donderdag 23 september 2021

De komende drie jaar slaan de gemeente Noordoostpolder, de provincie Flevoland, LTO Noord, het Rijksvastgoedbedrijf en het Waterschap Zuiderzeeland de handen ineen om nieuwe toekomstperspectieven te ontwikkelen over hoe we om kunnen gaan met bodemdaling. Zij tekenden hiervoor op 22 september 2021 in het Lichtwachtershuis op Schokland de intentieverklaring ‘Gebiedsproces Bodemdaling Flevoland’. Volgens gedeputeerde Duurzaamheid, Bodem en Milieu van de provincie Flevoland Cora Smelik ligt het belang van een goed gebiedsproces vooral bij de agrariërs die ook op de langere termijn hun grond optimaal willen blijven benutten. “Het gebiedsproces pakken we dus samen aan met individuele agrariërs. We starten het gebiedsproces op in Noordelijk Flevoland.” (Lokale omroep Zeewolde, 23 september)

Lees meer: lokaleomroepzeewolde.nl

donderdag 23 september 2021

Aan de Stationsstraat, op de hoek van de Chevallierlaan zijn deze week tijdens een archeologische opgraving sporen van middeleeuwse bewoning aangetroffen. Op de locatie waar binnenkort een aantal appartementen worden gerealiseerd vonden archeologen een huisplattegrond en aardewerk. (Ermelo van Nu, 23 september)

Lees meer: ermelovannu.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 23 september 2021

Het onderzoek naar de uitstoot van giftige stoffen door het bedrijf Icopal aan het Hoendiep was onvolledig. Dat antwoordt het gemeentebestuur op vragen van de SP, PvdA en GroenLinks. (OOG TV, 22 september)

Lees meer: oogtv.nl

woensdag 22 september 2021

Groningse boeren in het werkgebied van waterschap Noorderzijlvest kunnen subsidie krijgen voor maatregelen op het gebied van bodem en water. De subsidieregeling werd vorige week vrijdag officieel geopend in Niehove. De eerste aanmeldingen zijn al binnen. (Nieuwe Oogst, 22 september)

Lees meer: nieuweoogst.nl

woensdag 22 september 2021

De Europese Commissie consulteert sinds juli 2021 over de lijsten met stoffen die oppervlakte- en grondwater verontreinigen. De herziening van de lijsten gebeurt elke zes jaar. Deze openbare raadpleging heeft als doel om inzicht te krijgen in hoe de huidige wetgeving verbeterd kan worden. Er is namelijk toenemende bezorgdheid over bepaalde verontreinigende stoffen, zoals PFAS. (Europa Decentraal, 20 september)

Lees meer: europadecentraal.nl

Banner 2.0 300200

20210421 AdverOnline vacature DCMR

20210909 200x300 DCMR Milieudienst Rijnmond Vakspecialist Bodem Bodemnieuws

woensdag 22 september 2021

Op Texel zijn boeren begonnen met de bouw van een ondergrondse opslag van zoet regenwater. Het gaat om een experiment waarbij over honderden meters dikke drainageslangen worden aangelegd die het water naar vijftien meter diepte brengen. Tijdens droge zomers kan het opgeslagen regenwater worden opgepompt. (NOS, 22 september)

Lees meer: nos.nl

woensdag 22 september 2021

Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ingestemd met het verzoek voor een onafhankelijk juridisch advies over gaswinning in de Waddenzee. De vraag is in hoeverre wetgeving de minister de mogelijkheid geeft om een gaswinvergunning bij de Waddenzee te weigeren. (RTV Noord, 21 september)

Lees meer: rtvnoord.nl

woensdag 22 september 2021

De miljoen woningen die vóór 2030 dienen te worden gebouwd moeten toekomst- en klimaatbestendig, duurzaam en goed bereikbaar zijn. Voor de keuze van bouwlocaties moeten water, bodem en het herstel van de natuur leidend zijn, zeggen de koepelorganisaties Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg en de Unie van Waterschappen in het kader van Prinsjesdag. Het rijk moet snel met 'een duidelijke, langjarige aanpak' komen. (H2O Waternetwerk, 21 september)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

210831 Banner Brandmannen

archeologie online 2020

woensdag 22 september 2021

De chemiefabriek 3M loost afvalwater in de Schelde en heeft er een 'eeuwigdurende' vergunning voor. Zeeland dreigt naar de rechter te stappen. (NRC, 21 september)

Lees meer: nrc.nl

dinsdag 21 september 2021

In uw tuin leven nog meer dieren dan u wellicht dacht. Vogels vallen vaak het meeste op in een groene tuin. Maar ze komen er voor de veiligheid, om te nestelen en natuurlijk moet er voedsel voorhanden zijn. In veel gevallen gaat het bij dat laatste om beestjes die op en in de bodem leven: bodemdieren dus. Tijdens de Bodemdierendagen proberen we een beter beeld te krijgen van deze ‘onderkruipsels’. (Nature Today, 21 september)

Lees meer: naturetoday.com

dinsdag 21 september 2021

Boeren kunnen een bijdrage leveren aan de biodiversiteit in hun sloten. Door niet meer ieder jaar de hele sloot schoon te maken bijvoorbeeld, maar een deel van de begroeiing te laten staan. In Friesland konden boeren in drie demo- en kennissessies kennismaken met ecologisch slootschonen. (Nieuwe Oogst, 21 september)

Lees meer: nieuweoogst.nl

20200224 BBF gecentreerd

20210920 Banner Brockmeijer vacature specialist bodem RUD Zeeland

HMVT banner nieuw2021