maandag 23 november 2020

Komende week wordt het eerste van een serie grote windmolenparken voor de Nederlandse kust opgeleverd in Zeeland. Borssele 1 & 2 leveren dan genoeg elektriciteit voor een miljoen Nederlandse huishoudens. (NOS, 22 november)

Lees meer: nos.nl

maandag 23 november 2020

De gemeente Zwolle wil binnenkort het aardgas in huizen vervangen door geothermie. Hiermee zet de gemeente een belangrijke stap in het behalen van één van de afspraken uit het Klimaatakkoord. Hierin staat dat gebouwen in Nederland in 2050 niet meer met aardgas worden verwarmd. Dit sluit ook aan bij de Zwolse ambitie. (RTV Focus Zwolle, 22 november)

Lees meer: rtvfocuszwolle.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Banner 300x200 Advideur vakspecialist bodem DCMR Milieudienst Rijnmond Bodemnieuws

maandag 23 november 2020

Staatsbosbeheer gaat de hoge stikstofconcentraties in het nationaal park Dwingelderveld te lijf met maaien, plaggen, het strooien van kalk en het dempen van sloten. (Dagblad van het Noorden, 23 november)

Lees meer: dvhn.nl

maandag 23 november 2020

Wat zijn de mogelijkheden voor een collectief warmtenet voor de Woldmeenthe, Oostermeenthe en Nieuwe Gagels? Over die vraag heeft Buurtteam Energiek rondom de Middenweg zich het afgelopen jaar geboden. Ook alternatieven als waterstof zijn onder de loep genomen. Een warmtenet blijkt nu echter nog niet haalbaar. (Steenwijker Courant, 23 november)

Lees meer: steenwijkercourant.nl

maandag 23 november 2020

TEO en TEA…? Waar hebben we over? In dit geval niet over het tenenkaasimperium van Arjan Ederveen en Tosca Niterink met de kenmerkende tandjes, dikke brillen en vreemde stemmen. Aquathermie, daar hebben we het wel over. Adviseurs Ingrid Giebels en Martijn van Lier geven je een korte uitleg over dit alternatief voor aardgas. (Binnenlands Bestuur, 23 november)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw

maandag 23 november 2020

De gemeente Harlingen zou vorige week woensdagavond in een uurtje worden bijgepraat over de zoutwinning onder de Waddenzee. Dat liep uit naar bijna drie uur. Hier is de informatieavond in vogelvlucht. (Harlinger Courant, 23 november)

Lees meer: harlingercourant.nl

maandag 23 november 2020

De plannen om de wateroverlast in Gouda aan te pakken zijn goedgekeurd. Hierdoor kunnen het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente beginnen de bodemdaling aan te pakken. 'Na 50 jaar stilstand kunnen we nu de noodzakelijke inhaalslag maken', zegt een tevreden wethouder Hilde Niezen. (Omroep West, 22 november)

Lees meer: omroepwest.nl

maandag 23 november 2020

De hoeveelheid stikstof en fosfaat in sloten op Nederlandse landbouwbedrijven is de afgelopen jaren flink toegenomen. Tussen 2016 en 2019 is de zogeheten nitraatconcentratie in sloten verdubbeld, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in de zogeheten nitraatrapportage, die eens per vier jaar verschijnt. Het instituut waarschuwt voor negatieve gevolgen voor de waterkwaliteit. (Trouw, 23 november)

Lees meer: trouw.nl

Banner Provincie Noord Holland technisch managerr

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

maandag 23 november 2020

Het kenniscentrum voor de waterbeheerders STOWA en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat laten een onderzoek uitvoeren om te komen tot een representatief landelijk beeld van de concentraties PFAS in binnenkomend afvalwater, gezuiverd afvalwater en zuiveringsslib van rioolwaterzuiveringsinstallaties. (Groene Ruimte, 23 november)

Lees meer: groeneruimte.nl

maandag 23 november 2020

Op Texel zijn boeren gewend om de eigen bronnen zo goed mogelijk in te zetten en zo min mogelijk externe inputs aan te kopen. Maar het sluiten van de kringloop kan altijd nog beter. Siem Vlaanderen van adviesbureau Boerenverstand maakte een aantal video’s. Deel 1 gaat over de Texelse bodem. (Agraaf, 23 november)

Lees meer: agraaf.nl

maandag 23 november 2020

Vanuit GroeiBalans Teelt & Onderzoek is het Centrum voor Bodem & Gezondheid opgericht. Bedoeling is om hier kennis over gezond bodembeheer te delen via cursussen, lezingen en conferenties. (HortiPoint, 23 november)

Lees meer: hortipoint.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020