dinsdag 07 mei 2019

De regio Twente wil in 2030 toonaangevend zijn op het gebied van bodemoptimalisering en mestverwerking. Daartoe is Mineral Valley Twente opgezet. Waterschap Vechtstromen is een van de partners in dit samenwerkingsverband. (H2O, 6 mei)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl