dinsdag 21 mei 2019

Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) voedt het wantrouwen bij inwoners van Fryslân tegen gaswinning, door dit op verschillende plaatsen toe te staan zonder dat een gedegen vooronderzoek is verricht. (Friesch Dagblas, 21 mei)

Lees meer: frieschdagblad.nl