Column Jan: Een beter milieu begint bij…?

Het lastige aan welles-nietes-discussies over het milieu is dat de feiten vaak ingewikkeld zijn. Ik vermoed dat de doorsnee lezer van Bodemnieuws een 'klimaatsympathisant' is en zijn gele hesje gewoon in de kofferbak van de auto laat liggen, veilig opgeborgen naast de gevarendriehoek en startkabels. Maar hoe leg jij je gelijk uit als je op jouw overtuiging aangesproken wordt? Er zijn tal van grafiekjes op internet voorhanden over klimaatverandering, maar het doorgronden ervan is best een uitdaging. Het is dus een kwestie van logica: als 97% van de wetenschappers wereldwijd beweert dat klimaatverandering veroorzaakt wordt door menselijk handelen, dan geloof je dat: een mooi voorbeeld van het autoriteitsprincipe. Maar daarmee kun je 'ontkenners' niets verwijten als ze het over een 'klimaatreligie' hebben. Gelukkig is ontkenning evengoed een geloof. (Jan Klein Kranenburg, 17 januari)

Lees meer...
 

Waterschappen uiten zorgen over grondwaterstanden

Op de hoge zandgronden in het oosten en zuiden van Nederland zijn de grondwaterstanden door de droogte nog altijd erg laag. De vooruitzichten voor de komende periode zijn niet gunstig en de waterschappen verwachten dat er voor agrariers het komend groeiseizoen minder water beschikbaar is dan normaal gesproken. (Unie van Waterschappen, 16 januari)

Lees meer: uvw.nl

 

Kamerbrief met antwoord op vragen over bodemdaling in relatie tot droogte

Minister van Nieuwenhoven (Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat) stuurde de Tweede Kamer op 14 januari 2019 de antwoorden op vragen naar aanleiding van het artikel 'Bodem zakt meer dan verwacht door droogte'. (Bodemplus, 16 januari)

Lees meer: bodemplus.nl

 

LTO: groot draagvlak onder boeren voor individuele aanpak nitraatuitspoeling

Agrarische ondernemers maken in 34 grondwaterbeschermingsgebieden individuele plannen om nitraatuitspoeling tegen te gaan. Op het ogenblik vindt de werving van deelnemers plaats, onder andere via keukentafelgesprekken. (H2O Waternetwerk, 16 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Politie vermoedt dat criminelen drugsafval lozen in Nijmeegs riool

Drugsafval van het vorig weekend ontmantelde drugslab op Kerkenbos zou via het toilet in het rioleringssysteem verdwijnen. Dat vermoeden heeft de politie althans. In het riool bij het Nijmeegse bedrijventerrein zijn chemische stoffen aangetroffen. (De Gelderlander, 16 januari)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Riool gaat Bredanaars nog heel wat geld kosten

Bredase huishoudens moeten op de lange duur veel meer gaan betalen voor het riool in hun stad. Nu kost de riolering gemiddeld zo'n 217 euro per jaar. Die prijs stijgt tot 383 euro in 2042, een prijsstijging van meer dan 75 procent. (BN De Stem, 15 januari)

Lees meer: bndestem.nl

 

Den Haag het hardst getroffen bij extreme neerslag

TU Delft en adviesbureau '€˜HKV lijn in water'™ hebben een neerslagindex ontwikkeld om de risico'€™s door extreme neerslag van steden onderling te kunnen vergelijken. De methode is toegepast op de provinciehoofdsteden in Nederland. Den Haag komt het er het slechtst van af. (Blik op nieuws, 16 januari)

Lees meer: blikopnieuws.nl

 

GroenLinks wil parlementaire enquête over gaswinning

GroenLinks wil dat er in 2020 een parlementaire enquete over de gaswinning in Groningen wordt gehouden. De voorbereidingen hiervoor moeten nog dit jaar beginnen. (RTV Noord, 16 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

"Het wordt natter maar grondwaterstand in Overijssel is nog lang niet op peil"

De natuur lijkt zich aardig te herstellen van de lange droogteperiode in de zomer. Tenminste, dat idee krijg je als je als leek om je heen kijkt misschien wel. Het waterpeil in vijvers is dankzij de regen van de laatste weken weer aardig gestegen en ook stukken grasland zijn op sommige plekken weer behoorlijk drassig. (RTV Oost, 16 januari)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Milieukennis bij elkaar: Twente krijgt één centrale omgevingsdienst

Voorheen werden vergunningen met betrekking tot het milieu beoordeeld door de gemeenten Oldenzaal, Losser en Dinkelland zelf. Maar sinds dit jaar ligt die beoordeling in handen van de specialisten van de Omgevingsdienst Twente, een organisatie die werkt voor alle veertien Twentse gemeenten. (Tubantie, 16 januari)

Lees meer: tubantia.nl

 

Onderzoek naar loodgehalte in bodem speeltuinen

Op een aantal speelplekken in de regio zal de komende tijd onderzocht worden of er een gezondheidsrisico is vanwege een te hoog gehalte aan lood in de bodem. (Noordhollands Dagblad, 15 januari)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

 

Zandversterking met succes in zoet water toegepast bij Houtribdijk

Versterking van een dijk met een zandige, begroeide oever werkt in een zoetwatermeer zonder getij. Dat is de conclusie van de pilot langs de Houtribdijk, waarbij deze innovatieve methode is getest. De oever blijft goed liggen. (H2O Waternetwerk, 16 januari)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Waterschappen werken aan duurzaam bioplastic

Vijf waterschappen gaan meewerken aan een demo-installatie voor de productie van volledig afbreekbaar bioplastic uit afvalwater. Zo willen zij bijdragen aan de overgang naar een circulaire economie. (Helpdesk water, 16 januari)

Lees meer: helpdeskwater.nl

 

Compensatie aanvragen kan bij bodemdaling

Bij schade als gevolg van bodemdaling door droogte kan nadeelcompensatie aangevraagd worden, ook als de overheid heeft gedaan wat nodig was. (Boerderij, 16 januari)

Lees meer: boerderij.nl

 

Europese natuurorganisaties pleiten voor behoud huidige Kaderrichtlijn Water

De Europese Commissie is onlangs gestart met de fitnesscheck van de Kaderrichtlijn Water. De vraag is of deze Europese wetgeving voor waterkwaliteit voldoet, of dat er iets aan schort. Diverse lidstaten, waaronder Nederland, lijken de doelen te willen afzwakken. Juist dankzij deze richtlijn is de waterkwaliteit echter sterk verbeterd. Er is nu een petitie gestart om de richtlijn intact te houden. (Nature Today, 17 januari)

Lees meer: naturetoday.com

 

'Ruim 36 ton verdacht Vink-zand in Woudenberg'

In de gemeente Woudenberg is 36,74 ton verdacht zand gebruikt van het Barneveldse aannemingsbedrijf Vink. Dat heeft de provincie Gelderland bekendgemaakt in een overzicht van de gemeenten waar het zand terecht is gekomen. Het gaat om grond die van eind december 2015 tot begin 2016 is geleverd en waarschijnlijk is toegepast in het Groene Woud. (De Woudenberger, 16 januari)

Lees meer: dewoudenberger.nl

 

Provincie weet niets over extra gaswinning Bommelerwaard

De provincie Gelderland zegt niet geinformeerd te zijn over de plannen van het Canadese gaswinningsbedrijf Vermillion Energy om de gaswinning onder de dorpen Brakel en Poederoijen uit te breiden. (Omroep Gelderland,16 januari)

Lees meer: omroepgelderland.nl

 

Zeerijp opgelucht: asbest in speeltuin was 'zeer kleine hoeveelheid'

De vondst van asbest in de voormalige speeltuin aan de Borgweg en de Molenweg in Zeerijp bleek een toevalstreffer. (RTV Noord, 15 januari)

Lees meer: rtvnoord.nl

 

Vervuilde grond bij Wanneperveen wordt sneller gesaneerd

De verontreinigde grond rondom de NAM-locatie aan de Gasthuisdijk bij Wanneperveen wordt sneller gesaneerd dan aanvankelijk was gepland. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer. (Meppeler Courant, 15 januari)

Lees meer: meppelercourant.nl

 

Bodemsanering in oude binnenstad van Haarlem

Groundwater Technology uit Rotterdam saneert in opdracht van Gemeente Haarlem de bodem onder de Bakenessergracht, in de oude binnenstad van Haarlem. (Bodem en uitvoering, 16 januari)

Lees meer: bouwuitvoering.nl

 


Pagina 1 van 8

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA