Brabantse chemiereuzen lijken weg te komen met vervuiling

Het zal niet meevallen om de producenten en bewerkers van chemische stoffen zoals GenX aansprakelijk te stellen voor de vervuiling van het oppervlaktewater. Zolang ze zich aan de milieuregels hebben gehouden, valt hen formeel niets te verwijten. Dan had de overheid maar strengere regels moeten opstellen. (Brabants Dagblad, 3 augustus)

Lees meer: bd.nl

 

SP wil meer weten over sanering grond Petten

De SP-Tweede Kamerfractie vindt het vreemd dat de NRG is gestopt met het tritium vrij maken van de gronden rondom de kernreactor in Petten. (Schagen FM, 4 augustus)

Lees meer: schagenfm.nl

 

Aardwarmte-boorders laten oog op bodem West-Brabant vallen

Het gebruik van aardwarmte als alternatieve energiebron is op zich helemaal niet zo'n gek idee, vindt de provincie Brabant. Maar er moet nog wel goed worden uitgezocht welke risico's het slaan van de benodigde kilometers diepe putten met zich meebrengt. (BN De Stem, 2 augustus)

Lees meer: bndestem.nl

 

Waterbeheer gebaat bij satellietdata over droogte

Het is interessant voor waterbeheerders om satellietdata te gebruiken, omdat hiermee hoogwaardige informatie over droogte kan worden gegenereerd. Ook is het mogelijk om deze informatie met gegevens van het KNMI te combineren in een droogte-indicator. (H2O Waternetwerk, 31 juli)

Lees meer: h20waternetwerk.nl

 

Grondwater verhogen tegen CO2 uitstoot

Als veenbodems niet langer onder water liggen, vergaan de plantenresten en daarbij komt er veel CO2 vrij. Een eenvoudige oplossing is het grondwater te verhogen maar dat is tegen het zere been van de landbouw, want op een natte veengrond is het lastig boeren. (BNR, 31 juli)

Lees meer: bnr.nl

 

Conclusies over verontreinigde bodem Meierijstad op drijfzand gebaseerd

De bodem in Meierijstad is ernstig verontreinigd door stikstof en fosfaat, zo staat in een rapport van de rekenkamercommissie. Dat terwijl er geen gerichte gegevens over zijn. (Eindhovens Dagblad, 28 juli).

Lees meer: ed.nl

 

Onzekerheid over aardwarmte rondom Venlo, provincie wil antwoorden

Is aardwarmtewinning rond Venlo een goed alternatief voor gas? Daarover wil de provincie snel duidelijkheid, nu toezichthouder Staatstoezicht op de Mijnen pleit voor terughoudendheid. De provincie wil snel uitsluitsel over de vraag of het verantwoord is om aardwarmte te winnen in het tuinbouwgebied rondom Venlo. Blijft de onzekerheid in dit dossier, dan vreest de provincie dat dit investeerders in deze duurzame vorm van energie zal afschrikken. (De Limburger, 30 juli)

Lees meer: limburger.nl

 

WUR: reststoffen maken bodem gezonder

Organische reststoffen maken de bodem gezonder. Dat concludeert Wageningen UR op basis van potproeven met suikerbieten en sla. WUR test in een veldproef of dit effect ook wordt gerealiseerd bij aardappelen. (Boerderij, 25 juli)

Lees meer: boerderij.nl

 

Droogtemonitor: Het blijft droog, waterbeheerders nemen maatregelen

Het neerslagtekort is in heel Nederland de afgelopen week weer verder toegenomen. Landelijk gezien is er nog steeds sprake van een dreigend watertekort. Regionaal is er op sommige plekken daadwerkelijk sprake van een watertekort. (Rijksoverheid, 25 juli)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Droogte legt Duitse loopgraven IJssellinie bij Arnhem bloot

De aanhoudende droogte heeft de contouren van Duitse loopgraven uit de Tweede Wereldoorlog blootgelegd in de uiterwaarden van de IJssel ter hoogte van de bruggen tussen Arnhem en Westervoort. Ze maakten deel uit van een verdedigingslinie tegen de opmars van de geallieerden die dwangarbeiders moesten aanleggen. (De Gelderlander, 21 juli)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Overijssel maakt op diverse manieren werk van schone drinkwaterbronnen

Om ook in de toekomst over voldoende en schoon drinkwater te beschikken, voert de provincie Overijssel, samen met de Overijsselse gemeenten en waterschappen, waterbedrijf Vitens, LTO-Noord en Cumela verschillende maatregelen uit om de Overijsselse drinkwaterbronnen te beschermen. Onlangs zijn hiervoor in Deventer de overeenkomsten 'Samen werken aan schone bronnen' en 'Aanpak nitraat in 6 grondwaterbeschermingsgebieden' ondertekend. Tot en met 2022 worden 26 verschillende maatregelen uitgevoerd. Ook willen de betrokken partijen de bewustwording bij inwoners en organisaties voor schoon drinkwater vergroten. Daarom is op 2 juli door de provincie Overijssel en Vitens het startsein gegeven voor de campagne 'Bescherm je drinkwater'. Hierin ligt de focus op het verminderen van medicijnresten in grondwater. (Groene Ruimte, 23 juli)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Een watertekort in Nederland, dit betekent het

Sinds vanmiddag hebben we in Nederland officieel te maken met "feitelijke watertekorten", heeft de Landelijke Coordinatiecommissie Waterverdeling gezegd. De natuur en de waterkwaliteit staan nu door de droogte onder druk, want we zijn vandaag overgegaan naar de zogenoemde fase 2 uit het Landelijk Draaiboek Waterverdeling en Droogte. Maar wat betekent dat? (NOS, 2 augustus)

Lees meer: nos.nl

 

Waterschappen verdelen schaars water volgens verdringingsreeks

De Landelijke Commissie Waterverdeling verwacht dat het neerslagtekort de komende week oploopt tot 289 millimeter. Daarmee is het droogterecord uit 1976 verbroken. Regionaal is er al sprake van watertekorten en een landelijk watertekort ligt op de loer. Dat stelt de droogtemonitor van dinsdag 25 juli. In het Zuiden en in het Oosten van het land verdelen de waterschappen het water volgens de verdringingsreeks. (Waterforum 26 juli)

Lees meer: waterforum.nl

 

Deskundigen: Nederland is 'blind voor droogte'

Nederland moet grotere reserves aan zoetwater aanleggen om te voorkomen dat ons land in tijden van extreme droogte zonder drinkwater komt te zitten, waarschuwen deskundigen. Uiterwaarden en het IJsselmeer kunnen dienen als 'stuwmeren'. (Parool, 30 juli)

Lees meer: parool.nl

 

Sanering tritium in duinen Petten minder succesvol dan verwacht

De sanering van de vervuiling van de bodem met tritium rondom de Hoge Flux Reactor in Petten is minder goed geslaagd dan eerder was verwacht. Daarom is de oorspronkelijke norm stevig aangepast, waardoor kan worden gestopt met het schoonmaken van het grondwater, omdat nu aan de nieuwe eisen is voldaan. (Noordhollands Dagblad, 30 juli)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

'Droogte is schadelijk en vraagt om maatregelen'

In Nederland ligt de prioriteit op watergebied van oudsher op het voorkomen van overstromingen, maar er moet meer aandacht komen voor droogtebestrijding. Hydroloog Niko Wanders van Universiteit Utrecht pleit daarvoor. (RTV Utrecht, 30 juli)

Lees meer: rtvutrecht.nl

 

Schone lei voor vuile Bult

Het continu wegpompen van grondwater en het met regelmaat nemen van bodemmonsters is niet meer nodig, bij de voormalige Leidse vuilstortplaats De Bult. Dat stelt het stadsbestuur op basis van bodemonderzoek, maar daar moeten ook de bewoners uit de nabijgelegen wijk Roomburg nog van worden overtuigd. (Leidsch Dagblad, 26 juli)

Lees meer: leidschdagblad.nl

 

Kwel bij Loenen houdt boeren bezig

Boeren aan de zuidwestzijde van natuurgebied Empese en Tondense Heide bij Loenen blijven last houden van extra kwelwater op hun land. Dat zegt veehouder Kees van Baren, een van de getroffen boeren. (Nieuwe Oogst, 26 juli)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Rijkswaterstaat en waterschappen gestart met aanvoer extra zoet water naar West-Nederland

Rijkswaterstaat en twee waterschappen zijn vanaf 24 juli om 14.00 gestart om vanuit het Amsterdam-Rijnkanaal en de Lek extra zoet water naar West-Nederland aan te voeren. Dat gebeurt via het speciaal hiervoor in de jaren '80 gebouwde gemaal De Aanvoerder in Utrecht. Doel is om verzilting tegen te gaan en schade aan de natuur en de teelt van gewassen te voorkomen. (Waterforum 23 juli)

Lees meer: waterforum.net

 

Aanpassen bodem voor versnelde intercity Leiden-Utrecht kost 175 miljoen

Het verstevigen van de bodem onder het trace tussen Utrecht en Leiden kost 175 miljoen euro volgens een eerste inschatting van ProRail. Op dit traject moet een versnelde intercity gaan rijden om de treinverbinding tussen de twee steden te verbeteren. De aanpassingen aan de ondergrond zijn op een groot deel van het traject noodzakelijk. Dat schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven in een brief aan de Tweede Kamer. (Spoorpro, 24 juli)

Lees meer: spoorpro.nl

 


Pagina 2 van 68

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA