vrijdag 15 februari 2019

Zandwinputten langs de grote rivieren worden omgetoverd tot nieuwe natuur met uit België en Duitsland geïmporteerde grond: verondieping. De grond- en baggerbranche verdient er goed aan. Maar de grond is vervuild. (De groene Amsterdammer, 13 februari)

Lees meer: groene.nl