donderdag 20 juni 2019

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat houdt vast aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water (KRW). Na 2027, het jaar waarin de KRW-doelen gerealiseerd moeten zijn, wil ze verder gaan met verbetering van de waterkwaliteit. (H2O Waternetwerk, 20 juni)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl