donderdag 14 januari 2021

In een nieuwe Deltafact zijn in opdracht van STOWA de effecten en de risico’s van grootschalige toepassing van open- en gesloten bodemenergiesystemen op de grondwaterkwaliteit in kaart gebracht. Het gaat specifiek om bodemenergiesystemen met opslagtemperaturen boven de 25 °C. (Waterforum, 12 januari)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 14 januari 2021

Extra investeringen in de drinkwaterinfrastructuur zijn de komende decennia nodig om de levering van drinkwater te waarborgen. Dat stelt de Inspectie van Leefomgeving en Transport (ILT) in het rapport Prestatievergelijking drinkwaterbedrijven 2019. Gemiddeld is de afgelopen acht jaar ongeveer 0,5% van het nationale leidingnet vervangen. In de komende jaren moeten die investeringen fors toenemen om de vervangingsopgave uit te kunnen voeren. (Waterforum, 11 januari)

Lees meer: waterforum.net

Vacature 2.3 300200

expertisecentrum PFAS 300x200

TTE 300 200

donderdag 14 januari 2021

Heb je met bodemverdichting in de ondergrond te maken, dan is de weg naar herstel lang en duur. Door kleine gaten te boren kan het perceel beter afwateren en krijgen plantwortels de ruimte om de diepte in te gaan. WUR-onderzoeker Derk van Balen experimenteert nu twee jaar met het systeem. De eerste resultaten zijn positief. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nl

donderdag 14 januari 2021

In Olst zijn deze week de werkzaamheden op het voormalige Olasfa-terrein weer begonnen. Op de IJssel is een groot overslagponton afgemeerd en er is ook een aardig stuk dijk, zo'n twintig meter, van de omstreden Abbott-parkeerplaats afgegraven. (RTV Oost, 13 januari)

Lees meer: rtvoost.nl

donderdag 14 januari 2021

De kwaliteit van de beschermde natuurgebieden in Nederland moet omhoog. Daarvoor gaan vijf provincies, twee ministeries, verschillende natuur- en landbouworganisaties en de stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel samenwerken. Ook Vogelbescherming is deelnemer aan dit programma met een looptijd van zes jaar, onder de noemer ‘All4biodiversity’. (Nature Today, 14 januari)

Lees meer: naturetoday.com

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Banner 2.0 300200

archeologie online 2020

woensdag 13 januari 2021

Ondanks de enorme belangstelling voor aardwarmte loopt de ontwikkeling van nieuwe projecten niet vlot genoeg, vindt Radboud Vorage, voorzitter van Geothermie Nederland. Vorig jaar waren er drie projecten, terwijl dat er volgens het Klimaatakkoord in de komende jaren 20 moeten zijn. Door kennis en ervaring te bundelen hoopt Geothermie Nederland – een fusie tussen Platform Geothermie en operatorsorganisatie Dago – de winning van aardwarmte naar een hoger plan te tillen. (HortiPoint, 12 januari)

Lees meer: hortipoint.nl

woensdag 13 januari 2021

De gemeente Leeuwarden laat in de plannen voor nieuwe energievoorzieningen belangrijke zaken liggen. Dat vindt de FNP. In de 'Energie Agenda Gemeente Leeuwarden' wordt alleen gesproken over een zoektocht naar aardwarmte voor het MCL en voor bedrijven. De gemeente moet zich meer richten op het opwekken van stroom uit aardwarmte. Dan zijn windmolens en zonnepanelen overbodig. (Omrop Fryslân, 12 januari)

Lees meer: omropfryslan.nl

woensdag 13 januari 2021

Bij gereduceerde grondbewerking op klei is het de kunst de diepere lagen te sparen en de bovenlaag fijn te maken. Teler Jacob Vos uit het Flevolandse Bant werkt op die manier en begeleidt het onderzoek naar ondiepe grondbewerking vanuit de praktijk. (Nieuwe Oogst, 13 januari)

Lees meer: nieuweoogst.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Banner Kurstjens BV Technisch Manager

dinsdag 12 januari 2021

Wethouder Harrie Rietman van Zwartewaterland gaf maandag 11 januari 2021 een toelichting op het raadsvoorstel over mogelijke zoekgebieden voor opwekking zon- en windenergie binnen onze gemeente. "De gemeente Zwartewaterland wil in 2050 energieneutraal, klimaatbestendig, aardgasvrij en circulair zijn. De komende jaren gaat de gemeente samen met partners, voorlopers, bewoners en bedrijven aan de slag om Zwartewaterland te verduurzamen. Samen zoeken naar ruimte voor wind en zon", aldus de wethouder met portefeuille Energietransitie. "Voor de gemeente gaat het om grootschalige opwekking van zonne-energie (50 hectare) en grootschalige windenergie-opwekking bij windmolens, in de achtertuin van Zwartsluis of in het buitengebied van Hasselt, Boerderijweg – onderdeel van de energietransitie." (Zwartewaterkrant, 11 januari)

Lees meer: zwartewaterkrant.nl

dinsdag 12 januari 2021

In de gemeente Echt-Susteren vindt vanaf komende week onderzoek in de ondergrond plaats voor aardwarmte. Bewoners en eventuele bedrijven in de directe omgeving van de werkzaamheden hebben hierover een brief ontvangen. (Limburger, 12 januari)

Lees meer: limburger.nl

dinsdag 12 januari 2021

De eerste beving van 2021 is alweer een feit (zondagavond, 1.3 op de schaal van Richter, epicentrum Sappemeer). Toch neemt het aantal bevingen in Groningen af: waren het er nog 85 in 2019, in 2020 waren het er 69. (Dagblad van het Noorden, 11 januari)

Lees meer: dvhn.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

Remediation Day HMVT nieuw