woensdag 05 juni 2019

De drinkwatervoorziening, riolering en waterzuivering is natuurlijk altijd al van ons allemaal geweest, al is het maar omdat we het zelf betaald hebben. Maar voor de meeste mensen voelt dat niet zo. (H2O Waternetwerk, 4 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl