vrijdag 24 maart 2023

Het driejarige innovatieprogramma WarmingUP laat zien dat collectieve duurzame warmtesystemen technisch haalbaar en maatschappelijk aanvaardbaar zijn. Anders verwarmen dan met aardgas vereist nieuwe infrastructuren en regels. De samenwerking met bijna 60 partijen uit de hele warmteketen leverde nieuwe kennis, instrumenten en technieken op voor de toekomstige warmtesystemen in Nederland. (TNO, 23 maart)
Lees meer: tno.nl

 

vrijdag 24 maart 2023

Het is geen plantje om zonder handschoenen aan te pakken. Wie één blaadje van dit brilkruid opeet, legt het onherroepelijk loodje! Brilkruid is namelijk extreem rijk aan het giftige metaal thallium, dat de plant uit de bodem kan opnemen. Wereldwijd zijn er ongeveer 700 planten die heel goed zijn in het opnemen van metalen uit de bodem. Onderzoeker Antony van der Ent denkt dat je die planten dan ook heel goed in zou kunnen zetten bij 'milieuvriendelijke mijnbouw'. (BNNVARA, 24 maart)
Lees meer: bnnvara.nl

vrijdag 24 maart 2023

PFAS-kunststoffen zijn ontzettend nuttig en worden gebruikt voor veel consumentenproducten. Het nadeel is dat deze stoffen nagenoeg niet afbreken in het milieu en giftig kunnen zijn voor mens en milieu. UvA-onderzoeker Mohammad Sadie vond PFAS in al het Nederlands drinkwater en hoopt op strengere wet- en regelgeving rondom PFAS gebruik. (Folia, 24 maart)
Lees meer: folia.nl

 

vrijdag 24 maart 2023

Klapwijk is flink verzakt sinds de aanleg ruim 30 jaar geleden. De gemeente wil verdere verzakkingen tegengaan en kiest voor een innovatieve oplossing: de Urban Waterbuffer, een ondergrondse wateropslag. (Pijnacker-Nootdorp, 24 maart)
Lees meer: pijnacker-nootdorp.nl

20210929 uw banner

archeologie online 2020

20220118 nieuwe columnist v2

 

woensdag 22 maart 2023

Het water- en bodemsysteem loopt in Friesland tegen zijn grenzen aan. Provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân willen daarom water en bodem sturend maken in de ruimtelijke inrichting. De ruimtelijke ordening moet weer de logica van het landschap volgen in plaats van technische maatregelen te gebruiken om alles mogelijk te maken. Dit vraagt om maatwerk per gebied. Dat blijkt uit de ontwerpvisie 'Fryslân klimaatbestendig 2050+'. (Nieuwe Oogst, 22 maart)
Lees meer: nieuweoogst.nl

woensdag 22 maart 2023

In de nacht van 19 op 20 maart 2023 zijn op de Maneschijnweg in Vragender twee IBC Containers gedumpt met vloeistof dat vermoedelijk afkomstig is van een drugslab. Er hing een zoete, chemische geur rondom de vaten, dat ruikt naar anijs. Waarschijnlijk zijn dit vaten met drugsafval van de productie van synthetische drugs (o.a. XTC en Amfetamine). De vaten lekten niet, er is geen sprake van bodemverontreiniging en de vaten zijn zo snel mogelijk verwijderd. Van de inhoud worden diverse monsters genomen om aan te tonen om welke stoffen het gaat. (Oost Gelre, 21 maart)
Lees meer: oostgelre.nl

20230320 Banner AdverOnline DCMR vakspecialist Bodem

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

woensdag 22 maart 2023

In 2021 is 4,3 procent minder zoet oppervlaktewater en grondwater onttrokken dan een jaar eerder. De laatste jaren wordt steeds meer zout in plaats van zoet water gebruikt als koelwater. Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderden in 2021 evenveel vervuiling uit het afvalwater als in 2020 en gebruikten daarbij meer hernieuwbare energie. Dit meldt het CBS op basis van nieuwe cijfers over het watergebruik en waterzuivering. (CBS, 22 maart)
Lees meer: cbs.nl

woensdag 22 maart 2023

Drinkwaterbedrijven, waterschappen en industrie willen, ieder om eigen redenen, hun waterbehandelingsinstallaties moderniseren. Op de vakbeurs Aqua Nederland klonken onder de exposanten positieve geluiden. Maar het ontbreekt ze wel aan goede technici om dat allemaal uit te voeren. (Waterforum, 21 maart)
Lees meer:waterforum.net

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

woensdag 22 maart 2023

Om de gezondheid van omwonenden van Chemours te beschermen wil de provincie Zuid-Holland “maximaal streng blijven en steeds binnen de wet de uiterste ruimte opzoeken om nog strenger te zijn”. Dan kan je de rechter op je pad vinden. (Afval Online, 21 maart)
Lees meer: afvalonline.nl

 

maandag 20 maart 2023

Steeds vaker bekruipt mij als wetenschapper het gevoel dat we wat vergeten als het gaat om keuzes in waterbeheer. Waterveiligheid en zoetwatervoorziening zijn hoofddoelen, maar daarmee is het niet klaar. Het lijkt alsof twee belangrijke onderwerpen wel erg op de achtergrond zijn, namelijk: natuur en klimaatmitigatie. En ook deze twee zijn van groot belang voor de leefbaarheid van onze delta. (H2O Waternetwerk)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

maandag 20 maart 2023

HEIJNINGEN - Het heeft er een jaar of drie illegaal gelegen maar eindelijk is de afvoer van de 7.500 ton shredderafval van een terrein aan de Arbeidsweg in Heijningen toch begonnen. (ED, 18 maart)
Lees meer: ed.nl

 

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

Terra Index 300x200