Staatssecretaris: snel opslag vervuilde grond GenX nodig

Er moet snel een depot komen voor afgegraven grond die is vervuild met de stof GenX. Dat wil staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat). Zij gaat daarover in gesprek met gemeenten. (AD, 5 december)

Lees meer: ad.nl

 

Tweede kamer wil af van hardnekkige stoffen in chemische industrie

De Nederlandse chemische industrie wordt ingrijpend aan banden gelegd, als het aan de Tweede Kamer ligt. In een motie van GroenLinks, die vanmiddag in Den Haag is aangenomen, geeft de Kamer opdracht aan de regering in gesprek te gaan met de branche om harde afspraken te maken over de absolute uitfasering van het gebruik van persistente stoffen. Die hopen zich op in het milieu en ze breken zeer slecht af. (AD, 5 december)

Lees meer: ad.nl

 

Uitslag bodemonderzoek omgeving Wagenplein Warmenhuizen

In opdracht van gemeente Schagen heeft Arcadis bodemonderzoek uitgevoerd op het voormalig gasfabrieksterrein in Warmenhuizen. Het gebied betreft het Wagenplein en woningen aan de Oudewal en Beuninge. De uitslag is dat geen blootstellingsrisico's zijn voor mens en milieu. Men kan hier veilig wonen. (Schagen FM, 5 december)

Lees meer: schagenfm.nl

 

Nare asbestzaak manege Rusthof

Hoe je als burger en ondernemer 'vermalen' kunt worden door de regeltjes van de overheid, wordt duidelijk in de asbestkwestie op het terrein van manege Rusthof. Het echtpaar McDonald runt daar al jaren een goedlopende manege. De provincie en het Waterschap laat de Ringvaart uitbaggeren. De aannemer sluit een deal met de manege om het slib te gebruiken voor het ophogen van het manegeterrein. Na het storten van het slib blijkt er asbest te zijn meegekomen tussen de bagger. (De Heemsteder, 5 december)

Lees meer: heemsteder.nl

 

Friese overheden investeren in veenweidegebied

Wetterskip Fryslan, de provincie Fryslan en diverse partners investeren de komende jaren bijna 8 miljoen euro in de ontwikkeling van het Friese veenweidegebied. Bodemdaling door verdroging dreigt in veenweidegebieden de komende jaren voor grote problemen te zorgen. (H2O Waternetwerk, 4 december)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Sanering voormalige stortplaats in Bierum feestelijk afgesloten

Het terrein van de voormalige stortplaats in Bierum is vrijdag 1 december 2017 feestelijk opgeleverd met omwonenden en de samenwerkingspartners de provincie Groningen, het waterschap Noorderzijlvest en de gemeente Delfzijl. Met het opleveren van het terrein staat niets meer in de weg voor de uitvoering van de verbreding van de zeedijk tussen Delfzijl en de Eemshaven. (Gazet van het Noorden, 4 december)

Lees meer: gazetvanhetnoorden.nl

 

Nitraat-richtlijn in 2017: erop of eronder

De inhoud Zesde Actieprogramma Nitraatrichtlijn (2018-2021) wordt nog dit jaar onder de loep genomen door de Europese Commissie. Een besluit in dit dossier heeft grote impact voor Nederlandse boeren en tuinders. (Pigbusiness, 4 december)

Lees meer: pigbusiness.nl

 

Veranderend zand: onderzoek naar invloed van mensen op strandecologie

Zandsuppleties en het mechanisch reinigen van stranden beinvloeden strandorganismen negatief. Maar organismen blijken goed aangepast en kunnen redelijk snel herstellen van de menselijke verstoringen. (Rijkswaterstaat, 27 november)

Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 

Vervuilde grond op Nederhem zorgt voor discussie op gemeenteraad

Naar aanleiding van de goedkeuring van de infrastructuurwerken op Nederhem kwam ook het probleem van de asbest die er gevonden werd op de site. Raadslid Wim Demuylder stelde heel wat vragen. (Editiepajot, 30 november)

Lees meer: editiepajot.com

 

Eerste geothermiecentrale in Nederland

In de gemeente Soest verschijnt de eerste geothermische energiecentrale. Hiervoor heeft deze gemeente samen met Larderel Energy een zogeheten letter of intent getekend. (Duurzaam Gebouwd, 29 november)

Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

 

Asbest illegaal gestort in De Ballonzuilbossen

Op een pad in De Ballonzuilbossen tussen Merselo en Vredepeel is illegaal asbest gestort. Voorbijgangers constateerden dit. (Omroep Venray, 29 november)

Lees meer: omroepvenray.nl

 

Speeltuin De Bijvank in Dinxperlo wordt asbestvrij gemaakt

Maandag 11 december starten de voorbereidende werkzaamheden voor het opruimen van de asbestvervuiling in de bodem van speelplaats De Bijvank (tussen De Bijvank en de Nieuwstraat) in Dinxperlo. De daadwerkelijke sanering, afgraven en nieuw zand opbrengen, gebeurt begin volgend jaar. (Omroep Gelderland, 5 december)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Vervuiling grond Benedendorpsweg valt mee

De aangetroffen verontreinigende grond op plekken aan de Benedendorpsweg leveren geen gevaar op voor de volksgezondheid. Er zijn geen risico's voor de bewoners. Dat laat het Renkums college weten in antwoorden op vragen van de fractie van GroenLinks. (Hoog en Laag.nl, 5 december)

Lees meer: hoogenlaag.nl

 

SoilCare test bodemverbetering via teelttechnieken

Elk jaar op 5 december is het Wereldbodemdag. De Bodemkundige Dienst van Belgie (BDB) maakt van die dag gebruik om het Europese project SoilCare in de kijker te zetten. Dat project werd 18 maanden geleden gelanceerd en heeft als doel de bodemkwaliteit in Europa te verbeteren via aangepaste teeltsystemen en -technieken. Een aantal systemen zullen de komende maanden in de praktijk getest worden, op effectiviteit maar ook op toepasbaarheid. (VILT, 5 december)

Lees meer: vilt.be

 

Sloop van De Lelie in Veghel in volle gang, daarna sanering bodem

De oude Wasscherij De Lelie, beter bekend als Rath & Co, verdwijnt in rap tempo uit het straatbeeld in Veghel. Daarna volgt bodemsanering. ((Brabants Dagblad, 4 december)

Lees meer: bd.nl

 

GenX-vervuiling treft vele tientallen tuinders en gezinnen

De gifstoffen C8 en GenX van de Dordtse fabriek Chemours hebben niet alleen het drinkwater, maar ook de grond vervuild. Hoveniersbedrijven, aannemers en bouwers die werken in een straal van tien kilometer rond de chemische fabriek zitten met hun handen in hun haar omdat ze bij de bouw opgezadeld zijn met afgegraven vervuilde grond, die ze niet kwijt kunnen. (AD, 2 december)

Lees meer: ad.nl

 

Beerput Nederland: decennia van gedoogde milieucriminaliteit

Het is stuitend om te zien hoe in Nederland de afgelopen vijftig jaar de zware industrie weggekomen is met milieudelicten. En de documentaire Beerput Nederland laat zien hoe dit na de kabinetten Balkenende en Rutte alleen maar erger is geworden. Uiterst actueel, met een nieuwe milieuwet in de maak. (Down to Earth, 4 december)

Lees meer: downtoearthmagazine.nl

 

Bodemverontreiniging in nieuwe wijk Hollandse Tuin krijgt een afdekzeil

De bodem van de nieuw te bouwen wijk in Overstad is verontreinigd. Het plan is om de vervuiling af te dekken met een zogenaamd signaleringsdoek waarop ongeveer een meter schone grond gestort wordt, zo meldt het NHD. De verkoper van dit project, firma Cas uit Heerhugowaard, is verantwoordelijk voor het saneren van de bodem. (Alkmaar Centraal, 30 november)

Lees meer: alkmaarcentraal.nl

 

Knooppunt Ressen weer vrij voor verkeer na spoedreparatie

De A15 bij Ressen is tot ongeveer 07.50 uur dicht geweest in de richting van Nijmegen en Bemmel. Rijkswaterstaat voerde er een bodemsanering uit en reparatie aan een vangrail. De schade was ontstaan door een ongeluk met een vrachtwagen eerder vanochtend. (De Gelderlander, 1 december)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Bio is grondgebonden in EU maar niet in VS

De nieuwe Europese bioverordening behoudt als basisprincipe dat biologische groente- en andere teelten met hun voeten in volle grond moeten staan. Waar biologische en gangbare glastuinbouw naar elkaar toe groeien op vlak van gewasbescherming blijft het groeimedium een belangrijk verschil want substraatteelt mag dus niet in bio. In de Verenigde Staten is grondgebondenheid geen vereiste en dus kan biologische groenteteelt er ook op steenwol of een ander substraat dat bedruppeld wordt met water en nutrienten. (Vilt, 29 november)

Lees meer: vilt.be

 


Pagina 21 van 56

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA