vrijdag 10 mei 2019

Noordwolde - De gemeente geeft een negatieve zienswijze op het ontwerp-instemmingsbesluit van het ministerie voor het winningsplan Weststellingwerf. Het winningsplan is opgesteld door Vermilion Energy Netherlands B.V. (Steenwijker Courant, 9 mei)

Lees meer: steenwijkercourant.nl