dinsdag 20 april 2021

Met een indrukwekkende propagandacampagne, duizenden kilometers leidingwerk en miljoenen apparaten die werden vervangen, biedt de aardgastransitie uit de jaren 60 waardevolle lessen voor onze huidige energietransitie. Precies hierover gaat het boek De Nederlandse Aardgastransitie, vandaar onze vragen aan de auteur, Sven Ringelberg. (Duurzaam Gebouwd, 19 april)

Lees meer: duurzaamgebouwd.nl

dinsdag 20 april 2021

In de landbouw wordt bodemverdichting zwaar onderschat. Een verdichte ondergrond op maisland kost naar schatting 10 – 20 % van de opbrengst. Om een optimale oogst te realiseren moet de bodem goed bewortelbaar zijn en vocht kunnen opnemen. Bodemverdichting speelt voor zowel doorwortelbaarheid als vochtopname een belangrijke rol. Bij de grondbewerking en zaaibedbereiding is het opheffen van bodemverdichting essentieel. (Melkvee, 19 april)

Lees meer: melkvee.nl

20200224 BBF gecentreerd

NieuweColumnist banner

HMVT banner nieuw2021

dinsdag 20 april 2021

Geothermie Nederland heeft de ambitie om in 2030 de aardwarmteproductie in Nederland op te voeren naar 20 petajoule per jaar, gelijk aan het verbruik van alle huishoudens in Rotterdam en omgeving. Veertig projecten in de pijplijn moeten ervoor zorgen dat niet alleen de glastuinbouw, maar ook de gebouwen meer gebruik gaan maken van aardwarmte. (Nieuwe Oogst, 19 april)

Lees meer: nieuweoogst.nl

maandag 19 april 2021

De bodemsaneringsverzekering heeft de afgelopen 40 jaar zijn toegevoegde waarde bewezen, maar inmiddels is een groot deel van Nederland al gesaneerd. Het aantal saneringen neemt af, net als de omvang ervan. Het aantal verzekeraars dat deze verzekering aanbood werd steeds beperkter en is inmiddels teruggebracht tot één verzekeraar. Vanwege slechte schaderesultaten en beperkte premie-inkomsten heeft deze verzekeraar aangegeven uitsluitend nog dekking te willen bieden voor de milieurisico’s. Hiermee vervalt dus de dekking voor de personen- en materiële schade aan derden en de schade aan het werk of bestaande eigendommen. (Aon, 19 april)

Lees meer: aon.com

maandag 19 april 2021

Het storten van granuliet in het zandwin- en natuurontwikkelingsproject Over de Maas heeft geen nadelig effect op het milieu. Dat blijkt uit onderzoek van advies- en ingenieursbureau Arcadis, schrijft staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat in een brief aan de Tweede Kamer. Arcadis geeft aan dat er geen acrylamide in de bodem, het grond- en oppervlaktewater is aangetroffen. (H2O Waternetwerk, 17 april)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

Vacature 2.3 300200

archeologie online 2020

maandag 19 april 2021

Tytsjerksteradiel zoekt naar mogelijkheden om het plan voor extra gaswinning bij Burgum te keren. De vrees is dat er aardbevingen komen. (Leeuwarder Courant, 17 april)

Lees meer: lc.nl

maandag 19 april 2021

Omwonenden van de voormalige stortplaats aan de Doonweg in Eerbeek maken zich ernstige zorgen. Ze zijn bang dat de 200.000 ton staalslakken die op de stortplaats zijn aangebracht op de lange termijn gezondheidsrisico's met zich meebrengen. (Omroep Gelderland, 17 april)

Lees meer: omroepgelderland.nl

vrijdag 16 april 2021

Gerecyclede grond veroorzaakt op meerdere plekken in Nederland milieuvervuiling. Boeren in de Zeeuwse Perkpolder vrezen voor verontreiniging van het grondwater en hun akkers. Zij beginnen nu een rechtszaak. (Trouw, 16 april)

Lees meer: trouw.nl

20210401 Brandmannen vacature veldwerker

expertisecentrum PFAS 300x200

Banner 2.0 300200

donderdag 15 april 2021

De eerste warmtebuis van Warmtenet Muiderberg is vanmorgen aan de Eikenlaan aangelegd. De buis wordt gezien als een belangrijke mijlpaal en startpunt van de aanleg van aquathermie in het dorp. (Bussums Nieuws, 13 april)

Lees meer: bussumsnieuws.nl

donderdag 15 april 2021

De problemen met gewasbeschermingsmiddelen of residuen hiervan in het oppervlaktewater nemen sterk af. De laatste jaren hebben waterzuiveringsbedrijven grotere problemen met industriële stoffen, consumentenproducten en geneesmiddelen. Dat stelt Riwa, de vereniging van rivierwaterbedrijven. (Akkerwijzer, 13 april)

Lees meer: akkerwijzer.nl

donderdag 15 april 2021

Hoewel niet verrast, is de Dorpsraad Wijk aan Zee wel geschrokken over de uitkomst van het RIVM-onderzoek over de gezondheid van inwoners van de IJmond. "Met name het feit dat huisartsen in de IJmond constateren dat bij ons het aantal gezondheidsklachten veel hoger ligt in vergelijking met woonwijken in de buurt van een industriegebied, vinden wij zeer zorgwekkend", aldus Linda Valent namens de Dorpsraad. (NH Nieuws, 14 april)

Lees meer: nhnieuws.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

20210330 Suez Vacature adviseur bodem