningen begonnen met de sanering van een groot aantal ernstig vervuilde tuinen. In de tuinen werd vorig jaar een grote concentratie lood en kankerverwekkende PAK's (aromatische koolwaterstoffen) aangetroffen. Bij de bewoners ontstond gelijk grote onrust, waarna de gemeente en de Woningstichting besloten de grond te gaan saneren. Kosten: meer dan 250.000 euro. (Omroep Gelderland, 17 september)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Onderzoek naar aardwarmte Peel moet risico op beving uitsluiten

Brouwers van Bavaria, de mensen achter het glastuinbouwproject van Deurne: allemaal willen ze in de toekomst hun energie uit aardwarmte halen. De vraag is of boringen in deze regio niet te risicovol zijn. In Grubbenvorst werden onlangs twee installaties stilgelegd na bevingen. (Eindhovens Dagblad, 13 september)

Lees meer: ed.nl

 

Onderzoek naar stijging mijnwater van start

In Voerendaal wordt donderdag het eerste meetpunt geplaatst dat de stijging van het mijnwater gaat meten. (1Limburg, 13 september)

Lees meer: 1Limburg.nl

 

Nog steeds PFOA in afvalwater Chemours

Chemours is de afgelopen maanden doorgegaan met het lozen van verontreinigd afvalwater op de Beneden-Merwede, ondanks waarschuwingen van de provincie Zuid-Holland om dat niet te doen. (Het Kompas Sliedrecht, 12 september)

Lees meer: HetkompasSliedrecht.nl

 

Zes Achterhoekse melkveebedrijven gaan meten wat in de bodem gebeurt

Op 6 melkveebedrijven in de Achterhoek zijn sensoren in de bodem geplaatst. Het is een activiteit van het project 'Vruchtbare Kringloop Achterhoek', dat door Projecten LTO Noord begeleidt wordt. "Het doel is om erachter te komen of de data die we hiermee verzamelen, geschikt zijn als ondersteunende informatie", vertelt projectleider Edwin Haasjes van Projecten LTO Noord. De informatie moet leiden tot praktische adviezen voor boeren, met als doel om beschikbare mineralen beter te benutten en daarmee met minder bemesting meer en kwalitatief beter gewas van het land te halen. (Agriholland, 10 september)

Lees meer: AgriHolland.nl

 


Pagina 5 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA