dinsdag 12 februari 2019

Het project Waterbodemsanering Schipsloot in Wolvega is in opdracht van Wetterskip Fryslân maandagmiddag van start gegaan. Gestart is in de haventjes van de aanliggende watersportbedrijven. (Stellingwerf, 11 februari)

Lees meer: stellingwerf.nl