woensdag 20 maart 2019

Gedempte sloten weer open maken zodat het water bij hoosbuien makkelijker weg kan. Het plaatsen van elf nieuwe peilpunten om de waterstand in de gaten te houden en het leggen van nieuwe riolering. Al twee jaar doen de gemeente Someren en waterschappen Aa en Maas en De Dommel er samen alles aan om Someren weerbestendig te maken. (Eindhovens Dagblad, 19 maart)

Lees meer: ed.nl

woensdag 20 maart 2019

Het aantal projecten in het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer is vorig jaar met 100 gestegen. (De Boerderij, 19 maart)

Lees meer: boerderij.nl

Terra Index 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

popup opkomende stoffen

woensdag 20 maart 2019

Het bedrijf PJ Milieu start donderdag 21 maart, in opdracht van de gemeente Ermelo, met het verwijderen van de oppervlaktevervuiling van De Zanderij. Hierin bevindt zich mogelijk asbest. (Het kontakt harderwijk, 19 maart)

Lees meer: hetkontaktharderwijk.nl

woensdag 20 maart 2019

De sanering van de oude boorlocatie HOA1 in de Hollumer duinen is klaar. “De bodemverontreiniging is volledig verwijderd overeenkomstig het beschikte saneringsplan, echter momenteel vinden er nog metingen plaats om dit nogmaals te bevestigen.” (Nieuwe Dockumer Courant, 19 maart)

Lees meer: nieuwedockumercourant.nl

woensdag 20 maart 2019

Ook de bodem in Schagen daalt. Tot het jaar 2050 met 10 tot 20 cm volgens Natuurinformatie.nl.

In sommige gebieden in Nederland daalt de bodem met millimeters per jaar, elders met meer dan een centimeter.

“Dat zijn geen kinderachtige hoeveelheden”, zegt Gilles Erkens, geoloog en specialist bodemdaling van onderzoeksbureau Deltares en de Universiteit Utrecht in de Volkskrant. (Schagen FM, 19 maart)

Lees meer: schagenfm.nl

TTE 300 200

aggb

vacature boven 300x200

dinsdag 19 maart 2019

Agrariërs in het werkgebied van waterschap Vechtstromen in de provincie Overijssel kunnen 40% tot 80% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegen gaan en de kwaliteit van het grond- en oppervlaktewater en bodem verbeteren. In totaal is er van 2019 tot en met 2021 een bedrag van 1,4 miljoen euro te verdelen. (Groene Ruimte, 18 maart)

Lees meer: groeneruimte.nl

dinsdag 19 maart 2019

De gemeenten Nijmegen en Beuningen liggen in een gebied waar mogelijk kansen zijn voor aardwarmtewinning. Dat schrijft het Beuningse college van B&W in een onlangs verstuurde brief aan de gemeenteraad. (RN7, 18 maart)

Lees meer: rn7.nl

dinsdag 19 maart 2019

Het is opvallend stil rond de financiële positie van de waterschappen. Ze staan voor 8 miljard euro in het krijt. Tijd om die schulden weg te gaan werken. (Dagblad van het Noorden, 18 maart)

Lees meer: dvhn.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 19 maart 2019

Zonneschermen boven winkelstraten, holle wegen waar het water blijft staan, tegels uit de tuin en regentonnen er in. De Bredase klimaatwethouder Paul de Beer is klaar voor 'heftige' ingrepen. ,,Ik moet wel. De klimaatverandering is aan de gang. We moeten nu maatregelen nemen om daar niet al te veel last van te krijgen.'' (BN De Stem, 18 maart)

Lees meer: bndestem.nl

dinsdag 19 maart 2019

Progressief Halderberge wil weten hoe het gemeentebestuur communiceert over de vervuilde grond op het terrein van de voormalige Reuzelaar-basisschool. De raadsfractie is, net als eerder het CDA, onaangenaam verrast over de vertraagde woningbouw op dit perceel. (BN De Stem, 18 maart) 

Lees meer: bndestem.nl

dinsdag 19 maart 2019

Aanstaande donderdag start het bedrijf P.J. Milieu b.v. uit Nijkerk met het verwijderen van vervuiling op de Zanderij. Mogelijk ligt er asbest aan de oppervlakte in dit bosgebied. (Ermelo van nu, 18 maart)

Lees meer: ermelovannu.nl

Banner 300x200

Vacature Kampen

bbf 300x200