dinsdag 12 maart 2019

De start van de bouw van woningen van het Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project De Reuzelaar aan de Bovendonksestraat in Hoeven is vertraagd. Dat komt omdat bij bodemonderzoek voor de omgevingsvergunning een verontreiniging is aangetroffen. (Halderbergse Bode, 11 maart)

Lees meer: internetbode.nl