maandag 29 november 2021

Na de onthullingen van Pointer over de ammoniakuitstoot bij de cacaofabriek Aurora van Cargill in Zaandam, blijkt ook een andere cacaofabriek in de Zaanstreek de milieunormen te overschrijden. Het gaat om een vestiging van Olam Food Ingredients in Wormer. (Noordhollands Dagblad, 27 november)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

maandag 29 november 2021

De gemeente Den Bosch legt de asfaltcentrale van Asfalt Nu een dwangsom van 20.000 euro op omdat het bedrijf nog steeds te veel benzeen en PAKs uitstoot. Den Bosch heeft onlangs metingen gedaan. Omwonenden maken zich al langer zorgen over de centrale. (Omroep Brabant, 25 november)

Lees meer: omroepbrabant.nl

Brandmannen banner16nov

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20211124 Banner Brandmannen Omgevingsmanager Bodem Groen

maandag 29 november 2021

De provincie Drenthe maakt zich grote zorgen over mogelijke gaswinning bij Norg. Als het gas daar wordt gewonnen, neemt het "seismisch risico" in de omgeving toe, schrijft gedeputeerde Tjisse Stelpstra (ChristenUnie) in een woedende brief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. (NOS, 27 november)

Lees meer: nos.nl

maandag 29 november 2021

De raadsfractie van GroenLinks Smallingerland gaat maandag a.s. naar de Raad van State in Den Haag om te pleiten tegen de voorgenomen gaswinning in Smallingerland. Raadslid Peter Lesterhuis zal namens de leden van GroenLinks Smallingerland het beroep tegen de voorgenomen gaswinning in Smallingerland mondeling toelichten en verdedigen. (Waldnet, 27 november)

Lees meer: waldnet.nl

maandag 29 november 2021

Aan het begin van komend jaar wordt een begin gemaakt met de bodemsanering van het Tregaterrein. De Regionale Uitvoeringsdienst voert eerst nog een onderzoek uit op de vervuilde grond, waarna de definitieve aanpak voor sanering wordt vastgesteld. (RTV Maastricht, 29 november)

Lees meer: rtvmaastricht.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20211108 Banner AdverOnline Shovelmachinist Heicom Van Werven Infra Recycling

archeologie online 2020

maandag 29 november 2021

Ondanks verzet en protest van bewoners in Noordoost Twente en Provinciale Staten van Overijssel wordt in de loop van volgende week begonnen met het opnieuw injecteren van afvalwater in de Twentse bodem. De injectie lag maanden stil vanwege groot onderhoud van de NAM aan de installaties in Schoonebeek, waarmee olie wordt gewonnen. (Tubantia, 25 november)

Lees meer: tubantia.nl

maandag 29 november 2021

Met een extra kleilaag moet worden voorkomen dat het vervuilde lekwater bij de Heak om Leeuwarden in de grond trekt. Medewerkers van grondverzetbedrijf Jelle Bijlsma uit Gytsjerk brachten de laag gisteren aan bij de afrit Leeuwarden Noord. (Leeuwarder Courant, 26 november)

Lees meer: lc.nl

maandag 29 november 2021

Er is in de Achterhoekse bodem voldoende bodemleven actief en ook de fosfaattoestanden en de pH-waarden zijn op orde. Dit blijkt uit een recentelijk afgeronde analyse in het project ‘Locatie specifiek maatwerk voor bodem- en waterkwaliteit’. In dit project, dat in 2019 startte, heeft het Nutriënten Management Instituut, met medewerking van de vereniging Vruchtbare Kringloop Achterhoek en Liemers, een uitgebreide data-analyse uitgevoerd op basis van beschikbare bodemanalyses van alle Achterhoekse percelen van de laatste 25 jaar. (Agriholland, 29 november)

Lees meer: agriholland.nl

20211124 Banner Brandmannen Senior Allround Projectleider Bodem

20211111 Banner Suez projectmanager

HMVT banner nieuw2021

maandag 29 november 2021

Waterbeheerders en drinkwaterbedrijven zetten zich in om mogelijk zorgwekkende stoffen zo vroeg mogelijk in beeld te krijgen. Er is een lijst van potentieel Zeer Zorgwekkende Stoffen (pZZS) die zijn aangemerkt voor verder onderzoek. Daarnaast heeft het RIVM de ZZS similarity tool ontwikkeld om stoffen te screenen op zeer zorgwekkende gevaarseigenschappen. (H2O Waternetwerk, 23 november)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 25 november 2021

Nederland moet aanvullende maatregelen nemen om de doelstellingen van de Europese Kaderrichtlijn Water (KRW-doelen) te halen. Dat stelde minister Barbara Visser van Infrastructuur en Waterstaat tijdens het wetgevingsoverleg water op 22 november in de Tweede Kamer. Tegelijkertijd ontbreekt het aan een goed plan om de problemen voor 2027 op te lossen, stellen betrokkenen. (Waterforum.net, 23 november)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 25 november 2021

Waterschap Hollandse Delta en DCMR Milieudienst Rijnmond voeren gezamenlijk toezicht uit op lozingen van afvalwater door bedrijven in het Rijnmondgebied. Deze zogeheten indirecte lozingen kunnen tot ernstige vervuiling van het rioolwater leiden. (Helpdesk Water, 24 november)

Lees meer: helpdeskwater.nl

20211124 Banner Brandmannen Toetser en Vergunningverlener Bodem met beleidstaken

20211109 Banner Brandmannen GemZaanstad

20211124 Banner Brandmannen Toetser en Vergunningverlener Bodem starter