dinsdag 12 februari 2019

Het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) gaat scherper toezien op de veiligheid van geothermieputten en strengere eisen formuleren waaraan putten moeten voldoen. Dit omdat geothermie volgens SodM vanwege het Klimaatakkoord een grote vlucht gaat nemen. (Groene Courant, 12 februari)

Lees meer: groenecourant.nl