Elst-Zuid maakt zich zorgen

Recent is melding gemaakt van vervuilde grond op De Vinkenhof en dat dit invloed kan/moet hebben op de bouwplannen waartoe het gemeentebestuur heeft besloten. Het betreft het bouwen van 20 tijdelijke woningen en het bouwen van een nieuwe school voor het OBC. Wijkplatform Elst-Zuid maakt zich grote zorg over de nu ontstane situatie. (De Betuwe, 9 maart)

Lees meer: debetuwe.net

 

VNG: ‘Gemeenten geven 1,6 miljard euro uit aan klimaat’

Gemeenten geven volgens koepelorganisatie VNG jaarlijks nu al honderden miljoenen uit aan het klimaatbestendig maken van de omgeving. Alleen al in het totale waterbeheer steken de gemeenten gezamenlijk zo'n 1,6 miljard euro per jaar. (Binnenlands Bestuur, 9 maart)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

‘Golfbaan is verontreinigd’

De golfbaan aan de Mariniersweg is pas geschikt voor woningbouw, als de kopervervuiling op het terrein is gesaneerd. Dat schrijft voorzitter Peter van der Zee van de Stichting zwem- en sportaccommodaties in een brief aan het college en de gemeenteraad. Zeker 4000 vierkante meter van de bovengrond is al meer dan honderd jaar met koper verontreinigd. Omdat de kans klein is dat die vervuiling het grondwater bedreigt, werd de verontreiniging nog niet eerder aangepakt. (Nieuwsblad de Kaap, 6 maart)

Lees meer: nieuwsbladdekaap.nl

 

College: 'Grond Schiphol-Oost slechts licht vervuild'

De grond die komende week met vrachtwagens vanuit Schiphol-Oost naar een terrein in Rozenburg wordt vervoerd, is niet zwaar vervuild maar slechts licht verontreinigd. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders dinsdag in een brief aan de gemeenteraad. (HCnieuws.nl, 7 maart)

Lees meer: hcnieuws.nl

 

Zoektocht naar veroorzaker vervuilde bodem onder Het Kompas gaat voort

De gemeenteraad besluit vanavond - donderdag - opnieuw een onderzoek in te stellen naar de oorzaak van de bodemvervuiling onder dorpshuis Het Kompas in Hoeven. Het onderwerp wordt in beslotenheid behandeld aan het eind van de raadsvergadering. Publiek en pers mogen daar niet bij zijn. (BN De Stem, 8 maart)

Lees meer: bndestem.nl

 

Stadstuinen slaan meer CO2 op dan bossen, en leveren ook andere diensten

Uit bodemonderzoek blijkt dat groen in de stad belangrijke diensten levert voor het ecosysteem. Zo slaan openbare parken en stadstuinen aanzienlijk meer CO2 op dan bossen, graslanden en zelfs landbouwgrond. Toch negeren de meeste studies die ecologische capaciteit van steden. (vrt NWS, 7 maart)

Lees meer: vrt.be

 

Ruim 1,7 miljoen voor onderzoek naar ultradiepe bodemwarmte

Is het mogelijk om warmte diep in de bodem te gebruiken voor warmtelevering? Bodemonderzoek bij Renkum moet dat uitwijzen. Provinciale Staten hebben woensdag ingestemd met een subsidie van ruim 1,7 miljoen euro voor zo'n onderzoek. (Omroep Gelderland, 7 maart)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Tegenvaller voor sneltrein naar Duitsland: bodem blijkt toch echt te zwak

De toekomstige sneltrein tussen Groningen en Bad Nieuweschans kan niet op het hele traject 140 kilometer per uur rijden. De bodem onder het spoor is te zwak om op bepaalde delen die snelheid te halen. (RTV Noord, 6 maart)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Nieuwe grondruil van natuurgebied op komst

Natuurorganisaties in Limburg willen dit jaar nog een omvangrijke grondruil afronden. (De Limburger, 7 maart)

Lees meer: limburger.nl

 

Jaarbericht 2017 Uitvoeringsprogramma Bodem en Ondergrond

In het Jaarbericht 2017 geven we de highlights van 2017 weer. Wat 2017 typeert is het toenemende besef over de samenhang tussen bovengrondse en ondergrondse activiteiten. Zowel in de vergaderzaal als in de uitvoering zien we dat de 3D-benadering terrein wint. (Bodem+, 5 maart)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Drugsafval gedumpt op Drentse Hondsrug: 28 vaten met grondstof voor harddrugs

Op de Drentse Hondsrug is een grote dumping van vermoedelijk drugsafval gevonden. Bij de Tienmaatsweg tussen Grolloo en Schoonloo werden 28 vaten gevonden met grondstoffen voor mogelijk amfetamine. Een dumping als deze komt in het Noorden nauwelijks voor. (Dagblad van het Noorden, 7 maart)

Lees meer: dvhn.nl

 

Hoe rook een Romein? Het antwoord lag in de grond bij Bemmel

De ene na de andere vondst haalden de archeologen naar boven. Tot ze ruim 7000 objecten uit de grond hadden gevist. Bij archeologisch onderzoek bij Bemmel is een compleet Romeins grafveld uit de tweede en derde eeuw na Christus gevonden. (Omroep Gelderland, 8 maart)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

V1-bom in Zutphen kan pas in oktober worden geruimd

De V1-bom die begin juli vorig jaar werd gevonden bij de Oude IJsselbrug in Zutphen, kan pas in oktober worden geruimd. Aanvankelijk zou de ruiming dit voorjaar gebeuren. De verwijdering is echter een technisch zeer complexe klus. Bovendien loopt de ruiming vertraging op doordat er veel partijen bij zijn betrokken. (De Stentor, 7 maart)

Lees meer: destentor.nl

 

Blootstelling GenX en PFOA via moestuingewassen overschrijdt grenswaarden niet

In principe is het veilig om gewassen te eten uit moestuinen in Dordrecht, Papendrecht en Sliedrecht. Toch adviseert het RIVM om gewassen uit moestuinen binnen een straal van een kilometer rondom de fabriek met mate te consumeren (niet te vaak of te veel). Reden hiervoor is dat omwonenden ook via drinkwater en lucht met GenX en PFOA in aanraking komen of zijn gekomen. (RIVM, 7 maart)

Lees meer: rivm.nl

 

Raad Heeze-Leende wil kosten van graven in vuile grond op vervuiler verhalen

Bij de aanleg van glasvezel in het buitengebied moeten de meerkosten voor graven in vervuilde grond voor rekening komen van de vervuiler, vindt de gemeenteraad. (ED, 6 maart)

Lees meer: ed.nl

 

Gewijzigde NEN 5717 en NEN 5720 voor waterbodemonderzoek gepubliceerd

NEN heeft de gewijzigde normen voor milieuhygienisch waterbodemonderzoek geactualiseerd en gepubliceerd. Via een geplande wijziging van de Regeling bodemkwaliteit (Rbk) per 1 april 2018 komt een verwijzing naar de nieuwe NEN 5717 (vooronderzoek) en NEN 5720 (onderzoek). Hiermee sluiten beide documenten aan bij het (toekomstige) bodembeleid. Op de website van NEN staan de belangrijkste wijzigingen vermeld. (Helpdesk Water, 2 maart)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Europees project COCOON over stortplaatsbeheer gaat nieuwe fase in

We hebben er ruim 500.000 van in Europa en circa 6.000 in Nederland: afvalstortplaatsen. Plaatsen die je wil mijden. Of juist niet? Want zijn afvalstoffen niet ook grondstoffen voor de toekomst die bijdragen aan een circulaire economie? Kan een afvalstortplaats ook niet een andere bestemming krijgen? Samenwerking binnen Europa kan het beeld veranderen en een versnelling teweegbrengen. (Bodem+, 5 maart)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Bodem spoorlijn Zwolle-Kampen nog slapper dan gedacht

Opnieuw een domper rond de Kamperlijn: de bodem onder de vernieuwde spoorlijn tussen Zwolle en Kampen blijkt nog slapper dan gedacht. Dat blijkt uit de eerste resultaten van het onderzoek dat spoorbeheerder ProRail laat uitvoeren. Eind april moet er een oplossing op tafel liggen, is nu afgesproken met de opdrachtgevers provincie Overijssel en de gemeenten Zwolle en Kampen. (De Stentor, 7 maart)

Lees meer: destentor.nl

 

Groot zonnepark op stortplaats zinkfabriek Budel

Met ruggensteun van de provincie Noord-Brabant gaan Nyrstar en zonne-energiespecialist Solarcentury nog dit jaar een zonnepark bouwen bovenop de opslagplaats van restproducten van het metaalbedrijf in Budel. (FluxEnergie.nl, 7 maart)

Lees meer: fluxenergie.nl

 

De kansenkaarten van Noord-Holland: een heldere tool voor circulair beleid

Hoeveel grondstoffen en energie gaat er om in de verschillende bedrijfsclusters in Noord-Holland? Dat wilden ze bij de provincie weleens weten. Per cluster werden gegevens verzameld en in beeld gebracht op kansenkaarten. Projectleider Nic Grandiek: 'Het is een heldere tool geworden voor het provinciaal beleid: we weten nu aan welke knoppen we moeten draaien om tot een volledig circulaire economie te komen in onze regio.' (Interprovinciaal Overleg, 5 maart)

Lees meer: ipo.nl

 


Pagina 2 van 48

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA