vrijdag 22 september 2023

Welke vergunningen heeft chemiebedrijf Chemours (voorheen DuPont) eigenlijk gekregen voor het lozen van PFAS? Het antwoord op deze vraag moet minister Harbers van Infrastructuur en Waterstaat schuldig blijven. Ook kan hij niet vertellen hoeveel boetes, sancties en dwangsommen er ooit aan het bedrijf zijn opgelegd. Het uitzoeken van deze informatie kost tijd, schrijft de minister in antwoord op Kamervragen die gesteld zijn na de Zembla-uitzending ‘De PFAS-doofpot’. (BNNVARA, 19 september)
Lees meer: bnnvara.nl

 

vrijdag 22 september 2023

Chemiebedrijf Chemours heeft een brief gestuurd aan Diederik Gommers met daarin een uitnodiging voor een bezoek aan hun fabriek in Dordrecht. De ic-arts is een van de aangevers in een groep van ruim 3000 bezorgde omwonenden die de directie van Chemours voor de rechter slepen. Advocaat Bénédicte Ficq is ontsteld over de brief, bevestigt ze na berichtgeving van het AD. "Dit is volkomen misplaatst." (NOS, 20 september)
Lees meer: nos.nl

 

20230901 Banner AdverOnline Gemeente Maastricht Beleidsadviseur Bodem en Ondergrond 300 x 200 px 1

20210929 uw vacature

Terra Index 300x200

vrijdag 22 september 2023

In het werkgebied van het Brabantse waterschap De Dommel worden de komende maanden 11 publieksgrondwatermeters geplaatst om aandacht te vragen voor de grondwaterproblematiek. De eerste van de nieuwe grondwatermeters is onlangs onthuld bij de Kapel van de Heilige Eik in Oirschot. (H2O Waternetwerk, 18 september)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

vrijdag 22 september 2023

Er viel in de zomer van 2023 bijna de dubbele hoeveelheid regen als gebruikelijk. Dankzij al die regen staat het watersysteem in het werkgebied van waterschap Aa en Maas er heel anders voor dan de afgelopen jaren. Grondwater, oppervlaktewater en de bodem gaan goed gevuld de herfst in. (Waterforum, 21 september)
Lees meer:waterforum.net

 

20220118 nieuwe columnist v2

archeologie online 2020

20211221 BodemBreedForum logo

 

vrijdag 22 september 2023

Onderdeel van het plaatsen van de zoutdam voor Selectieve Onttrekking is het verdiepen van het Binnenspuikanaal. Door de bodem te verdiepen, zorgen we ervoor dat het zoute water diep genoeg zakt, zodat het via een opening onderin de zoutdam terugstroomt naar zee. (Rijkswaterstaat, 19 september)
Lees meer: rijkswaterstaat.nl

 

vrijdag 22 september 2023

Wij zijn gestart met met het baggeren van de kanovijver aan de Poppenharenlaan in Coevorden. De sliblaag wordt uit de vijvers gehaald met een schuifboot, deze “duwt” de bagger naar een overslagpunt. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt de vijver afgevist door een deskundige visser. De vissen gaan (tijdelijk) naar andere vijvers. De werkzaamheden zullen naar verwachting twee weken duren. (Waterschap Vechtstromen, 22 september)
Lees meer: vechtstromen.nl

 

20230908 Banner Brandmannen Tauw projectleider bodem

20220422 SDG logo

expertisecentrum PFAS 300x200

vrijdag 22 september 2023

In het centrum van Purmerend, op de toekomstige nieuwbouwlocatie tussen de Beemsterburgwal en de Kanaalstraat, heeft een archeologische opgraving plaatsgevonden. Tijdens deze opgraving zijn de fundamenten van woningen uit de late 16e en 17e eeuw ontdekt, evenals de resten van bierbrouwerij De Dubbele Arent, die zich tussen ongeveer 1650 en 1750 aan de Beemsterburgwal bevond.(De Erfgoedstem, 21 september)
Lees meer: erfgoedstem.nl

 

vrijdag 22 september 2023

CharcoTec heeft een duurzaam proces ontwikkeld om houtskool te maken uit plantaardige reststromen. Oorspronkelijk bedoeld voor Azië en Afrika, zoekt het bedrijf nu met een pilotplant naar hoogwaardige toepassingen in Europa. (Nieuwe Oogst, 19 september)
Lees meer: nieuweoogst.nl

 

TTE 2022

20210929 uw vacature

2019 logo pop up

vrijdag 22 september 2023

De bodem in veel EU-lidstaten is te vervuild. Zo'n 60 procent is niet schoon en gezond genoeg, stelt de Europese Commissie. Nieuw beleid om de bodemkwaliteit de komende 25 jaar te verbeteren, stuit op verzet van landbouwministers die huiverig zijn voor nieuwe verplichtingen voor boeren. (Nieuwe Oogst, 20 september)
Lees meer: nieuweoogst.nl

vrijdag 22 september 2023

We moeten vaart blijven maken met de opgaven voor waterveiligheid, zoetwater en ruimtelijke adaptatie en ons beter voorbereiden op wateroverlast, droogte en hitte. Want de klimaatverandering zet door en de gevolgen zijn nu al merkbaar. Tegelijkertijd wordt steeds duidelijker dat niet alles kan als we willen dat Nederland veilig en leefbaar blijft en klimaatbestendig wordt. (Nationaal Deltaprogramma, 19 september)
Lees meer: deltaprogramma.nl

 

vrijdag 22 september 2023

Op 13 september is de eerste nieuwe publieksgrondwatermeter onthuldigd in Oirschot door Waterschap De Dommel en provincie Noord-Brabant, in aanwezigheid van burgemeester Judith Keijzers-Verschelling van gemeente Oirschot. Met de publieksgrondwatermeter vragen de partijen aandacht voor het probleem van de dalende grondwaterstanden in Brabant. (Waterforum, 19 september)
Lees meer: waterforum.net