Delfzijl nog lang niet verlost van Griesberg

Er wordt al zeven jaar op gestudeerd en er ligt 8 miljoen euro klaar voor een sanering, maar een oplossing voor de zogeheten 'Griesberg' in de Eems bij Delfzijl is nog altijd ver uit zicht. (Dagblad van het Noorden, 30 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Fonds nazorg stortplaatsen Gelderland naar 57 miljoen euro

Op 12 november 1999 is door Gedeputeerde Staten het Fonds Nazorg Stortplaatsen Gelderland opgericht. Uit het fonds worden de kosten betaald voor de nazorg van stortplaatsen en depots voor baggerspecie, die op of na 1 september 1996 nog afval ontvingen. Het doel van de nazorgactiviteiten is te voorkomen dat gesloten stortplaatsen en depots voor baggerspecie in de toekomst schade aan lucht, water of bodem veroorzaken. Het fonds groeit in 2018 naar 57 miljoen euro. (Groene Ruimte, 28 september)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

Plan Bodewes roept vooral enthousiaste reacties op

36 recreatieve wooneenheden zijn de basis voor de nieuwe bestemming van het Bodewes-terrein. De scheepswerf vertrekt binnen afzienbare tijd, wanneer is nog onbekend, uit Hasselt. Bij het bekend worden daarvan is de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) aan de slag gegaan om een nieuw plan te maken. De reacties zijn wisselend. (De Stadskoerier, 28 september)

Lees meer: destadskoerier.nl

 

Aardwarmteproject Groningen half jaar vertraagd door onderzoek bevingsrisico

Het project rond geothermie in de stad Groningen loopt minstens een half jaar vertraging op. Onderzoek moet uitwijzen of met het boren naar warm water risico's zijn op trillingen in de bodem. (Dagblad van het Noorden, 27 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Word wakker en ga aan de slag met de omgevingswet

Wat betekent de omgevingswet? Wat moeten we ermee? Sommige gemeenten zijn al druk bezig met experimenteren. Andere hangen nog achterover en wachten af. Wat zeker is, is dat de omgevingswet voor burgers, bedrijven en de overheid een grote impact zal hebben. De omgevingswet is namelijk niet enkel gericht op de inhoudelijke veranderingen en het in contact brengen van partijen aan de voorkant maar vooral ook op een verandering in gedrag en cultuur. Op het omgevingscongres 2017 afgelopen donderdag 14 september kwam dit duidelijk naar voren. (Gebiedsontwikkeling.nu, 26 september)

Lees meer: gebiedsontwikkeling.nu

 

Werk aan haven Elburg vordert gestaag

Op deze video is mooi te zien waar er wordt gewerkt in de haven van Elburg. Het gebied wordt flink onder handen genomen, te beginnen met een ingrijpende sanering van de bodem. (De Stentor, 26 september)

Lees/zie meer: destentor.nl

 

"Verzilting kan ook kans voor landbouw zijn"

Langdurige droogte zoals tijdens de voorbije zomer en een stijgende zeespiegel zorgen voor meer verzilting, wat zo veel wil zeggen als meer zout in de bodem. Slecht nieuws voor landbouwers, want heel wat teelten worden simpelweg onmogelijk en de kwaliteit van het gras voor het vee vermindert. Om beter zicht te krijgen op de problematiek werkt de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van een Europees project aan een nieuwe verziltingskaart. (Vilt, 26 september)

Lees meer: vilt.be

 

Nieuw onderzoek asieldorp Ter Apel

Het grond- en drinkwater, de lucht en de bodem in het asieldorp in Ter Apel worden opnieuw onderzocht op mogelijke vervuiling. Ook de gebouwen en gewassen worden onderzocht. (Dagblad van het Noorden, 25 september)

Lees meer: dvhn.nl

 

Machinegeweren en een zoektocht naar een vermiste piloot

De bergingswerkzaamheden aan de Avro Lancaster verloopt volgens plan. In 1942 werd het vliegtuig neergeschoten en verdween het onder de grond in natuurgebied De Alde Feanen, pal naast de oude stortplaats. De eerste zaken die de deskundigen nu boven water halen, zijn redelijk goed bewaard gebleven. Zo zijn er een machinegeweer, een deel van een propeller en enkele zuurstofflessen gevonden. Zo is op de propeller de groene kleur op de punt nog duidelijk zichtbaar. (Omrop Fryslan, 22 september)

Lees meer: omropfryslan.nl

 

Gemeente betaalt mee aan controle afvalwater van Orion op PCB’s

De gemeente Smallingerland betaalt 5000 euro mee aan het in de gaten houden van het afvalwater van het bedrijf Orion aan de Steven op industrieterrein De Haven. (Drachtste Courant, 24 september)

Lees meer: drachtstecourant.nl

 

Overname stortplaats Uden door nazorg bodem

Het beheer en eigendom van de gesloten stortplaats aan de Vluchtoordweg in Uden is per 30 augustus overgenomen door Nazorg Bodem Uden, een werkmaatschappij van Stichting Bodembeheer Nederland. Zo zijn Nazorg Bodem, Attero en de Omgevingsdienst Brabant Noord overeengekomen. (Land en Water, 19 september)

Lees meer: landenwater.nl

 

Vervuilde grond aangetroffen bij werkzaamheden Lairessestraat

Tijdens de werkzaamheden in en rond de Lairessestraat is vervuilde grond aangetroffen tussen de Des Presstraat en de Cornelis Krusemanstraat. (Het Parool, 28 september)

Lees meer: parool.nl

 

Mogelijk beweging in fonteinvloer en bodem

Sinds dinsdag 26 september 2017 is een gedeelte van de Koemarkt afgesloten in verband met een onderzoek. De gemeente heeft vastgesteld dat er een acute verzakking van de hardstenen fonteinvloer heeft plaatsgevonden. Ook is er een aantal tegels rond de fonteinen gebroken. Dit zou kunnen betekenen dat er beweging is in de ondergrond. De gemeente Purmerend heeft daarom besloten dit deel van de Koemarkt af te sluiten om de situatie goed in kaart te kunnen brengen. (Regio Purmerend, 27 september)

Lees meer: regiopurmerend.nl

 

Onderzoek naar GenX in grond nieuwe wijk Papendrecht

De Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid laat extra onderzoek doen in Papendrecht naar de vervuilde grond onder een geplande nieuwbouwwijk. In het Land van Matena zijn sporen van de giftige stoffen PFOA en GenX gevonden. (Papendrecht.net, 27 september)

Lees meer: papendrecht.net

 

Extra bodemonderzoek omgeving Chemours

Omdat er in Papendrecht bij recent grondonderzoek giftige stoffen PFOA en GenX zijn aangetroffen, komt er in het najaar extra bodemonderzoek in de omgeving van deChemoursfabriek in Dordrecht. Dat maakte wethouder Hanny Visser eerder vanavond bekend. (Het kompas Sliedrecht, 26 september)

Lees meer: hetkompassliedrecht.nl

 

Provincie voor eeuwig vast aan stortplaats Koegorspolder

De provincie zit voor eeuwig vast aan de nazorg voor de vroegere stortplaats in de Koegorspolder bij Terneuzen. De stortplaats was de verantwoordelijkheid van de Belgische afvalverwerker Indaver. Maar die heeft de nazorg nu overgedragen aan de provincie, die daarvoor ruim vier miljoen euro krijgt van het bedrijf. (Omroep Zeeland, 26 september)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Natuurgebied in plaats van vuilstort

Daar waar in de Lickebaert, de polder tussen Vlaardingen en Maassluis, in 1993 een stortplaats voor afval zou komen, verrees een natuurgebied dat symbool stond voor een nog nooit eerder vertoonde massale opstand van de Vlaardingse bevolking: het Volksbos, het oudste protestbos van Nederland. In Museum Vlaardingen is er nu tot en met 7 januari een tentoonstelling over te zien. (Groot Vlaardingen, 26 september)

Lees meer: grootvlaardingen.nl

 

Onderzoekt wijst uit: aardwarmte winnen onder Enschede kan

Geothermie kan wel degelijk ook in de Enschedese bodem. Onderzoek van het Enschedese bedrijf No Nonsense Technical Solutions (NNTS), in opdracht van de gemeente, wijkt daarmee af van een eerder onderzoek in opdracht van de provincie Overijssel. (Tubantia, 25 september)

Lees meer: tubantia.nl

 

Asbest vertraagt bouw De Jonkheer

De bouw van wooncomplex De Jonkheer aan de Jhr. Ramweg in Schalkwijk loopt vertraging op door de vondst van asbest in de bodem. (AD, 21 september)

Lees meer: ad.nl

 

‘Epicentrum’ Loppersum neemt voortouw met Energietransitieplan

Een brede coalitie van zestien partijen uit de energiesector, het bankwezen, onderwijs en burgerschap heeft 20 september een intentieverklaring voor het Energietransitieplan Loppersum getekend. Loppersum staat bekend als het epicentrum van de gaswinning-gerelateerde aardbevingen in Groningen. Als de energietransitie daar goed uitpakt, wil de dorp het plan uitrollen in de andere dorpen van de gemeente en successen delen met andere gemeenten in het gaswinningsgebied. (FluxEnergie.nl, 21 september)

 

Lees meer: fluxenergie.nl

 


Pagina 21 van 48

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA