donderdag 25 april 2019

Het college van B&W heeft het bestedingsprogramma erfgoed en archeologie 2019 vastgesteld. Er is voor 2019 in totaal € 500.000 beschikbaar gesteld. Het gaat om een heel divers actie-programma waaruit duidelijk wordt dat er het komend jaar op dit gebied veel in gang wordt gezet. (Groninger Internet Courant, 24 april)

Lees meer: gic.nl