Bodemleven als schatkaart

Onderzoekers uit Wageningen hebben voor het eerst op grote schaal in kaart gebracht hoe de bacterien in bodems van over de hele wereld van elkaar verschillen. Dat maakt precisielandbouw mogelijk. (NTR, 28 november)

Lees meer: nporadio1.nl

 

Bedrijf in Helmond 'loosde' omstreden GenX in water

Het Helmondse bedrijf Custom Powders lijkt verantwoordelijk voor de omstreden GenX-stoffen die in het water zijn aangetroffen bij de waterzuivering in Aarle-Rixtel. Het bedrijf, dat poeders levert voor onder andere voedingsmiddelen en de chemische industrie, meldde zichzelf. Dat zegt waterschap Aa en Maas, dat nu samen met het bedrijf naar een oplossing gaat zoeken. (AD, 28 november)

Lees meer: ad.nl

 

Een onderbouwing voor keuzes tussen saneringstechnieken

De benodigde kennis voor een onderbouwde keuze tussen traditionele en sleufloze technieken is niet voor alle weegcriteria (zoals hinder, kosten en betrouwbaarheid) voor iedere techniek en locatie bekend. Binnen het TKI-project 'Slim renoveren van waterleidingen' is een methodiek ontwikkeld voor het evalueren van saneringsprojecten, zodanig dat verschillende technieken met vaste criteria met elkaar vergeleken kunnen worden. (H2O, 27 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Op zoek naar oude graven in Utrechtse Heuvelrug

Archeologen zoeken naar grafheuvels in de gemeente Utrechtse Heuvelrug. Er liggen veel begraafplaatsen uit de oudheid, maar dat wil niet zeggen dat iedere verhoging zo'n heuvel is. (AD, 27 november)

Lees meer: ad.nl

 

Mislukte oogsten en meer wateroverlast: merendeel Brabantse landbouwgronden in matige staat

Ruim 70 procent van de Brabantse landbouwgronden verkeert in matige tot slechte staat. De grond wordt te intensief gebruikt en krijgt te weinig tijd om te herstellen. Bij grote droogte kan water niet worden vastgehouden in de bodem en bij extreme regenval kan het niet worden afgevoerd. Dat constateert de provincie Noord-Brabant. (Omroep Brabant, 26 november)

Lees meer: omroepbrabant.nl

 

Mogelijk toch weer gaswinning bij Langezwaag

Het lijkt erop dat er toch weer gas gewonnen mag worden uit de derde put bij Langezwaag. Het ontwerpbesluit van de minister wijst daarop. Dat meldt het Staatstoezicht op de Mijnen. Die instantie had eerder gedreigd met een dwangsom van maximaal tien miljoen euro, als het gaswinningsbedrijf Vermilion naar gas zou boren in de derde put. (Omrop Fryslan, 26 november)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Gemeente Lelystad positief over onderzoek naar toepassing aardwarmte

Afval- en energiebedrijf HVC wil de mogelijkheid van het toepassen van aardwarmte (geothermie) in Lelystad onderzoeken. De gemeente staat hier positief tegenover mits het zo veilig mogelijk gebeurt en met zo weinig mogelijk risico. (FlevoPost, 23 november)

Lees meer: flevopost.nl

 

Geen extra onderzoek bodemverontreiniging bij kunstgrasvelden

De gemeente Deventer gaat voorlopig nog geen onderzoek uitvoeren naar bodemverontreiniging bij kunstgrasvelden. GroenLinks in Deventer had hierop aangedrongen door een uitzending van het TV-programma Zembla. Hier werd onthuld dat bij verschillende velden zware verontreiniging was geconstateerd met onder meer zware metalen zoals zink en cobalt. (Deventer RTV, 22 november)

Lees meer: deventerrtv.nl

 

Betere afstemming werkzaamheden voorkomt graafschade bij rioleringswerk

Opdrachtgevers, netbeheerders en grondroerders moeten voorafgaand en tijdens graafwerkzaamheden beter informatie uitwisselen om graafschade aan riolen te voorkomen. Hiervoor pleit onder meer Stichting RIONED in een recente publicatie. (Waterforum, 17 november)

Lees meer: waterforum.net

 

