donderdag 18 april 2019

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft een toekomstvisie voor gewasbescherming opgesteld die moet leiden tot duurzame teelt van land- en tuinbouwproducten in 2030. De Unie van Waterschappen heeft meegewerkt aan deze visie. (Unie van Waterschappen, 17 april)

Lees meer: uvw.nl