Naar verwachting zouden we begin 2024 starten met baggeren van het Alte Picardiekanaal in Coevorden. Helaas is dit niet haalbaar, waardoor de baggerwerkzaamheden uitgesteld worden. (Waterschap Vechtstromen, 29 maart)
Lees meer: vechtstromen.nl