woensdag 26 februari 2020

Op 1 februari is het ‘European Joint Programme on Agricultural Soil Management’ (EJP SOIL) formeel van start gegaan. Deze week is de startbijeenkomst in het Franse Orleans. Met resultaten van het EJP SOIL kan het bodembeheer in de landbouw in heel Europa worden verbeterd en verduurzaamd. EJP SOIL wordt geleid door INRAE uit Frankrijk en Wageningen University & Research. Het hoofddoel van het programma is samenwerking in het Europese bodemonderzoek. Dit is nodig om door middel van duurzaam bodembeheer belangrijke maatschappelijke uitdagingen te realiseren, zoals voedselzekerheid, duurzame landbouwproductie, klimaatadaptatie en mitigatie en behoud van biodiversiteit. (ArgiHolland, 25 februari)
Lees meer: agriholland.nl

woensdag 26 februari 2020

Het Amsterdamse steenbedrijf Graniet Import Benelux is dinsdag bestraft voor lozen van vervuild water. Het is al de vijfde boete sinds 2014. (Trouw, 25 februari)
Lees meer: trouw.nl

 

Vacature Tauw veldmedewerkers

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws

woensdag 26 februari 2020

Vakbond FNV begint een rechtszaak tegen chemieconcern DuPont. Dat doet FNV namens vijftien oud-werknemers die tijdens hun werk jarenlang zijn blootgesteld aan het giftige oplosmiddel dimethylacetamide (DMAc). Die stof kan onvruchtbaarheid veroorzaken. (BNN Vara, 25 februari)
Lees meer: bnnvara.nl

woensdag 26 februari 2020

De Unie van Waterschappen heeft het verzoek gedaan om extra onderzoek te doen naar het gedrag van PFAS onder grondwaterniveau. Aanleiding hiervoor is het feit dat bij de aanpassing van het Tijdelijk Handelingskader per 1 december 2019 enkele diepe plassen aan het hoofdwatersysteem zijn opengesteld voor bagger met beperkte gehaltes aan PFAS. Voor waterschappen is het belangrijk dat onderzocht wordt of er ook in regionale diepe plassen PFAS-houdend materiaal op een verantwoorde manier kan worden toegepast. Er zijn momenteel geen wetenschappelijke criteria beschikbaar om de risico’s hiervan te toetsen. Deze criteria zijn nodig om lokaal beleid van waterschappen te kunnen onderbouwen. (Groene Ruimte, 26 februari)
Lees meer: groeneruimte.nl

woensdag 26 februari 2020

Maandag zijn de boorwerkzaamheden voor de Warmte-Koude Opslag (WKO) waarbij bodemenergie gebruikt wordt voor het verwarmen en koelen van het toekomstige stadhuis gestart. Een duurzame oplossing waarmee het verbruik van fossiele brandstoffen voor energieopwekking fors teruggedrongen wordt. De werkzaamheden duren ongeveer 9 weken. (Unity, 24 februari)
Lees meer: unity.nu

20200224 BBF gecentreerd

rws

Remediation Day HMVT nieuw

maandag 24 februari 2020

De wereld van PFAS is te ingewikkeld om kort door de bocht een boodschap breed de wereld in te helpen. Ik was in de veronderstelling dat we dit de afgelopen zomer wel geleerd hadden. Toch snijdt Sytze Keuning in zijn column in de laatste uitgave van het tijdschrift Bodem opnieuw een bochtje af, waardoor we als Expertisecentrum PFAS min of meer gedwongen zijn om te reageren. Wat is er aan de hand? (24 februari, Expertisecentrum PFAS)

Lees meer: “Kort door de bocht…….”

maandag 24 februari 2020

De gevolgen van stikstof en PFAS zijn nauwelijks terug te vinden in de begrotingen van gemeenten. Slechts 13 procent van de gemeenten noemt PFAS en stikstof in de begroting. Dat blijkt uit onderzoek van Exilo, een expertisebureau voor financiën, control en bedrijfsvoering van lokale overheden. (BNR, 24 februari)
Lees meer: bnr.nl

maandag 24 februari 2020

Vanaf zomer 2022 is er in een gemiddeld jaar geen gaswinning meer nodig uit het Groningenveld. Dit heeft het kabinet al eerder besloten om de oorzaak van de aardbevingen aan te pakken. Nu blijkt dat er dit jaar een verdere verlaging van de winning mogelijk is: van de verwachte 11,8 miljard kubieke meter dit jaar naar 10 miljard kubieke meter per jaar. Dit komt doordat een nog hogere stikstofinzet wordt gehaald en doordat de gasopslag Norg verder kon worden verruimd, maar ook de zachte winter speelt een rol. De jaarlijkse raming van de netbeheerder over de nog benodigde gaswinning uit het Groningenveld heeft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aan de Tweede Kamer gezonden. (Rijksoverheid, 21 februari)
Lees meer: rijksoverheid.nl

stokstaartje 300 200

expertisecentrum PFAS 300x200

20200218 Haaglanden toetser ontgrondingen

maandag 24 februari 2020

De overheid doet te makkelijk over de gevolgen voor de Bouw van PFAS en stikstof. Dit zegt scheidend BAM-topman Rob van Wingerden tegen BNR. 'Het lijkt oké, de overheid zegt: 'We hebben die PFAS-norm op 0,8 dus je kunt door. Zoek voor stikstof lokale mogelijkheden'. Ik vind dat nogal makkelijk', zegt Van Wingerden. (BNR, 21 februari)
Lees meer: bnr.nl

maandag 24 februari 2020

Onderschat nooit het werk van een ander. Deze omgangsregel houd ik mezelf (na enkele miskleunen) graag voor. En hij drong zich onverwacht op bij het lezen van Het water komt, Rutger Bregmans ‘brief aan alle Nederlanders’. Meestal stemt Bregmans brille me vrolijk, maar deze brief vind ik ronkend en raar. (Volkrant, 23 februari)

Lees meer: volkskrant.nl

maandag 24 februari 2020

Er zijn minder beschermende maatregelen nodig voor de werklui, maar het werk aan het riool in Tilburg duurt wél langer en valt fors duurder uit vanwege problemen met asbest. Dat blijkt uit een eerste onderzoek dat de gemeente liet uitvoeren door twee gespecialiseerde bureau’s. (Brabants Dagblad, 21 februari)
Lees meer: bd.nl

20200218 Haaglanden toetser bodem

Banner 2.0 300200

TTE 300 200