Agraiërs Flevoland willen weerbaarder worden voor klimaatverandering

Om de bodem en het water goed op peil te houden, werkt waterschap Zuiderzeeland samen met de provincie Flevoland en LTO Noord in het actieplan Bodem&Water. Op een speciale kennisdag haalde het actieplan 220 agrariers uit de provincie bij elkaar om oplossingen te delen. (H2O Waternetwerk, 13 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Betere afvoer regenwater bespaart miljoenen in Drenthe

Waterschap WDODelta kan afzien van de geplande uitbreiding van de rioolwaterzuivering in Echten. Een beter afvoersysteem van regenwater in Hoogeveen zal de zuivering voldoende ontlasten. Dat blijkt uit een onderzoek van het waterschap en de gemeenten Hoogeveen en De Wolden. WDODelta bespaart zo naar eigen zeggen een slordige 4 miljoen euro. (H2O Waternetwerk, 13 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Regio Loppersum getroffen door vijfde aardbeving in korte tijd

In Garsthuizen (gemeente Loppersum) is maandag een aardbeving met een magnitude van 0.9 gemeten. Dit is de vijfde aardbeving in de regio sinds de gaswinning in de regio begin deze maand is stilgelegd. (Nu.nl, 12 februari)

Lees meer: nu.nl

 

Simpele hoosbui-stresstest gebaseerd op slecht model

Gemeenten moeten nagaan hoe bestand ze zijn tegen klimaatverandering, waaronder steeds vaker optredende hoosbuien. Voor die stresstest maakt het nogal wat uit welke aanpak wordt gekozen, de light of de full versie, aldus tijdschrift De Ingenieur. De light versie levert geen informatie waarmee de gemeente iets kan doen. (De Ingenieur, 12 februari)

Lees meer: deingenieur.nl

 

Nieuwe regels voor bodem en bemesting

De toegenomen politieke druk op de maisteelt heeft nog geen directe gevolgen. Maar duidelijk is wel dat boeren rekening moeten houden met een heel stelsel aan regels die hun omgang met bodem en bemesting beinvloeden. Die regels staan in het zesde actieprogramma Nitraatrichtlijn dat de komende vier jaar van kracht is. (Nieuwe Oogst, 9 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

 

Lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende stoffen basis voor aanscherping milieuvergunningen

Het RIVM heeft in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een lijst met 327 potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) gepubliceerd. Het gaat om stoffen waarvan nog niet zeker is of ze ZZS zijn. Zodra meer gegevens over deze stoffen beschikbaar zijn, kan een deel van de potentiele ZZS als ZZS worden aangemerkt. Vergunningverleners kunnen bedrijven die deze potentiele ZZS uitstoten aanspreken op het voorzorgbeginsel. (RIVM, 2 februari)

Lees meer: rivm.nl

Vind hier de lijst met potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen

 

Snellere sanering

De gemeente Wageningen wil de vervuilde tuinen van de woningen aan de Veerstraat 110 t/m 118 en 130 t/m 140a toch vervroegd te saneren. Het college van b en w gaat dit voorstellen aan de gemeenteraad op basis van nieuw bodemonderzoek en advies van de GGD. (Stad Wageningen, 7 februari)

Lees meer: stadwageningen.nl

 

Onderzoek naar aardwarmte in Brabant ligt stil

Geothermie Brabant stopt tijdelijk met het seismisch onderzoek naar aardwarmte in Zuidoost-Brabant. "Rucksichtslos doortrillen is niet slim", zegt directeur Lodewijk Burghout. (Brabants Dagblad, 7 februari)

Lees meer: bd.nl

 

Rijkswaterstaat Bodem+ vereenvoudigt procedure aanvragen Baggerspecieverklaring

Vanaf 1 februari 2018 volstaat voor een aanvraag om een baggerspecieverklaring de bepaling van de fractie >2 mm in plaats van een volledige fractiegrootteverdeling van de minerale delen. Deze vereenvoudiging van de aanvraagprocedure betekent een lastenverlichting in onderzoekskosten voor waterkwaliteitsbeheerders, met name waterschappen en gemeenten. (Bodem+, 1 februari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

Advocaat: Alle seinen op rood voor Perkpolder

De gemeente Hulst kan voor 15 miljoen euro het schip ingaan als de plannen met de Westelijke Perkpolder worden doorgezet. Dat schrijft advocaat Rogier Horchner in een brief aan de gemeente Hulst. Hij heeft op verzoek van de stichting Schone Polder de plannen met de Westelijke Perkpolder onder de loep genomen. Hij stelt dat de plannen niet goed zijn onderbouwd en dat de risico's niet voldoende in kaart zijn gebracht. (Omroep Zeeland, 6 februari)

