vrijdag 23 augustus 2019

POEDEROIJEN/NEDERHEMERT - Door gaswinning in het Munnikenland bij Poederoijen is de bodem tussen 2010 en 2019 één centimeter gedaald. Volgens een onderzoeksrapport is daarmee sprake van een ‘significante daling’. (Brabants Dagblad, 22 augustus)
Lees meer: bd.nl

vrijdag 23 augustus 2019

OOSTERHOUT - De grond van chaletpark Tergouw in Oosterhout wordt onderzocht op de aanwezigheid van asbest. Tot grote frustratie van bewoners komen plannen voor een nieuw energienet daardoor mogelijk stil te liggen. (Omroep Gelderland, 22 augustus)
Lees meer: omroepgelderland.nl

20190729 Waterschap Zuiderzeeland Junior Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

popup opkomende stoffen

vrijdag 23 augustus 2019

Waterschap Vechtstromen breidt het grondwateronttrekkingsverbod uit in de zones rond natuurgebieden ten noorden van de Overijsselse Vecht. Andere waterschappen in Noord-Nederland zien de droogtesituatie langzaam verbeteren, al blijft het neerslagtekort aanzienlijk. In Flevoland is het waterpeil al weer een week normaal. (Nieuwe Oogst, 22 augustus)
Lees meer: nieuweoogst.nl

vrijdag 23 augustus 2019

WAALWIJK - Gaswinning vormt een risico voor kwetsbare natuurgebieden als De Loonse en Drunense Duinen. In een open brief roept een groot aantal partijen op deze activiteiten te stoppen. Ook regionale actiegroepen roeren zich. (Brabants Dagblad, 23 augustus)
Lees meer: bd.nl

vrijdag 23 augustus 2019

Consumenten maken zich zorgen over het milieu en geven dan ook steeds meer geld uit aan duurzame producten, maar profiteert het milieu hier ook altijd van? Onderzoek laat zien dat consumenten hun duurzame consumptiegedrag soms gebruiken als een excuus om zich vervolgens wat minder duurzaam te gedragen. Hoe gaan we dit negatieve effect tegen? (Marktetingfacts, 22 augustus)
Lees meer: marketingfacts.nl

PFAS cursus 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

20190819 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Grondzaken Bodemnieuws

donderdag 22 augustus 2019

Alle kleinschalige gaswinning in Nederland moet worden stopgezet, tot meer duidelijk is over de gevolgen voor kwetsbare natuur. Die oproep doen Milieudefensie en dertien bewonersgroepen, waaronder de Waddenvereniging, in een open brief. (Algemeen Dagblad, 22 augustus)
Lees meer: ad.nl

donderdag 22 augustus 2019

Niet alle CO2 dat vrijkomt bij bosbranden, komt in de lucht terecht. Een aanzienlijk deel belandt als houtskool in de bodem. (EOS Wetenschap, 21 augustus)
Lees meer: eoswetenschap.nl

donderdag 22 augustus 2019

CASTRICUM Al in 2112 schreef deze krant erover: de chemische wasserij die vroeger op het Duin en Bosch-terrein was gevestigd, heeft de bodem vervuild met vluchtige, gechloreerde koolwaterstoffen. (Nieuwsblad Castricum, 21 augustus)
Lees meer: nieuwsbladcastricum.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20190815 SGS Search BodemnieuwsBanner Milieukundig Begeleider formaat aangepast

donderdag 22 augustus 2019

AALST - Voorlopig kan er geen besluit worden genomen over het ambitieuze plan om van het verpieterde winkelcentrum de Voldijn in Aalst weer wat moois te maken. Het grondwater in de omgeving is verontreinigd, zo bleek na peilingen van de provincie. De gemeente laat onderzoeken hoe de vervuiling het best kan worden verwijderd. Daarna komt de ontwikkeling van het winkelcentrum weer ter sprake. (Eindhovens Dagblad, 21 augustus)
Lees meer: ed.nl

donderdag 22 augustus 2019

EDE Weet u het nog? De gemeenten Ede en Wageningen willen door de voormalige Enka-fabriek vervuild grondwater oppompen en vervolgens ongezuiverd in de Nederrijn lozen. Hoe ernstig vervuild dat grondwater is, is tot op de dag van vandaag onduidelijk. Waarom is dat onduidelijk? Omdat het niet goed onderzocht is. Waarom is het niet goed onderzocht? Dat is onduidelijk. (Ede Stad, 21 augustus)
Lees meer: edestad.nl

donderdag 22 augustus 2019

Klimaatplannen - Gelderland wil voorop lopen, Limburg is terughoudend. Nu alle provincies hun klimaatambities hebben uitgesproken, is het tijd voor de volgende stap: „De confrontatie in de regio wordt spannend.” (NRC, 21 augustus)
Lees meer: nrc.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT