maandag 27 mei 2019

Minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat gaat de ministers in het stroomgebied de Rijn vragen maatregelen te nemen tegen (te) lage waterstanden. Volgend voorjaar stellen de ministers het nieuwe Werkprogramma Rijn 2040 vast. (Binnenlands Bestuur, 24 mei)

Lees meer: binnenlandsbestuur.nl