maandag 20 mei 2019

Wethouder H. Geerdes heeft zaterdag in het Oude Station van Houten de nieuwe tentoonstelling 'Van IJzertijd tot Nieuwbouwwijk' geopend. (Houtens nieuws, 19 mei)

Lees meer: houtensnieuws.nl

maandag 20 mei 2019

Het kabinet hakt dit najaar de knoop door over extra gaswinning vanuit Ternaard. Het is een kwestie van nationaal belang, meldt minister Eric Wiebes (VVD). (Leeuwarder Courant, 20 mei)

Lees meer: lc.nl 

20190517 Waterschap Zuiderzeeland Medewerker Watertoezicht Bodemnieuws

20190514 Zuid Holland Sen. Beleidsmdw

Popup 300x200

vrijdag 17 mei 2019

De gemeente Rotterdam heeft een kaart openbaar gemaakt waarop de plekken staan waar niet ontplofte explosieven uit de Tweede Wereldoorlog kunnen liggen. Het gaat daarbij om vliegtuigbommen (‘blindgangers’) en munitie. (Dagblad 010, 16 mei)

Lees meer: dagblad010.nl

vrijdag 17 mei 2019

Met een omstreden vergunning voor legalisering van lozingen wil minister Cora van Nieuwenhuizen afdwingen dat Chemours minder stoffen als pfoa en GenX gaat uitstoten. Dat heeft zij gezegd in de Tweede Kamer. Haar plan om vergunning te verlenen voor illegale lozingen op de rivier leidde in de regio tot verontwaardigde reacties. (AD, 17 mei)

Lees meer: ad.nl

vrijdag 17 mei 2019

Een proef om zoet water op te slaan onder de voetbalvelden in het Zeeuwse Arnemuiden om de velden tijdens droogte via druppelirrigatie van water te voorzien, is mislukt. (Groene Ruimte, 16 mei)

Lees meer: groeneruimte.nl

expertisecentrum PFAS 300x200

rws

Remediation Day HMVT

vrijdag 17 mei 2019

De verontreiniging van het zand in de paardenbak van de Gouwzeeruiters in Monnickendam betekent voor de gemeente Waterland een strop van 90.000 tot 100.000 euro. Dat is wat de sanering ongeveer gaat kosten, zei wethouder Bas ten Have van Waterland donderdagavond tijdens de raadsvergadering. (Noordhollands Dagblad, 16 mei)

Lees meer: noordhollandsdagblad.nl

vrijdag 17 mei 2019

Door een lek in een brandstoftank is donderdagmiddag bij Emmeloord een onbekende hoeveelheid diesel op de A6 en in de berm terechtgekomen. (Omroep Flevoland, 16 mei)

Lees meer: omroepflevoland.nl

donderdag 16 mei 2019

Het watersysteem gaat bijdragen aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Waterschappen, provincies, gemeenten en de landbouwsector hebben in het Ontwerp Klimaatakkoord afgesproken om in 2030 tenminste 1 megaton aan CO2-uitstoot te besparen. Dat doen ze door maatregelen door te voeren in veenweidegebieden. (Unie van Waterschappen, 15 mei)

Lees meer: uvw.nl

 

Banner 2.0 300200

SGS Projectmedewerker Milieu mei 2019

bbf 300x200

donderdag 16 mei 2019

Waterschappen zijn verschillend omgegaan met waterkeringen tijdens de langdurige droogte in 2018, blijkt uit een inventarisatie van STOWA. Zo zijn er duidelijke verschillen bij het startmoment, de frequentie en de uitvoering van droogte-inspecties. De meeste waterschappen zijn niet meer schadebeelden tegengekomen dan in eerdere droge jaren. (H2O Waternetwerk, 14 mei)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

donderdag 16 mei 2019

De gemeente Houten en hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden beginnen een proef met groene, drijvende eilandjes om de kwaliteit van het openbaar water in de gemeente te verbeteren. Op drie locaties in Houten wordt het drijvend groen aangebracht. (Binnelands Bestuur, 15 mei)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

donderdag 16 mei 2019

De gaskraan moet sneller en verder dicht in Groningen dan gasdistributeur Gasunie Transport Services adviseert aan minister Wiebes. (Dagblad van het Noorden, 15 mei)

Lees meer: dvhn.nl

20190508 Vacature SGS Intron Certificatie Auditor

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

Vacature 2.3 300200