Time-out voor plannen waterschapsbelastingen

Waterschappen nemen een half jaar de tijd om hun eigen belastingvoorstellen opnieuw te bezien. Gedurende deze time-out zal onder andere worden bekeken op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de bezwaren en ideeen van industriele bedrijven. Al eerder lieten de waterschappen weten dat de voorstellen op het gebied van de watersysteemheffing nog niet rijp waren voor besluitvorming. (VEMW, 13 december)

Lees meer: wemw.nl

 

Gemeente Vught gaat ook derde sloot Kapellebos onderzoeken

De gemeente Vught laat binnen twee maanden een sloot onderzoeken in het Kapellebos. Zo wil de gemeente achterhalen of als gevolg van het opschonen van de sloot verdroging is ontstaan in het natuurgebied nabij de wijk de Vughtse Hoeven. (Brabants Dagblad, 13 december)

Lees meer: bd.nl

 

9 miljoen euro voor bodemonderzoek in Groningen

Er komt 9 miljoen euro voor acht onderzoeken naar de ondergrond in Groningen. De onderzoekers komen allemaal van universiteiten in de Randstad. (Dagblad van het Noorden, 13 december)

Lees meer: dvhn.nl

 

Sanering vervuilde grond EMK-terrein in dichte tent

Een luchtdichte tent moet voorkomen dat bewoners en bedrijven last ondervinden van de sanering van het vervuilde EMK-terrein in Krimpen aan den IJssel. (Het Kontakt, 6 december)

Lees meer: hetkontakt.nl

 

Blauwe Poort in Laarbeek zowel waterberging als waterhouderij

In de Oost-Brabantse gemeente Laarbeek is de Blauwe Poort aangelegd. Het gebied kan zowel water bergen als vasthouden. Hierdoor is in droge zomers meer water beschikbaar voor het watersysteem en de boeren. (H2O Waternetwerk, 12 december)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Waterafvoer bij Lobith eindelijk weer op peil

De afvoer bij Lobith is opgelopen tot 1800 kubieke meter per seconde en daarmee is een einde gekomen aan een langdurige periode van lage waterstanden. Schepen kunnen weer normaal worden beladen en er kan weer worden geschut in de sluizen. Hiermee is een definitief einde gekomen aan een uitzonderlijk lange periode van laagwater. Dankzij de toegenomen waterafvoer zal ook de verzilting van de rivieren worden teruggedrongen. (Waterforum, 11 december)

Lees meer: waterforum.nl

 

Waterschappen dringen aan op extra gebruiksvoorschriften voor de aanwending van mest

De Tweede Kamer debatteert woensdag 12 december met minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit over het mestbeleid. Op de agenda van het debat staat onder andere de herbezinning op het mestbeleid die de minister heeft aangekondigd. De minister wil de mestregelgeving vereenvoudigen, de doelen van de Nitraatrichtlijn en Kaderrichtlijn Water bereiken, en een betere naleving en handhaving van de regels bewerkstelligen. (Groene Ruimte, 12 december)

Lees meer: groeneruimte.nl

 

’Opeenvolging van fouten bij lek Delfzijl’

Op het Tankenpark Delfzijl van de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) zijn meerdere dingen fout gegaan waardoor dertig kubieke meter giftig aardgascondensaat in het hemelwaterriool terecht is gekomen. Volgens het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) is de lekkage begin oktober veroorzaakt door een opeenvolging van menselijk en technisch falen. (De Telegraaf, 12 december)

Lees meer: telegraaf.nl

 

Seismische shaker maakt ‘echo’ in Bant

Seismic Mechatronics BV (Smart Exploration Project partner) uit Veldhoven test in Bant een nieuw type seismische shaker machine. (De Noordoostpolder.nl, 11 december)

Lees meer: denoordoostpolder.nl

 

Waterschappen: sla deze winter zoveel mogelijk water op om grondwater op peil te houden

Verschillende waterschappen, waaronder Rijn en IJssel en Vechtstromen, willen dat boeren, terreinbeheerders, gemeenten en drinkwaterproducenten deze winter zoveel mogelijk water opslaan om een nieuwe droogteperiode te kunnen overleven. Problemen zoals tijdens de afgelopen droogteperiode moeten daardoor voorkomen worden. (RTV Oost, 12 december)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Grond van Vink in Achterveldse woonwijk is niet vervuild

De grond van Vink uit Barneveld die gebruikt is in woonwijk Groot Agteveld in Achterveld is niet vervuild. Dat meldde de gemeente Leusden dinsdagavond tijdens een bijeenkomst aan de bewoners. De gemeente Leusden liet bodemonderzoek doen toen bekend werd dat vervuilde grond van het Barneveldse bedrijf Vink bij het nieuwbouwproject gebruikt zou zijn. (Omroep Gelderland, 11 december)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Eerste onderzoek: grond van Vink toch vervuild

De grond van het Barneveldse afvalverwerkingsbedrijf Vink, die de gemeente Leusden heeft laten onderzoeken, is wel degelijk vervuild. Volgens een woordvoerder van het onderzoeksteam van De Klinker Milieu uit Zutphen, dat de grond onderzocht, is een verhoogde waarde van de giftige stof tetrachlooretheen gevonden in de grond van Vink. Het zand had hierdoor niet in een woonwijk mogen liggen. (Omroep Gelderland, 13 december)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Opnieuw minder gas uit Groninger bodem gehaald

In het afgelopen gasjaar, dat op 1 oktober is afgesloten, is er opnieuw minder gas geproduceerd uit het Groningengasveld. (Dagblad van het Noorden, 13 december)

Lees meer: dvhn.nl

 

Column Arne: Vechten tegen windmolens

Het wordt chaos, controles bij de grenzen leiden tot vertraging, het verdwijnen van afzetmogelijkheden leidt tot torenhoge kosten. Waar veel politici de Brexit als grootste bedreiging zien vrezen veel bodemprofessionals de Omgevingswet. Door de gemeente centraal te stellen krijg je al snel 300 verschillende hergebruiksnormen. Gemeentelijke eisen aan de bodemkwaliteit zullen een normale bedrijfsvoering onmogelijk maken. Of erger, wethouders zullen hun ziel (en de kwaliteit van hun omgeving) verkopen aan het grote bedrijfsleven. (Arne Alphenaar, 13 december)

Lees meer...
 

Meer inzicht in klimaatrisico’s dankzij interactieve tool

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat lanceert de 'NAS-adaptatietool'. Dit is een online hulpmiddel om in drie stappen de gevolgen en mogelijke impact van klimaatverandering in beeld te brengen. De adaptatietool is gemaakt voor ondernemers, beleidsmakers, wetenschappers en studenten uit verschillende sectoren: van landbouw tot recreatie tot ICT. (Helpdesk Water, 7 december)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Weer huizen in Roden ontruimd vanwege verzakkingen

Opnieuw zijn er woningen in Roden ontruimd vanwege verzakkingen. Deze keer drie huurwoningen in de wijk Roderveld. (Dagblad van het Noorden, 12 december)

Lees meer: dvhn.nl

 

Compacte ICEAS-technologie toegepast bij nieuwe rioolwaterzuivering in Weesp

De waterzuivering in Weesp van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht wordt in een nieuw jasje gestoken. Het is de eerste installatie in Nederland die volledig gaat functioneren volgens het ICEAS-systeem. Bij deze actieve slibtechnologie worden de zuiveringsprocessen gecombineerd in een tank. (H2O Waternetwerk, 12 december)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Onderzoek naar gevaarlijk lood in bodem Hilversumse speeltuinen

De bodem van veertien Hilversumse speelplekken bevat mogelijk lood. Daarom gaat de provincie Noord-Holland samen met de gemeente en Omgevingsdienst Flevoland & Gooi en Vechtstreek begin 2019 een onderzoek uitvoeren om te kijken hoe gevaarlijk de grond van deze speelplekken is. (Gooi- en Eemlander, 12 december)

Lees meer: gooieneemlander.nl

 

Activisten storten asbest in Groningen

Anonieme activisten hebben dinsdag asbest gestort bij een bouwlocatie bij Meeden (Groningen). Het storten van het afval is het werk van activisten tegen windmolens in de regio. Gemeente Midden-Groningen bevestigde dinsdagavond dat het 's morgens aangetroffen materiaal asbest was. Hoeveel van het potentieel gevaarlijke spul er lag moet nog duidelijk worden. De politie doet onderzoek naar de herkomst. (De Telegraaf, 12 december)

Lees meer: telegraaf.nl

 

Asbest aangetroffen in voormalige speeltuin Zeerijp

Tegen alle verwachtingen in is asbest aangetroffen in de voormalige speeltuin aan de kruising van de Borgweg met de Molenweg in Zeerijp. Daardoor kan de gemeente de tijdelijke school niet op de plek zetten in de kerstvakantie. (rtv Noord, 12 december)

Lees meer: rtvnoord.nl

 


Pagina 1 van 90

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA