Digitale gegevensuitwisseling veldwerk geborgd

Vrijwel alle registraties van het veldwerk gebeuren tegenwoordig digitaal. Onderzoeks-gegevens worden digitaal ingewonnen, verwerkt en opgeslagen. (SIKB, 7 november)

Lees meer: sikb.nl

 

Sloop Gammaterrein Zeist stilgelegd vanwege vondst asbest

Bij sloopwerkzaamheden van het oude onderkomen van de Gamma aan de Geiserlaan in Zeist is asbest gevonden in de bodem. De sloopwerkzaamheden aan de voorkant van het gebouw zijn daarom stilgelegd tot nadere orde. Volgens de gemeente is er geen gevaar van besmetting voor de omgeving omdat het asbest diep in de bodem is aangetroffen. (AD, 7 november)

Lees meer: ad.nl

 

Vervuilde grond op oude gemeentewerf in Haps

Op het terrein van de voormalige gemeentewerf in Haps is vervuilde grond aangetroffen. De locatie is in beeld voor woningbouw. De toekomstige bewoners zijn gezamenlijk opdrachtgever van dit CPO-project. (Cuijks Weekblad, 6 november)

Lees meer: cuijcksweekblad.nl

 

Trilwagens en springstoffen: vijf vragen over seismisch onderzoek

Gaswinningsbedrijf Vermilion Energy onderzoekt deze weken de bodem in Drachten en omgeving op de aanwezigheid van aardgas. Met trilwagens, trillingsmeters en springstoffen wil Vermilion de ondergrond in kaart brengen. Vijf vragen over seismisch onderzoek in Friesland. (Leeuwarder Courant, 4 november)

Lees meer: lc.nl

 

Prestigieus aardwarmteproject stad Groningen stopt direct; strop van enkele miljoenen

Het aardwarmteproject van de gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen is stopgezet. Dit betekent dat het verwarmen van 12.000 huizen via warmwaterbronnen op de lange baan is geschoven. (Dagblad van het Noorden, 2 november)

Lees meer: dvhn.nl

 

Sterk verontreinigde bodem Benedendorpsweg

Tijdens de werkzaamheden voor de aanleg van de snelfietsroute, is er op een paar plekken op de Benedendorpsweg in Oosterbeek sterk verontreinigde grond aangetroffen. Het gaat onder andere om kankerverwekkende stoffen als PAK10, meldt de provincie in een rapport. Marlies de Groot van GroenLinks vraagt zich af welke gevolgen dit heeft voor de gezondheid van omwonenden en hoe en wanneer er gesaneerd wordt. (Hoog en Laag.nl, 2 november)

Lees meer: hoogenlaag.nl

 

Anita Wouters verantwoordelijk voor Bovengrond Groningen

Anita Wouters (1955) wordt per 26 oktober 2017 benoemd tot project-directeur-generaal Groningen Bovengronds bij het ministerie van Economische Zaken & Klimaat (EZK). Zij is in deze functie verantwoordelijk voor de advisering van de minister over de schade-afhandeling, versterking en het perspectief voor Groningen in relatie tot de aardbevingsproblematiek. Wouters zal daarnaast namens de minister van EZK en het Rijk overlegpartner zijn voor de Groningse regio en de Nationaal Coordinator Groningen (NCG). (Rijksoverheid, 26 oktober)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Bodemonderzoek voor toekomstig Pallas (Petten)

PALLAS laat bodemonderzoek plegen op en rond de site van de Onderzoekslocatie Petten (OLP). Af en toe zijn daarvoor verkeersmaatregelen nodig. PALLAS voert diverse onderzoeken uit ter onderbouwing van de verschillende vergunningen procedures. Bij de onderzoeken naar de karakterisering van de bouwplot ('site characterisation') wordt onder andere naar de ondergrond gekeken. (Noord Topics, 31 oktober)

Lees meer: noordtopics.nl

 

Steeds minder leven op de bodem van de Noordzee

Er zijn steeds minder dieren te vinden op de bodem van de Noordzee, blijkt uit onderzoek van het Wereld Natuur Fonds en het CBS. Er leven in de Noordzee ongeveer 140 diersoorten en hun aantallen zijn in de afgelopen 25 jaar met bijna een derde gedaald. (NOS, 30 oktober)

Lees meer: nos.nl

 

Werk aan Hakvoortseweg in Hilvarenbeek ligt stil na vondst vervuilde grond

Bij de grondwerkzaamheden in de Paardenstraat en Hakvoortseweg heeft de gemeente Hilvarenbeek verontreinigd puin aangetroffen. Het gaat om sporen van asbest, olie en teerhoudende stukken asfalt. Het gaat naar schatting om zo'n 350 m3 grond. Er is volgens de gemeente geen gevaar voor de volksgezondheid. (DB, 30 oktober)

Lees meer: bd.nl

 

De ondergrondse Eerste Wereldoorlog

Het duurt nog maar tot 10 november, dan wordt de Zonnebeke Church Dugout misschien wel voor altijd voor het publiek gesloten. Op 31 juli openden de Britse prins Charles en het Belgische koningspaar het ondergrondse complex dat tussen november 1917 en april 1918 werd uitgegraven onder de ruines van de in de strijd kapotgeschoten kerk van Zonnebeke bij Ieper. Een dag voor de 99e verjaardag van de wapenstilstand in de Eerste Wereldoorlog is de oorspronkelijke schuilplaats waarschijnlijk voor het laatst toegankelijk. (Historiek, 30 oktober)

Lees meer: historiek.net

 

Steeds meer grondstoffen terug te winnen uit rioolwater

Is het mogelijk om decentraal grondstoffen terug te winnen uit huishoudelijk afvalwater? Dit is de afgelopen jaren onderzocht. Het antwoord is: ja, deels.

Voor sommige stoffen is het zeer goed mogelijk. Voor andere stoffen geldt dat het lokaal terugwinnen ervan uit rioolwater niet efficient is of helemaal niet mogelijk. Tot deze conclusie kwamen de onderzoekers van RINEW na een vier jaar durend onderzoek. (Helpdesk Water, 6 november)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

'Vervuilde plekken liggen er 25 jaar later vaak wat tuttig bij'

Fotograaf Wout Berger zag het weleens borrelen op een oude gifstort: aromatische koolwaterstoffen die zich een weg naar de oppervlakte baanden. 25 jaar later keerde hij terug naar de locatie die ooit vervuild was en maakte daar opnieuw een foto. Nu lagen daar sportvelden, natuurgebieden of nieuwbouwwijken. En dat is niet altijd een verbetering. "Het wordt vaak zo tuttig ingericht." (NOS, 4 november)

Lees meer: nos.nl

 

Noordscheschut gaat grootscheeps op de schop

De herinrichting van het Zwarte Dijkje is maandag begonnen. Woensdagmiddag was de officiele aftrap van de werkzaamheden in het dorpscentrum. (Hoogeveensche Courant, 4 november)

Lees meer: hoogeveenschecourant.nl

 

Kan Palen volledig gesaneerd – plan voor 160 woningen

Zaanstad wil meebetalen aan een duurzame sanering van het Kan Palen terrein aan de Oostzijde in Zaandam. Voor het terrein is een plan voor 160 woningen. (De Orkaan, 2 november)

Lees meer: deorkaan.nl

 

Einde ondersteuning SIKB0101 versie 10 nadert

Met het SIKB0101 protocol wordt bodeminformatie digitaal uitgewisseld. In 2012 heeft SIKB, gesteund door softwareleveranciers, -gebruikers en Bodem+, de SIKB0101 uitwisselstandaard grondig vernieuwd. Het protocol is zodanig aangepast dat er ondersteuning nodig was om de overgang tussen versies lager dan 10 (de pre 2012 versie) en versie 11 (en hoger) te ondersteunen. Vanaf 1-1-2018 zal deze ondersteuning stoppen. Bodem+ zal dan ook de ondersteuning van de oude versies van SIKB0101 voor applicaties zoals Bodemloket en de LIB-controletool, uitschakelen. (Bodem+, 31 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Familie in Readtsjerk moet bodemonderzoek doen

De gemeente Tytsjerksteradiel mag de familie Veenstra-Faber toch dwingen om onderzoek te doen naar bodemvervuiling aan de Boskwei in Readtsjerk. Dat heeft de Raad van State gezegd. Uit steekproeven blijkt dat er teveel lood in de bodem zit. Het perceel is tussen 2002 en 2007 verhard met puin waar lood inzat. (Omrop Fryslan, 1 november)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Bodemonderzoek omgeving Wagenplein Warmenhuizen van 2 tot 7 november 2017

Van 2 tot 7 november 2017 vindt grondonderzoek plaats in de omgeving van het Wagenplein in Warmenhuizen. Er worden grondboringen gedaan en enkele sleuven gegraven. Vanwege gevonden verontreiniging bij de aanleg van een nieuw deel waterleiding onder het Wagenplein wil de gemeente duidelijkheid over de bodemsituatie in de nabije omgeving. (Noord Topics, 31 oktober)

Lees meer: noordtopics.nl

 

Warmenhuizers wonen al tientallen jaren op verontreinigde grond: "Mijn zoon is al maanden ziek"

Helena de Vries maakt zich ernstige zorgen. Al 25 jaar woont ze aan het Wagenplein in Warmenhuizen, op de plek waar voorheen een gasfabriek stond. Nadat de fabriek was gesloopt, werden er woningen gebouwd. De grond onder die huizen is echter nooit goed gesaneerd, zo is gebleken. (NH Nieuws, 29 oktober)

Lees meer: nhnieuws.nl

 

Lichte aardbeving treft gebied aardwarmteproject Groningen

Dichtbij de plek waar in de stad Groningen het aardwarmteproject van WarmteStad moet plaatsvinden, heeft zich zondag een lichte aardbeving voorgedaan.(Dagblad van het Noorden, 30 oktober)

Lees meer: dvhn.nl

 


Pagina 45 van 76

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA