dinsdag 02 juli 2019

Binnen het initiatief Coastar verkent een alliantie van publieke en private partijen de mogelijkheden om de zoetwatervoorziening te verbeteren door gebruik te maken van de ondergrond. In een eerder project is een eerste verkenning gemaakt naar de mogelijkheden om de wateraanvulling op grote schaal te organiseren in een 'Waterbank' voor de regio Westland. (Groene Ruimte, 1 juli)

Lees meer: groeneruimte.nl