Lees meer: omroepzeeland.nl

 

Vrees 'uitkleden'toezicht op verontreinigde bodem

Een landelijke werkgroep van onder meer omgevingsdiensten, de inspectiedienst ILT, waterschappen, Rijkswaterstaat en de politie waarschuwt de Tweede Kamer dat het toezicht op verontreinigde bodem dreigt te worden uitgekleed. Door nieuwe regelgeving zou in veel gevallen de verplichte melding van afgravingen en het gebruik van grond, bagger en bouwstoffen komen te vervallen. (Binnenlands Bestuur, 6 februari)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

 

Voormalige vuilstort Wekerom lekt

Omwonenden ontdekten kortgeleden lekkages en scheuren op de voormalige vuilnisbelt aan de rand van het Wekeromse Zand waardoor verontreinigt grondwater weg lijkt te sijpelen. (Omroep Ede, 12 februari)

Lees meer: omroepede.nl

 

Gemeente vecht dwangsom om grondvermenging aan

Almere en de Milieu-inspectie stonden maandag tegenover elkaar bij de Raad van State. De gemeente vecht een dwangsom van 45.000 euro aan. Die is opgelegd omdat de gemeente de regels voor het onder meer het opslaan en verwerken van bouwgrond niet zou naleven. (Omroep Flevoland, 12 februari)

Lees meer: omroepflevoland.nl

 

Toen in Hengelo: vervuilde grond in Old Ruitenborgh

Misschien weet je het nog, maar in de jaren tachtig was er veel protest over de vervuilde grond in de wijk Old Ruitenborgh. Je kunt het je haast niet voorstellen, maar Hengelo stond begin jaren tachtig in de top tien van meest vervuilde Nederlandse gemeenten. (In de buurt Hengelo, 11 februari)

Lees meer: indebuurt.nl

 

Houdt Groningen geothermie toch in beeld voor als toekomstoplossing?

Dat de gemeente Groningen vorig jaar is gestopt met plannen voor geothermie, wil niet zeggen dat de stad haar vergunning voor geothermie inlevert. (Dagblad van het Noorden, 8 februari)

Lees meer: dvhn.nl

 

Brussel presenteert normen voor nieuwe en opkomende stoffen in drinkwaterbronnen

De Europese Commissie heeft dinsdag 1 februari een herziening van de Drinkwaterrichtlijn uit 1998 gepresenteerd. In het voorstel staan normen voor nieuwe en opkomende stoffen waar nu geen normen voor bestaan om de drinkwaterkwaliteit te beschermen. (Waterforum, 2 februari)

Lees meer: waterforum.net

 

Groningen: hoe verder na mislukken geothermie?

Politiek Groningen buigt zich over het pas aangelegde warmtenet Noordwest in de stad. Hoe moet die leiding worden verwarmd nu dat vanwege de aardbevingen niet meer mag met geothermie. Er zijn zeven alternatieven. (Dagblad van het Noorden, 7 februari)

Lees meer: dvhn.nl

 

Bijna drie miljoen voor Deltaplan Agrarisch Waterbeheer in Overijssel

Voor het verbeteren van de waterkwaliteit en het waterbeheer in agrarische gebieden in Overijssel is de komende tijd ruim 2,8 miljoen euro subsidie beschikbaar. De agrarische belangenorganisatie LTO-Noord, de provincie en de Overijsselse waterschappen hebben gisteren een overeenkomst getekend om die subsidiepot in overleg met de boeren zo goed mogelijk in te zetten. (rtv Oost, 8 februari)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Energietransitie vereist langetermijnstrategie Noordzee

Bij een sterke groei van windparken op zee, buiten de 12-mijlszone, wordt de ruimte op de Noordzee schaars. Er dient een strategie te komen voor de Noordzee die reikt tot 2050. Een strategie tot 2030 is onvoldoende om de doelen voor klimaat, natuur en visserij optimaal te kunnen combineren. Juist na 2030 kan de realisatie van windparken op zee en de opslag van CO2 in oude gasvelden in een stroomversnelling komen. (Planbureau voor de Leefomgeving, 31 januari)

Lees meer: pbl.nl

 

‘Onderste steen moet boven over glyfosaat’

Een speciale commissie van het Europees Parlement gaat onderzoeken hoe pesticiden toegelaten worden op de Europese markt. (Groente en Fruit, 6 februari)

Lees meer: gfactueel.nl

 


Pagina 23 van 65

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA