Vermilion verdrievoudigt gaswinning bij Wapse

De Canadese olie- en gasproducent Vermilion Energy mag de gaswinning bij Wapse verdrievoudigen. Milieudefensie in Westerveld tekent beroep aan (Dagblad van het Noorden, 28 juli).

Lees meer: dvhn.nl

 

West-Overijssel aan de slag met bodemdaling

Een groot aantal partijen in West-Overijssel gaat dit najaar aan de slag met de bodemdaling in het veenweidegebied. Onder regie van waterschap Drents Overijsselse Delta wordt gewerkt aan een veenweidevisie om de effecten te beperken (Nieuwe Oogst, 27 juli).

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

"Vervuilde grond Westdijk voldoet aan wettelijke eisen"

BUNSCHOTEN-SPAKENBURG - De grond die gebruikt is bij het versterken van de Westdijk in Bunschoten voldoet aan alle geldende eisen. Dat zegt de firma Afvalstoffen Terminal Moerdijk (ATM) tegen het AD (RTV Utrecht, 27 juli).

Lees meer: rtvutrecht.nl

 

Gat in Riel weer gedicht, provincie sluit sanering af

RIEL - Het gat is gedicht en daarmee is een 'humaan risico' voor de gezondheid letterlijk opgeruimd (Brabants Dagblad, 25 juli).

Lees meer: bd.nl

 

Grondwater van Sachem in Zaltbommel weer inzet rechtszaak

ZALTBOMMEL - Het grondwater dat chemische bedrijf Sachem Europe bv in Zaltbommel oppompt, zou gecontroleerd moeten worden op de aanwezigheid van verontreiniging. De stichting Veiliger Zaltbommel probeert dat via de rechter af te dwingen (Brabants Dagblad, 24 juli).

Lees meer: bd.nl

 

Gasloos wonen in Groningen: verschillende plekken, verschillende methoden

Gasloos wonen. Nog niet zo heel lang geleden leek het een futuristisch idee. Toch zijn er al een aantal plaatsen in onze provincie waar je het kan (RTV Noord, 24 juli).

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Dijk Bunschoten-Spakenburg versterkt met vervuilde grond

De Westdijk in Bunschoten-Spakenburg blijkt vorig jaar te zijn versterkt met vervuilde grond. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat in de grond zware metalen en een hoge concentratie zouten zitten, die vrijkomen en zich verspreiden in de bodem en het grondwater (NOS, 24 juli).

Lees meer: nos.nl

 

Buurman moestuintje op asbestgrond Strijp: Heel de buurt haalde hier z'n boontjes

EINDHOVEN - Een strook gemeentegrond in de Sint-Severusstraat in Strijp blijkt met asbest te zijn vervuild (Eindhovens Dagblad, 21 juli).

Lees meer: ed.nl

 

Nieuwe KNA leidraad voor anorganisch vondstmateriaal

Om het verzamelen en registreren van anorganische archeologische vondsten te uniformeren, is de Leidraad Anorganisch Vondstmateriaal opgesteld. De leidraad voorziet in de behoefte aan inhoudelijke verdieping, kennisvermeerdering en een betere ontsluiting van gegevens. Diverse specialisten op het gebied van anorganisch vondstmateriaal hebben hun expertise en ervaring voor deze leidraad ter beschikking gesteld. (SIKB, 11 juli)

Lees meer: sikb.nl

 

Drie misverstanden over de Omgevingswet

Het zingt in de wandelgangen, het zoemt op conferenties: de Omgevingswet maakt alles anders. Van centraal naar decentraal, de regio aan zet en warme overdracht. Er gaat ongetwijfeld veel veranderen, maar wat precies is in veel gevallen nog niet duidelijk. En dat leidt ook tot misverstanden. Zelfstandig jurist Lian van Poortvliet zet er graag een aantal recht. (Bodem+, 13 juli)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Onderzoek naar vervuiling in 300 scholen

Vlaanderen gaat zelf onderzoeken of 300 scholen op vervuilde grond staan en een eventuele sanering ook betalen. De scholen moesten dat eigenlijk al lang zelf hebben uitgezocht, maar dat kwam er maar niet van. Uit schrik voor de hoge factuur of er was gewoon te veel ander werk, klinkt het. "Nochtans heeft iedereen belang bij duidelijkheid", zegt Jan Verheyen van OVAM. (Nieuwsblad, 19 juli)

Lees meer: nieuwsblad.be

 

Wilkemaheerd opnieuw ‘in de shit’

Na ruim drie jaar gesteggel met de NAM is de eigenaar van de Wilkemaheerd in Startenhuizen opnieuw in een conflict beland. Dit keer over verkeerd aangelegde riolering (Dagblad van het Noorden, 27 juli).

Lees meer: dvhn.nl

 

'De Nederlandse ondergrond is een jungle'

Is het frustrerend dat het ondanks jarenlang onderzoek naar de aardbevingen in Groningen nog steeds niet duidelijk is bij welke gaswinning wat voor aardbevingen ontstaan? Harry van der Meijden, inspecteur-generaal van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) lacht een beetje. Een beetje moeizaam ook. Aardbeving. 'Ik wil juist proberen dat woord niet te gebruiken (Financieel Dagblad, 21 juli).'

Lees meer: fd.nl

 

Verontwaardiging om nieuwe vervuiling Akzo in bodem Hengelo

HENGELO - Een lekkage van 'slurrie' op korte afstand van de eigen zoutfabriek roept opnieuw de vraag op: hoe veilig werkt het Hengelose bedrijf? Kamerleden willen opheldering (Tubantia, 26 juli).

Lees meer: tubantia.nl

 

SP dringt aan op scherper toezicht aardwarmteprojecten

De SP-fractie in de Tweede Kamer wil dat de overheid actiever toezicht houdt op de boringen naar aardwarmte. Ook zouden de wettelijke regels aangescherpt moeten worden (Nieuwe Oogst, 24 juli).

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Omgeving chemiefabriek Chemours blijkt sterk vervuild

Omwonenden van het bedrijf Chemours - het vroegere DuPont - doen er goed aan geen fruit en groenten meer uit eigen tuin te eten. De omgeving van de Dordtse teflonfabriek is namelijk veel sterker verontreinigd met het giftige GenX dan werd verondersteld. Dat zeggen toxicologen van de Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam die oppervlakten in de buurt van de fabriek bemonsterden en analyseerden (Volkskrant, 21 juli).

Lees meer: volkskrant.nl

 

Ecologisch risico door vervuiling boorput Tubbergen

TUBBERGEN - De bodemvervuiling aan de Boortorenweg in Tubbergen (boorput 7) brengt ecologische risico's met zich mee. Dat blijkt volgens de provincie Overijssel uit recent onderzoek (Tubantia, 21 juli).

Lees meer: tubantia.nl

 

Opkomende stoffen: Minister Schultz wil betere uitvoering waterkwaliteitsbeleid

Minister Schultz van Infrastructuur en Milieu wil geen nieuwe wet- en regelgeving voor opkomende stoffen. Dit zijn stoffen waarvoor geen wettelijke normen bestaan en waarvan nog niet duidelijk is of ze een bedreiging voor veilig drinkwater vormen. Wel wil de minister voor een structurele aanpak van deze stoffen de uitvoering van het bestaande waterkwaliteitsbeleid verbeteren. (Waterforum, 18 juli)

Lees meer: waterforum.nl

 

Gezamenlijk initiatief van start: onderzoek relatie puin en verdenking op asbest

Tijdens een bijeenkomst op 21 juni 2017 hebben een groot aantal organisaties toegezegd om een bijdrage te leveren aan een gezamenlijk onderzoek naar de relatie tussen het voorkomen van puin in de bodem en de daadwerkelijk aanwezigheid van asbest. Door middel van het opbouwen en analyseren van een database, verwachten we meer inzicht te krijgen in deze relatie op nationaal niveau. De resultaten van het onderzoek kunnen op termijn wellicht aanleiding zijn om de eisen aan vooronderzoek (uit de NEN normen) bij bodemonderzoek en partijkeuringen te herzien. (Bodem+, 11 juli)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Zaanstad pakt loodverontreiniging in bodem proactief aan

Door de industriele geschiedenis is de bodem in Zaanstad op verschillende plekken vervuild met onder meer lood. Als een van de eerste gemeenten - vooruitlopend op landelijk vastgestelde aanpak - is Zaanstad proactief met een eigen aanpak aan de slag gegaan. Specifiek op de problematiek toegesneden subsidieregelingen zijn daar onderdeel van, net als een uitgewerkt toetsings- en normeringskader uitgewerkt. Last but not least speelt communicatie met de inwoners van de gemeente een cruciale rol. (Bodem+, 13 juli)

Lees meer: bodemplus.nl

 


Pagina 21 van 42

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA