vrijdag 25 november 2022

De Noord-Hollandse Statenpartijen D66, GroenLinks, Partij voor de Dieren en SP hebben zich kritisch geuit over de voortgang in de veenweide om CO2-uitstoot te reduceren en hiermee de bodemdaling te remmen. Volgens de fracties gaat het om 'wikken en wegen', 'polderen' en 'pappen en drooghouden'. Een amendement waarin zij verzoeken om in volle snelheid maatregelen te nemen tegen de bodemdaling is aangenomen door een meerderheid van Provinciale Staten. (Nieuwe Oogst, 23 november)
Lees meer:nieuweoogst.nl

vrijdag 25 november 2022

Veel gebieden in Noord-Holland en Flevoland zijn geschikt voor aardwarmte, blijkt uit onderzoek in opdracht van Energie Beheer Nederland. (Binnenlands Bestuur, 25 november)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl

TTE 2022

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

2019 logo pop up

vrijdag 25 november 2022

Er is theoretisch onderzoek uitgevoerd naar het effect van de injectie van stikstof, CO2 en water in het Groningergasveld. Gekeken is naar wat het effect van injectie op de seismiciteit is. In een brief aan de Tweede Kamer is staatssecretaris Vijlbrief van Mijnbouw wel duidelijk over zijn standpunt: "Met het Groningenveld wordt niet
geëxperimenteerd en de beste manier om de veiligheid in Groningen te verbeteren, is door te stoppen met de gaswinning."(Groenten nieuws, 25 november)
Lees meer:groentennieuws.nl

donderdag 24 november 2022

Overberg - De harde aanpak van drugscriminaliteit in de gemeente Utrechtse Heuvelrug gaat onverminderd door. Volgens burgemeester Frits Naafs zijn verschillende gemeenten in de regio aan het onderzoeken of luchtfoto’s daarbij kunnen helpen. Maar vooral dankzij anonieme tips van burgers zijn al meerdere drugslabs in zijn gemeente ontdekt en opgerold. “Een gevoel van ‘hier is iets niet pluis’ kan al leiden tot de ontdekking van een drugslab.” (RTV Utrecht, 23 november)
Lees meer: rtvutrecht.nl

20221121 Brandmannen Beleidsadviseur Bodem Prov Flevoland

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

expertisecentrum PFAS 300x200

donderdag 24 november 2022

DINXPERLO - Bewoners van het Aaltense dorp Dinxperlo kunnen binnenkort reuring verwachten rondom de voormalige vuilstort aan de Anholtseweg. Daar wordt de leeflaag na 10 jaar alsnog opgehoogd. Ook het fietspad aan de Brüggenhütte wordt gelijktijdig aangepakt. (de Gelderlander, 24 november)
Lees meer: gelderlander.nl

 

donderdag 24 november 2022

In de periode 2019 tot en met 2021 is door KWR de stikstofhuishouding van geplagde en oude heide in natuurgebied De Groote Heide onderzocht. Voor het onderzoek zijn diverse keren metingen verricht aan de stikstofconcentraties van het poriënvocht in de bodem en het bovenste grondwater, en aan stikstofgehalten in mossen. Plaggen terwijl de stikstofdepositie hoog blijft, is niet zinvol voor het herstel van droge heide en werkt niet als mitigerende maatregel tegen een hoge stikstofdepositie. Voor herstel van droge heide is ook verlaging van de stikstofdepositie nodig, concluderen de onderzoekers.(Groene Ruimte, 23 november)
Lees meer:

 groeneruimte.nl

20221103 Brandmannen Toezichthouder Bodem ODH

archeologie online 2020

HMVT banner nieuw2021

 

donderdag 24 november 2022

Het watersysteem op de Veluwe is vooral gericht op een snelle afvoer van regenwater. Vier droge zomers op rij laten echter zien dat die neerslag hard nodig is om het grondwater aan te vullen. In opdracht van Waterschap Vallei en Veluwe onderzocht Aveco de Bondt welke maatregelen daarbij kunnen helpen. (H2O Waternetwerk, 24 november)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl

 

donderdag 24 november 2022

Het kabinet wil dat provincies en waterschappen het waterpeil in veenweidegebieden verhogen. Zij krijgen ongeveer een jaar de tijd om een gedetailleerd plan te maken. De grondwaterstand moet omhoog om de uitstoot van broeikasgas te verminderen en te voorkomen dat huizen verzakken.(De Volkskrant, 24 november)
Lees meer: volkskrant.nl

20211221 BodemBreedForum logo

20221103 TTE vacature 2022

20221118 Recruitment Marketeers Bodemadviseur ODMH

dinsdag 22 november 2022

De naam DuPont verdwijnt uit Dordrecht. Het omstreden chemiebedrijf heeft zijn laatste fabriek aan de Baanhoekweg te koop gezet. De bedoeling is dat een nieuwe partij de fabriek inclusief medewerkers overneemt.(BN De Stem, 21 november)
Lees meer: bndestem.nl

 

dinsdag 22 november 2022

De provincie Noord-Brabant begrijpt het ongeduld van Zeeland over de aanpak van de PFAS-problematiek in de Westerschelde. Gedeputeerde Elies Lemkes-Straver deelt de zorgen van haar collega Dick van de Velde, maar zegt dat het haar aan juridische middelen ontbreekt. "We kunnen de bedrijven helaas niet opleggen om te stoppen met die lozingen." (Omroep Zeeland, 22 november)
Lees meer:omroepzeeland.nl

dinsdag 22 november 2022

22-NOV-2022 - Door stikstof en droogte verzuren onze bossen. Er is veel te doen over de gevolgen, waaronder boomsterfte en de achteruitgang van bodemleven. Het probleem van verzuring verschilt per type bosgroeiplaats. Met name in bossen op rijkere ondergronden liggen de kansen voor herstel voor het oprapen, blijkt uit onderzoek van de Bosgroepen. (Nature Today, 22 november)
Lees meer:naturetoday.com