vrijdag 05 augustus 2022

De verdorde hortensia in je achtertuin weet het en jij weet het: Nederland kampt deze zomer met droogte. Sinds gisteren geldt er officieel een watertekort, maakte het ministerie van Infrastructuur bekend. Toch stroomt uit jouw kraan nog genoeg water. Hoe zit dat? Vier vragen en antwoorden. (RTL Nieuws, 4 augustus)
Lees meer: rtlnieuws.nl

vrijdag 05 augustus 2022

We noemen Nederland een waterland, een rivierenland, een kikkerland, een Noordzeeland. En toch is het te droog, voor de vijfde zomer op rij. NU.nl krijgt onder andere via NUjij en Instagram veel vragen over die paradox van droogteproblemen in het waterrijke Nederland. Klimaatverslaggever Rolf Schuttenhelm beantwoordt er zes. (Nu.nl, 4 augustus)
Lees meer: nu.nl

20220727 banner Brandmannen vacature Technisch assistent projectleider baggeren Hoogheemraadschap

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

 

vrijdag 05 augustus 2022

Zoutwinner Nedmag uit Veendam past haar plannen aan om nabij Borgercompagnie twee zoutputten aan te leggen. Een van de nieuwe putten wordt nu verderop geslagen, tegen een eerder advies van het ministerie van Economische Zaken in. (RTV Noord, 5 augustus)
Lees meer: rtvnoord.nl

donderdag 04 augustus 2022

Het regent PFAS. En dat klinkt net zo smerig als het is. Zelfs op de meest afgelegen plekken op aarde is regenwater of sneeuw niet meer veilig om te drinken. (Scientias, 3 augustus)
Lees meer: scientias.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20220713 banner Brandmannen vacature Beleidsadviseur Leefomgeving provincie Flevoland

20210929 uw banner

donderdag 04 augustus 2022

Studenten biologie van de Universiteit Antwerpen onderzochten de mate van PFAS in duurzame drinkrietjes. Voor deze rietjes wordt vaak reclame gemaakt omwille van de 100% biologische afbreekbaarheid. De studenten onderzochten of deze rietjes wel echt duurzaam en biologisch afbreekbaar zijn. (EVMI, 2 augustus)
Lees meer: evmi.nl

donderdag 04 augustus 2022

Veel inwoners van het rivierengebied hebben het idee dat de lage waterstand van de rivieren voor extra problemen zorgt bij de drinkwatervoorziening. Nijmegen, Wijchen, Overbetuwe, Druten en Beuningen liggen dichtbij Maas, Rijn, Waal en MaasWaal-kanaal, maar drinkwaterbedrijf Vitens gebruikt in Gelderland overwegend grondwater voor de drinkwatervoorziening. (RN7, 3 augustus)
Lees meer: rn7.nl

20220422 SDG logo

20220727 banner TTE vacature Adviseur ondergrond

20210929 uw vacature

donderdag 04 augustus 2022

Dijken, bodem en natuur krijgen in Nederland zo lang mogelijk water, ook als er een watertekort is. Dat is vastgelegd in de zogenoemde verdringingsreeks, die waterbeheerders inzetten bij een ernstig watertekort. De stabiliteit van de dijken is belangrijk voor de nationale veiligheid. Ook inklinken van de bodem en onomkeerbare schade aan natuur door droogte en verzilting moet voorkomen worden, want dat kan nooit meer worden hersteld. (IJmuider Courant, 3 augustus)
Lees meer: ijmuidercourant.nl

donderdag 04 augustus 2022

Ook inwoners van Haaksbergen moeten veilig kunnen leven en daarom moet hun leefomgeving schoon en veilig zijn. De gemeente wil daarom zeker weten dat er op plekken waar kinderen spelen géén asbest in de bodem zit. In verband hiermee laat Projectbureau Bodem Asbest Sanering (BAS), namens de gemeente Haaksbergen, verkennend bodemonderzoek uitvoeren op verschillende schoolterreinen en plantsoenen in Haaksbergen. Dat gebeurt vanaf medio juli tot en met augustus 2022. (Haaksbergen in Beeld, 2 augustus)
Lees meer: haaksbergeninbeeld.nl

20220627 Banner Adveronline vacature toezichthouder bodem en ontgrondingen OD ZOB

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20211221 BodemBreedForum logo

donderdag 04 augustus 2022

Heeft u als agrariër (of als techneut in samenwerking met een agrariër) een nieuw idee om bodemdaling te remmen? Dan Vanaf 15 augustus 2022, 9.00 uur kan bij Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden subsidie worden aangevraagd. Via de Innovatieregeling tegengaan Bodemdaling is er een bedrag van 50.000,- euro beschikbaar in 2022. (RTV Stichte Vecht, 3 augustus)
Lees meer: rtvstichtevecht.nl

donderdag 04 augustus 2022

Waterschap Scheldestromen gaat het gezuiverde rioolwater van de rioolwaterzuiveringen Walcheren (Ritthem) en Willem Annapolder (Kapelle) tijdelijk in het achterliggende gebied brengen. Dit wordt als noodmaatregel ingezet om inklinking van veenlagen in de bodem te beperken en blijvende schade door bodemdaling te voorkomen. Door het op peil houden van het watersysteem wordt geprobeerd verdere uitdroging van de ondergrond zoveel mogelijk te voorkomen. Normaal wordt het gezuiverde rioolwater van deze twee zuiveringen afgevoerd naar het buitenwater. (Internetbode 3 augustus)
Lees meer: internetbode.nl

donderdag 04 augustus 2022

Nederland is erop ingericht om water zo snel mogelijk af te voeren. Vroeger regende het gelijkmatiger, en functioneerde het systeem waarbij water zo snel mogelijk werd afgevoerd. Alleen met de huidige extremen werkt dit verdroging enkel in de hand, met alle gevolgen van dien. Het is zaak om het water langer vast te houden zodat het de tijd krijgt om in de bodem te zakken. (Eindhovends dagblad, 3 augustus)
Lees meer: ed.nl