dinsdag 23 juli 2019

Hogeschool Van Hall Larenstein gaat onderzoek doen om de transitie naar een duurzame landbouw en veeteelt te versnellen. Ze doet dat samen met drie andere Nederlandse hogescholen Aeres, Inholland en HAS. (Leeuwarder Courant, 22 juli)

Lees meer: lc.nl

dinsdag 23 juli 2019

Net als vorig jaar is het droog en gaat het neerslagtekort in Twente richting de 250 millimeter. De meeste agrariërs kunnen echter gewoon blijven beregenen met grondwater. (Tubantia, 22 juli)

Lees meer: tubantia.nl

20190722 Geo hydroloog duurzame energie

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200

dinsdag 23 juli 2019

In Vlaardingen werkt Staatsbosbeheer aan de herinrichting van het Oeverbos. Het project is onderdeel van het kwaliteitsprogramma Nieuw Waterland. Doel van het programma is de verbetering van het gebied tussen de toekomstige Blankenburgverbinding en de bebouwde kom van Vlaardingen en Rozenburg. (Vlaardingen 24, 22 juli)

Lees meer: vlaardingen24.nl

maandag 22 juli 2019

Niet alleen de NAM, maar ook de staat is indirect aansprakelijk voor schade als gevolg van gaswinning, stelt de Hoge Raad. Wat betekent dit? (NRC, 21 juli)

Lees meer: nrc.nl

maandag 22 juli 2019

Miljoenen tomaten, paprika’s, chrysanten en ficussen in Westland groeien dankzij duurzame aardwarmte van Trias Westland. Vanaf 15 juli jongstleden is de aardwarmtebron in bedrijf. De warmte wordt gewonnen uit de Onder-Krijtlaag op 2,3 kilometer diepte en gaat uiteindelijk geleverd worden aan 26 glastuinbouwondernemers in de omgeving. (Agri holland, 22 juli)

Lees meer: agriholland.nl

20190709 Bioclear earth Adviseur Bodem Water Bodemnieuws

rws

Remediation Day HMVT

maandag 22 juli 2019

Afvalverwerker Vink overweegt te stoppen met het innemen van asbesthoudende materialen voor particulieren. Als dat gebeurt, is het alleen nog mogelijk voor bedrijven om asbest aan te bieden. Dat meldt de Barneveldse krant op basis van een brief van Vink aan hun relaties. (Zembla, 19 juli)

Lees meer: zembla.bnnvara.nl

maandag 22 juli 2019

Sparren, coniferen, eiken: ze hebben het moeilijk. Het grondwater, waarmee ze zich voeden, stond na de droogte van vorige zomer heel laag. Dat grondwatertekort is in de winter niet overal voldoende aangevuld. Nu het vooral in het oosten en zuiden van Nederland opnieuw droog is, rijst daar de vraag of alle bomen deze zomer wel zullen overleven. (NOS, 21 juli)

Lees meer: nos.nl

maandag 22 juli 2019

De gezamenlijke aanpak om de agrarische nitraatuitspoeling in 34 kwetsbare grondwaterbeschermingsgebieden terug te dringen, is nu anderhalf jaar van kracht en is goed op weg. Tegelijkertijd wordt het nog een uitdaging om de gestelde doelen te bereiken. (Nieuwe oogst, 19 juli)

Lees meer: nieuweoogst.nl

maandag 22 juli 2019

Combinatie Herepoort en Aanpak Ring Zuid zijn eruit hoe ze de aanleg van de tunnel in de Zuidelijke ringweg willen aanpakken. Dat betekent waarschijnlijk wel dat er meer geld en tijd nodig is. (Dagblad van het Noorden, 22 juli)

Lees meer: dvhn.nl

maandag 22 juli 2019

Op verschillende plekken rond de luchthaven Schiphol is de grond ernstig verontreinigd met de niet afbreekbare stof PFOS. Dat blijkt uit metingen van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied in de grond en het grondwater van Haarlemmermeer. Fractievoorzitter Maaike Ballieux van GroenLinks maakt zich ernstige zorgen over de gezondheid van mens en dier en heeft het college schriftelijke vragen gesteld. (Witte weekblad Nieuw-Vennep, 19 juli)

Lees meer: witteweekbladnieuw-vennep.nl

maandag 22 juli 2019

De herinrichting van het Ambachtsplein tussen de Maresingel en de Langegracht in Leiden loopt minimaal acht weken vertraging op. Onder het voormalige parkeerterrein is een oude pijpleiding aangetroffen die specialistisch moet worden verwijderd. Het extra bodemonderzoek en de sanering van de grond duren in ieder geval tot eind augustus. Tot die tijd blijft het Ambachtsplein een grote zandbak. (Sleutelstad, 19 juli)

Lees meer: sleutelstad.nl

Banner 2.0 300200

20190711 Projectleider Bodem Tauw

bbf 300x200