baggeren

  • Naar verwachting zouden we begin 2024 starten met baggeren van het Alte Picardiekanaal in Coevorden. Helaas is dit niet haalbaar, waardoor de baggerwerkzaamheden uitgesteld worden. (Waterschap Vechtstromen, 29 maart)
    Lees meer: vechtstromen.nl

  • Binnenkort starten we met baggeren in de wijk Dante in Ommen. De baggerwerkzaamheden vinden plaats in een deel van de waterpartijen in die wijk. Op het gebiedskaartje is in het oranje aangegeven om welk gebied het gaat. (Waterschap Vechtstromen, 13 februari)
    Lees meer: vechtstromen.nl

  • Tot eind 2023 voert aannemerscombinatie Strukton-Van den Herik namens Rijkswaterstaat baggerwerkzaamheden uit op de IJssel, tussen de Stadsbrug en de Molenbrug van Kampen. Zo houden ze de rivierbodem stabiel en beschermen ze het achterland tegen overstroming door hoogwater. (Land en Water, 15 augustus 2023)

    Lees meer: landenwater.nl