vrijdag 15 februari 2019

De zomer van 2018 was de warmste van de laatste drie eeuwen. De droogte en een (dreigend) watertekort waren aanleiding een landelijke crisisorganisatie in te richten. Diverse partijen in de waterketen en de Tweede Kamer willen weten hoe dat ging en daarom komt er een evaluatie van het functioneren van de crisisorganisatie. (Binnelands Bestuur, 14 februari)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

Tauw Teammanager Projectleider bodem Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

vrijdag 15 februari 2019

Waterschap Vallei en Veluwe kijkt nadrukkelijk naar de agrarische sector om de kwaliteit en kwantiteit van grond- en oppervlaktewater te verbeteren. Er liggen voor boeren veel kansen om wateroverlast en tekorten te beperken. (Nieuwe Oogst, 14 februari)

Lees meer: nieuweoogst.nu

vrijdag 15 februari 2019

Zoutwinningsbedrijf Nouryon, het voormalige AkzoNobel, riskeert een dwangsom door het gebruik van dieselolie bij zoutwinning. (RTV Oost, 15 februari)

Lees meer: rtvoost.nl

vrijdag 15 februari 2019

De regenval van de afgelopen weken heeft de grondwaterstand in het hele werkgebied van Wetterskip Fryslân hersteld. De extreme droogte in de zomer en het najaar van 2018 had gezorgd voor lage grondwaterstanden. (Friesch Dagblad, 14 februari)

Lees meer: frieschdagblad.nl

SGS Search Bodemnieuws banner Planner Coordinator Kwaliteitsfunctionaris

aggb

Vitens vacature Geohydroloog

vrijdag 15 februari 2019

Gebroeders Borg Recycling in Farmsum moet op korte termijn een vloeistofdichte vloer aanleggen om aan de milieuregels te voldoen. Doet het bedrijf dat niet, dan legt de provincie het recyclingbedrijf een boete op. (RTV Noord, 14 februari)

Lees meer: rtvnoord.nl

vrijdag 15 februari 2019

Zandwinputten langs de grote rivieren worden omgetoverd tot nieuwe natuur met uit België en Duitsland geïmporteerde grond: verondieping. De grond- en baggerbranche verdient er goed aan. Maar de grond is vervuild. (De groene Amsterdammer, 13 februari)

Lees meer: groene.nl

vrijdag 15 februari 2019

In Hoogeveen maakt een gebiedsgerichte aanpak van verontreinigd grondwater tóch ontwikkelingen mogelijk, zoals het winnen van energie. Het is het eerste project in Drenthe. (dagblad ban het Noorden, 14 februari)

Lees meer: dvhn.nl

vacature boven 300x200

Waterschap Zuiderzeeland Adviseur Grondzaken Bodemnieuws

Bodemnieuws banner Amstelveen

donderdag 14 februari 2019

Het Europees Parlement heeft dinsdag 12 februari ingestemd met nieuwe Europese minimumkwaliteitseisen om gezuiverd afvalwater uit rioolwaterzuiveringsinstallaties (rwzi’s) te gebruiken voor directe irrigatie in de land- en tuinbouw. (Unie van Waterschappen, 13 februari)

Lees meer: uvw.nl

donderdag 14 februari 2019

Hoeveel neerslag kan een particulier terrein bergen? Daarvoor hebben STOWA en Stichting RIONED een uniforme scoringsmethodiek ontwikkeld. Zij zorgen hiermee voor een heldere onderbouwing van het hemelwaterlabel. (H2O Waternetwerk, 13 februari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 14 februari 2019

Om besluitvormingsprocessen transparanter en gegronder te maken, wordt er vaak gebruik gemaakt van instrumenten. Zo ook voor de verschillende problematieken rondom bodemdaling. (Bodem+, 11 februari)

Lees meer: bodemplus.nl

Banner 300x200

Banner TerraIndex Bodemnieuws

bbf 300x200