donderdag 17 oktober 2019

Voor PFAS (per- en polyfluoralkyl stoffen) zijn op dit moment geen duidelijke, officiële interventiewaarden voorhanden. De huidige ad-hoc interventiewaarden uit de RIVM-rapporten uit 2016 voor PFOS en uit 2018 voor PFOA zijn achterhaald door de recente publicatie van risicogrenzen voor PFAS. Voor een goede inschatting van risico’s en saneringsnoodzaak bij historische gevallen is behoefte aan goed onderbouwde toetsingswaarden op interventiewaardeniveau.

De maatgevende risicogrenswaarden zijn op een enkele uitzondering na inmiddels bekend en de methodiek van het afleiden van interventiewaarden ligt eveneens vast (NOBO 2008). Als Expertisecentrum PFAS hebben we op basis van deze methodiek het interventiewaardeniveau of het indicatieve niveau voor ernstige verontreiniging (INEV) voor PFOS, PFOA en GenX afgeleid. (Expertisecentrum PFAS, 17 oktober)

Lees meer: expertisecentrumpfas.nl

donderdag 17 oktober 2019

Er is op watergebied veel te beleven tijdens de herfstvakantie. In het hele land worden publieksactiviteiten gehouden tijdens de Week van Ons Water, die vandaag is begonnen en tot en met zondag 27 oktober duurt. (H2O waternetwerk, 16 oktober)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

PFAS cursus 2.1 300200

Banner 2.0 300200

TTE 300 200

donderdag 17 oktober 2019

Hoe kunnen we de risico’s van grondverzet in projecten beter beheersen? Met die vraag in het achterhoofd gingen Rijkswaterstaat en marktpartijen samen aan de slag. (Bodem+, 16 oktober)

Lees meer: bodemplus.nl

donderdag 17 oktober 2019

Staatssecretaris Van Veldhoven van I&W introduceert in 2021 een fosfaatnorm voor diepe plassen waarin vervuilde grond- en baggerspecie is gestort. Hiermee komt zij tegemoet aan de kritiek van verschillende partijen over de verontreiniging van de voormalige zandwinputten. Hierin is volgens onderzoeksjournalisten in ruim tien jaar minstens 100 miljoen kubieke meter bagger en lichtvervuilde grond terechtgekomen. (Waterforum, 15 oktober)

Lees meer: waterforum.net

donderdag 17 oktober 2019

Gemeenten moeten direct actie ondernemen om de vervuiling met PFAS op hun grond in kaart te brengen, zodat afgegraven grond weer naar gronddepots vervoerd kan worden. Dat zegt belangenvereniging Transport- en Logistiek Nederland (TLN). Volgens TLN weten overheden zich geen raad met de PFAS-regels. (Binnenlands Bestuur, 17 oktober)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

Vacature 2.3 300200

20191017 SGS Veldwerkcoordinator 1 300x200.png

bbf 300x200

donderdag 17 oktober 2019

De kunstgrasbranche neemt de signalen over Amerikaans onderzoek waaruit blijkt dat giftige PFAS-stoffen in de vezels van kunstgras zijn aangetroffen serieus, maar vindt dat het niet nodig is om ongerust te worden. ,,Die stofjes zitten ook in Tefal-pannen en daar eten we al tientallen jaren uit. Bovendien controleert het RIVM het kunstgras regelmatig.” (De Stentor, 17 oktober)

Lees meer: destentor.nl

donderdag 17 oktober 2019

Waterschap Vechtstromen heeft een poging gedaan om de stress in beeld te brengen die ontstaat door regionale wateroverlast. In het stedelijk gebied ontstaan bij langdurige buien geen problemen omdat de riolering makkelijk de neerslag van 2,8 mm per uur kan verwerken. In het landelijk gebied ontstonden ook geen problemen omdat het water grotendeels in het oppervlaktewatersysteem geborgen kan worden. (H2O Waternetwerk, 16 oktober) 

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 17 oktober 2019

De ingebruikname van een derde gemaal aan de noordoever van de Overijsselse Vecht bij Dalfsen moet een gebied van 18.000 hectare meer klimaat bestendig maken. Dat schept ook nieuwe kansen voor boeren, zeggen waterschap Drents Overijsselse Delta en LTO Noord. (Nieuwe Oogst, 16 oktober)

Lees meer: nieuweoogst.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

woensdag 16 oktober 2019

Van alle Natura2000-gebieden is het Aamsveen wel een van de meest bijzondere. „Levend hoogveen, waar zie je dat nog?”, zegt beheerder Alexander van der Elst. Toch zijn juist hier de gevolgen van de hoge stikstofuitstoot te zien. „Het is vijf voor twaalf.” (Tubantia, 15 oktober)

Lees meer: tubantia.nl

woensdag 16 oktober 2019

Gasproducent Vermilion mag doorgaan met de gaswinning op drie bestaande locaties in de buurt van Leeuwarden. Het gaat om het verlengen van de gaswinning in twee velden bij Earnewâld en Nijega en het opnieuw aanboren van gas bij Garijp. (NOS, 16 oktober)

Lees meer: nos.nl

woensdag 16 oktober 2019

De herinrichting van de Hoeverstraat en Zandstraat in Westerhoven heeft een half jaar vertraging opgelopen, doordat bij bodemonderzoek in beide straten zinkassen werden aangetroffen. (Eindhovens Dagblad, 15 oktober)

Lees meer: ed.nl

popup opkomende stoffen

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Scobe academy bodemnieuws