Fundering voormalige Ketelmakerij Vlissingse Scheldewerf gevonden

Funderingsmuren van de voormalige Ketelmakerij kwamen onlangs te voorschijn tijdens het graven van proefsleuven op het Vlissingse Scheldeterrein. Archeoloog Bernard Meijlink van de Walcherse Archeologische Dienst hoopt dat de restanten behouden kunnen blijven. (PZC, 22 november)

Lees meer: pzc.nl

 

Bodems lijken op elkaar, maar zijn ook heel verschillend

Niet alleen onze darmen zitten vol bacterien, ook in de ondiepe ondergrond is de microbiele biodiversiteit enorm. (EOS Wetenschap, 21 november)

Lees meer: eoswetenschap.eu

 

Nazorg vuilstort Friese Pad tot 2028 geregeld

Afvalzorg Bodemservice gaat tot 2028 de voormalige vuilstort aan het Friese Pad in Noordoostpolder controleren. Het bedrijf uit Assendelft kwam in een Europese aanbesteding als goedkoopste uit de bus. Afvalzorg beheerde de voormalig stortplaats en tegenwoordige golfbaan de afgelopen jaren ook al. (Omroep Flevoland, 27 november)

Lees meer: omroepflevoland.nl

 

Meettechniek voor Maasdijk pakt landelijke prijs

De 'waterinnovatieprijs 2017' is toegekend aan de nieuwe techniek waarmee de stevigheid van de Maasdijken bij Oss in kaart gebracht gaat worden. De prijsuitreiking werd maandagmiddag uitgereikt tijdens een landelijke bijeenkomst van waterschappen in Amersfoort. (Brabants Dagblad, 27 november)

Lees meer: bd.nl

 

Vijf jaar verlenging voor omstreden landbouwgif

Het omstreden landbouwgif glyfosaat, beter bekend onder de merknaam Roundup, blijft ook de komende vijf jaar gewoon in de handel. Achttien lidstaten, waaronder Nederland, stemden vanmiddag voor, negen tegen en een onthield zich. (AD, 27 november)

Lees meer: ad.nl

 

Staatssecretaris: metingen en onderzoek moeten milieueffecten van rubbergranulaat aantonen

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat erkent dat niet is uit te sluiten dat PAK's en zware metalen in slib van afwateringskanalen bij kunstgrasvelden terecht kunnen komen. Reguliere metingen van waterschappen moeten aantonen of dit het geval is. Dat zegt ze in antwoord op Kamervragen die naar aanleiding van de ZEMBLA-uitzending 'Tot op de bodem' zijn gesteld. (Zembla, 24 november)

Lees meer: zembla.bnnvara.nl

 

Nieuwe manier van waterbeheer in Zuidwolde: de boer bepaalt zelf hoe nat zijn land is

Hoe nat of droog de akkers van boeren in de toekomst zijn bepalen ze zelf. In Zuidwolde wordt een zelfbedacht systeem getest waarbij boeren zonder tussenkomst van het waterschap zelf het waterpeil aanpassen. (Dagblad van het Noorden, 23 november)

Lees meer: dvhn.nl

 

Bodemonderzoek vertraagde plannen VAM-berg, maar: ‘We zijn eruit!’

"We zijn eruit", zegt gedeputeerde Henk Brink trots. Het bodemonderzoek in de VAM-berg duurde langer dan verwacht, maar het resultaat is '100 procent goed'. (Dagblad van het Noorden, 23 november)

Lees meer: dvhn.nl

 

Groen licht voor groot project met onderwaterdrainage in Zuid-Hollandse polder

Door een Europese subsidie kunnen vanaf volgend jaar de drains voor onderwaterdrainage in de polder Lange Weide worden gelegd. Het is het grootste project van deze soort in Nederland. De bedoeling is om de bodemdaling af te remmen. (H2O Nieuws, 22 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Provincie Brabant tegen uitbreiding aardgaswinning

De provincie Noord-Brabant verzet zich tegen plannen van energieconcern Vermilion om meer aardgas te gaan winnen in Waalwijk en Loon op Zand. (Binnenlands Bestuur, 22 november)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Boeren verbeteren bodemconditie en de waterhuishouding

Het project 'Boeren met bodem en water' gaat op donderdag 23 november officieel van start, tijdens een bijeenkomst bij Maatschap Neppelenbroek in Zuidwolde. (Hoogeveensche Courant, 21 november)

Lees meer: hoogeveenschecourant.nl

 


Pagina 42 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA