dinsdag 22 juni 2021

Droogte, bodemdaling, verzilting, klimaatverandering en uitputting van de beschikbare watervoorraden bedreigen de beschikbaarheid van zoetwater, met name in de kustprovincies. Met potentiekaarten brengt het programma COASTAR de kansen van de ondergrondse opslag van zoetwater en brakwaterwinning nu in beeld. (H2O Waternetwerk, 21 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl

dinsdag 22 juni 2021

De aanleg van de Zuidelijke Ringweg en het Zuiderplantsoen heeft invloed op het (grond)water. Ecoloog Jan Doevendans maakt zich zorgen. Aanpak Ring Zuid stelt echter dat de effecten uitgebreid zijn onderzocht en er allerlei maatregelen zijn getroffen om negatieve effecten voor te zijn. (Dagblad van het Noorden, 22 juni)

Lees meer: dvhn.nl

20200224 BBF gecentreerd

20210621 Banner AdverOnline vacature waterschap vechtstromen

HMVT banner nieuw2021

dinsdag 22 juni 2021

De Unie van Waterschappen pleit voor een totaalverbod op PFAS. Dat schrijft de organisatie in een schriftelijke inbreng aan de commissie Infrastructuur enWaterstaat van de Tweede Kamer. Deze commissie kan op 30 juni schriftelijke vragen stellen over de opinie over PFAS van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA. (Groene Ruimte, 22 juni)

Lees meer: groeneruimte.nl

maandag 21 juni 2021

Kloosterzande- Op het Hof te Zandeplein in Kloosterzande is een bodemsanering nodig. Er is extra geld nodig, omdat de verontreiniging groter is gebleken dan voorzien. De gemeenteraad wordt gevraagd dit geld beschikbaar te stellen. (Regio Online, 20 juni)

Lees meer: regioonline.nl

maandag 21 juni 2021

Duizenden bewoners van de Greenter Bongerd moeten tijdelijk verhuizen. Duizenden bijen wel te verstaan. De Bijenvereniging Kampen e.o. moet plaats maken voor een bodemsanering. Wanneer die voltooid is en het gebied opnieuw ingericht, kunnen de bijen en hun kasten terugkeren. Materiaal en hulp zijn welkom want het aantal leden van de vereniging is een fractie van het aantal bijen. (Brug Nieuws, 19 juni)

Lees meer: brugnieuws.nl

Banner 2.0 300200

20210607 Banner Brandmannen vacature geohydroloog PWN

TTE 300 200

maandag 21 juni 2021

De energiesector heeft flinke kritiek op een rapport van de Rekenkamer. Daaruit zou blijken dat geothermie een gevaar is voor het Nederlandse drinkwater. Ook doet de overheid te weinig om drinkwater te beschermen, volgens de Rekenkamer. Dat klopt niet, en is zelfs schadelijk voor de beeldvorming, zegt Energie Beheer Nederland. (BNR, 21 juni)

Lees meer: bnr.nl

maandag 21 juni 2021

Coalitiepartij VVD en oppositiepartij JA21 in Provinciale Staten willen weten waarom Gedeputeerde Staten onderzoeken naar stikstof in de Drentse bodem geheim hebben gehouden. In 2010 en 2018 deed de Universiteit van Antwerpen onderzoek in de bodem van de Drentse natuur. (RTV Drenthe, 18 juni)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

maandag 21 juni 2021

"Het is niet twee voor twaalf, maar eerder twee over twaalf." Met 'pijn in het hart' pleit Jos Kortekaas (72) voor de sluiting van Kooks- en Gasfabriek 2, waar hij sinds 1974 totaal 38 jaar voor heeft gewerkt. "Ik maak me zorgen voor de omwonenden en werknemers die met deze uitstoot moeten leven en werken. Het schaadt de mensen." (NH Nieuws, 19 juni)

Lees meer: nhnieuws.nl

300x200 pop up

TerraIndex 2019 Bodemnieuws

expertisecentrum PFAS 300x200

maandag 21 juni 2021

Wat lange tijd onmogelijk was, is nu wél mogelijk: kijken naar de onzichtbare wereld onder Twente. De nieuwe Bodematlas Twente is uitgekomen als vervolg op Atlas Twente, die in 2019 verscheen. (Twente FM, 20 juni)

Lees meer: twentefm.nl

donderdag 17 juni 2021

De gemeente Emmen gaat het voormalige zandwingat aan de Veenschapswijk bij Schoonebeek saneren. Het zogenoemde Gat van Reef, dat jarenlang is geëxploiteerd door het toenmalige wegenbouwbedrijf Reef, wordt toegedekt met een zandlaag. (RTV Drenthe, 17 juni)

Lees meer: rtvdrenthe.nl

donderdag 17 juni 2021

Voor iedereen die benieuwd is naar onzichtbare wereld ónder het Twentse maaiveld, is er nu de Bodematlas Twente. Deze kleurrijke atlas zet Twente ondersteboven via foto’s en kaarten. De atlas is een aanvulling op de in 2019 verschenen Atlas Twente, die de ruimtelijke, economische, fysieke en sociale kwaliteiten van Twente verbeeldt. De Atlas Bodem is online te lezen op ondertwente.nl. (Huis aan Huis Enschede, 16 juni)

Lees meer: huisaanhuisenschede.nl

Digibanner 200 x 300 pxls liggend

20210615 Banner Brandmannen vacature OD midden en west brabant

archeologie online 2020