donderdag 11 april 2019

Bestaande en nieuwe kennis over waterkwaliteit bijeen brengen en deze kennis toepasbaar maken voor de praktijk. Daar gaat het om bij de Kennisimpuls Waterkwaliteit. Het programma moet eraan bijdragen dat de KRW-doelen in 2027 worden gehaald. (H2O Waternetwerk, 9 april)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl