maandag 13 mei 2019

De 700.000 ton bodemas die dient als fundering voor de op- en afritten van het nieuwe knooppunt Joure blijkt niet overal goed beschermd tegen water. Dat kan leiden tot milieuvervuiling. (Leeuwarder Courant, 13 mei)

Lees meer: lc.nl