Waterschappen en Wageningen University & Research gaan internationaal samenwerken

De waterschappen en Wageningen University & Research hebben een samenwerkingsovereenkomst getekend. Met de samenwerking willen beide partijen van elkaar leren en elkaar versterken bij projecten in het buitenland. (AgriHolland, 18 oktober)

Lees meer: agriholland.nl

 

Projectbureau Bodem Asbestsanering gaat met asbest vervuilde bodems inventariseren

Inwoners, bedrijven en andere organisaties in Twente met een asbestbodemverontreiniging kunnen vanaf nu terecht bij het projectbureau Bodem Asbestsanering (BAS). (RTV Oost, 18 oktober)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Grondwater raakt vervuild; onderzoek naar bescherming in Overijssel

De rekenkamer Oost-Nederland onderzoekt of de provincies Overijssel en Gelderland het grondwater voor de drinkwatervoorzieningen voldoende beschermen tegen verontreinigingen. (RTV Oost, 18 oktober)

Lees meer: rtvoost.nl

 

‘De plas is zo groot als Dreumel. En dat willen ze volstorten met troep’

Tot hun grote schrik zien Gert-Jan van Engelen, Frans van Egmond, Harold Koolhout en Dre van Rossum hoe de uiterwaarden bij Alphen veranderen in een vuilnisbelt door het verondiepingsproject Over de Maas. En: die plannen zijn er ook voor de Vonkerplas in hun thuis, hun geliefde Dreumel. (De Gelderlander, 18 oktober)

Lees meer: gelderlander.nl

 

Column Arne: Jong geleerd

De financiele crisis ligt achter ons, Nederland ontwikkelt weer. Bodemonderzoekers en bodemadviseurs maken overuren, bureaus zijn bijna wanhopig op zoek naar nieuwe collega's.
Een vriend die een opleiding civiele techniek leidt mopperde dat zijn studenten al in hun 3e jaar door bedrijven worden weggekaapt. Wat een luxe, studenten! De ondergrond heeft geen studenten meer. De onderzoeksfaciliteit voor kleinschalig grondverzet in mijn achtertuin heeft niet mogen baten, mijn dochters gaven de voorkeur aan civiele techniek en `design for human interaction'. (Arne Alphenaar, 18 oktober)

Lees meer...
 

Kamerbrief over voortgang implementatie Basisregistratie Ondergrond

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de stand van zaken van de implementatie van de Wet Basisregistratie Ondergrond (BRO). (Rijksoverheid.nl, 12 oktober)

Lees meer: rijksoverheid.nl

 

Medemblik laat gescheiden riolering Wognum onderzoeken

De gemeente Medemblik laat onderzoeken naar de werking van het gescheiden rioolsysteem in de wijken Kreekland en Westergouw. Bij de bouw van deze twee woonwijken is een gescheiden rioolsysteem aangelegd, 1 voor afvalwater en 1 voor regenwater. (Medemblik actueel, 17 oktober)

Lees meer: medeblikactueel.nl

 

Asbest gevonden bij werkzaamheden in Paauwenburgweg

Bij werkzaamheden aan het trottoir in de Paauwenburgweg in Vlissingen is woensdag een kleine hoeveelheid asbest gevonden. (Nu.nl, 18 oktober)

Lee meer: nu.nl

 

Zandzakken bij oude boorplatform

Voor de noordoosthoek van de oude boorput van de NAM, naast de duindoorbraak bij paal drie op west-Ameland, liggen sinds begin vorige week zandzakken. De big bags moeten de oude NAM-locatie beschermen tegen de komende stormen. De grondplaat van de oude boorput ligt sinds de januaristormen van dit jaar met een hoek bijna op het strand. Het kunstwerk wordt beheerd door Rijkswaterstaat (RWS), die in het gebied nadrukkelijk dynamisch kustbeheer voorstaat. Toch gaat de beheerder akkoord met de door mensenhanden uitgevoerde maatregelen. De gemeente volgt de ontwikkelingen op de voet, maar gaf geen vergunning voor het verplaatsen van de enorme hoeveelheden zand. (Nieuwsblad NOF, 17 oktober)

Lees meer: nieuwsbladnof.nl

 

Senaat ook akkoord met gaswet van minister Wiebes

De Eerste Kamer heeft de wet van minister Wiebes aanvaard om de gaswinning uit het Groningenveld te verminderen. In juli stemde de Tweede Kamer ook al in met het wetsvoorstel. (Dagblad van het Noorden, 16 oktober)

Lees meer: dvhn.nl

 

Opgebaggerde historie herbergt schat aan info

Bij Museum Jan Cunen is tot en met zondag 20 januari de tentoonstelling 'Bagger! Het begin van de Nederlandse geschiedenis' te zien, een expositie over de unieke archeologische vindplaats Kessel. Daar stond de grootste Romeinse tempel van Nederland, een cultusplaats in de late ijzertijd. (De Sleutel Oss, 15 oktober)

Lees meer: desleuteloss.nl

 

Opgravingen Rimpeler 'smullen' voor archeologen

Bijna elke dag worden bij de opgravingen aan de Rimpelerweg sporen van boerderijen, waterputten en karrensporen gevonden. Zij vormen complete structuren uit de Vroege en Volle Middeleeuwen. Het archeologisch onderzoek begon in juni en duurt tot april. Zaterdag kon het publiek een kijkje nemen. (Nieuwsblad De Band, 19 oktober)

Lees meer: nieuwsbladdeband.nl

 

Het gelijk van de Club van Rome

Vijftig jaar geleden werd de Club van Rome opgericht, een denktank die de wereld schokte met een onheilspellend rapport over onze omgang met de planeet. Hun waarschuwing geldt nu nog. (NRC, 17 oktober)

Lees meer: nrc.nl

 

Woonborg controleert 36 huurhuizen Roden op schade na meldingen

Wooncorporatie Woonborg heeft deze week 36 huurwoningen in de wijk Middenveld in Roden laten inspecteren. Dit naar aanleiding van verzakkingen in deze wijk. (Dagblad van het Noorden, 18 oktober)

Lees meer: dvhn.nl

 

Brabantse Delta zoekt naar bron zwart water bij gemaal Heerjansland

Op 8 oktober kreeg waterschap Brabantse Delta een melding van zwart stinkend water rond het gemaal Heerjansland bij Stampersgat. De dagen daarna zijn door het waterschap verschillende veldinventarisaties uitgevoerd om de omvang van de verontreiniging in beeld te krijgen. Het blijkt te gaan om 25.000 kubieke meter verontreinigd water. Naar de bron wordt nog gezocht. (Waterforum, 16 oktober)

Lees meer: waterforum.net

 

Amsterdamse Ringdijk versterkt met 700 ankers

Een stuk van de Ringdijk in Amsterdam wordt van binnenuit versterkt met dijkstabilisatoren. Bij deze innovatieve techniek wordt de dijk met ankers vernageld aan de ondergrond. Daardoor kan de Ringdijk zijn bestaande vorm behouden. (H2O Waternetwerk, 17 oktober)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

Opnieuw asbest gedumpt in buitengebied Enschede

Handhavers van de gemeente Enschede hebben opnieuw asbest gevonden in het buitengebied. Ze troffen asbesthoudende dakplaten aan in de berm van de Glanerbruggeweg. Het asbest was gebroken, wat gevaarlijk kan zijn voor omwonenden. (RTV oost, 17 oktober)

Lees meer: rtvoost.nl

 

Mogelijke drugsdumping in Zuidwolde

De politie heeft vanmiddag de Drogterweg in Zuidwolde afgesloten vanwege de vondst van mogelijk drugsafval. Samen met specialisten van Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) wordt nader onderzoek gedaan. (Meppeler Courant, 17 oktober)

Lees meer: meppelercourant.nl

 

Dwangsom en schip teruggestuurd: Meer controle dumpen vervuild slib

Er wordt strenger gecontroleerd op de herkomst van vervuild slib bij plassen en uiterwaarden van rivieren. Rijkswaterstaat, de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en gemeenten schroeven de controle op het verondiepen van plassen op. (De Gelderlander, 18 oktober)

Lees meer: gelderlander.nl

 

GenX-onderzoek kost Helmond 300.000 euro

De onderzoeken naar de GenX-verontreiniging door het Helmondse bedrijf Custom Powders gaan de gemeente circa 300.000 euro kosten. Die verwachting spreekt het stadsbestuur uit in de tweede bestuursrapportage van 2018. (Eindhovens Dagblad, 17 oktober)

Lees meer: ed.nl

 


Pagina 1 van 77

ontwerp: Hans Dienaar bNO | site bouw: NMEDIA