woensdag 19 juni 2019

Studenten van de TU Delft onderzoeken in een proeftuin op welke manieren wateroverlast na hevige regenbuien tegengegaan kan worden. Eén van de mogelijke oplossingen is Drainmix, een ondergrond gemaakt uit as dat overblijft na de verbranding van restafval. (Duurzaam Bedrijfsleven, 18 juni)

Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

woensdag 19 juni 2019

Met de brief op zak van minister Wiebes om de Groninger gaskraan versneld dicht te draaien, verwacht de Groningse commissaris van de Koning, René Paas dat er een einde komt aan de schadeafhandeling door aardbevingen in zijn provincie. (NPO Radio 1, 18 juni)

Lees meer: nporadio1.nl

woensdag 19 juni 2019

GenX, een veelgehoorde term. De meesten mensen weten wel dat het in verband staat met drinkwater. Maar wat is het nu eigenlijk? (Papendrechts Nieusblad, 19 juni)

Lees meer: papendrechtsnieuwsblad.nl

woensdag 19 juni 2019

Op dit moment wordt in het Utrechtse Griftpark in de grond geboord. Onderzoekers hopen diep in de zwaar vervuilde aarde bacteriën aan te treffen. Gífetende bacteriën om precies te zijn. Want die bestaan! De grond is in het verleden tot op een enorme diepte zwaar vervuild met teer. Schuldige is de Utrechtse Gasfabriek die hier ooit stond en Utrecht van gas voorzag. (RTV Utrecht, 17 juni)

Lees meer: rtvutrecht.nl

woensdag 19 juni 2019

Nederland is het eerste land ter wereld waar het in kaart brengen van de ondergrond wettelijk geregeld is. Dat gebeurt via de Basisregistratie Ondergrond (BRO). (TNO, 18 juni)

Lees meer: tno.nl

20190618 Banner vacature Bodembeheerder Bodemnieuws

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200

woensdag 19 juni 2019

Staatsbosbeheer gaat met 3 boeren een vergaande samenwerking aan die hen helpt meer biodiversiteit te combineren met een rendabele bedrijfsvoering. De 3 maken deel uit van een groot project van 40 experimenten die Staatsbosbeheer samen met het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en boeren aangaat om natuurinclusieve landbouw te stimuleren. (Groene Ruimte, 18 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl

woensdag 19 juni 2019

Tegenwoordig wil de overheid asbest gaan verbieden. Het inademen van asbestvezels kan onder andere longkanker tot gevolg hebben. Wanneer er nu ergens asbest wordt ontdekt, wordt het dan ook zo snel mogelijk verwijderd. Zo ook bij het Kuiperplein. (In De Buurt Ede, 17 juni)

Lees meer: indebuurt.nl

dinsdag 18 juni 2019

Het ondergronds opslaan van duurzame energie in Zuid-Limburg kan nagenoeg kostendekkend zijn in 2030. Die conclusie trekt onderzoeksbureau Berenschot in een haalbaarheidsstudie. (Duurzaam Bedrijfsleven, 18 juni)

Lees meer: duurzaambedrijfsleven.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

dinsdag 18 juni 2019

De 21 waterschappen in Nederland trekken voor de komende vier jaar gezamenlijk 100 miljoen euro per jaar extra uit om onder meer de gevolgen van klimaatverandering op te vangen. Het geld is vooral bedoeld voor maatregelen die de gevolgen voor het waterbeheer moeten tegengaan, zoals bijvoorbeeld bodemdaling, extremer weer en verstedelijking. We bespreken de grote uitdagingen van dit moment met voorzitter Rogier van der Sande. (Stadszaken, 17 juni)

Lees meer: stadszaken.nl

dinsdag 18 juni 2019

Op de zeebodem gedumpte munitie is ongevaarlijk, stelt de Nederlandse regering. Maar experts waarschuwen: er dreigt gevaar voor de natuur én de mens. (Trouw, 17 juni)

Lees meer: trouw.nl

dinsdag 18 juni 2019

De extremen in het weer zijn niet meer weg te denken uit het Nederlandse groeiseizoen. We hebben te maken met droogte en zware buien (met enorme neerslaghoeveelheden). Om de effecten hiervan zoveel mogelijk te beperken, is organische stof in de bodem noodzakelijk. (Boer en Business, 17 juni)

Lees meer: boerenbusiness.nl

Banner 2.0 300200

20190606 Tauw Ervaren velmedewerkers 300x200

bbf 300x200