vrijdag 05 juli 2019

Om te kunnen beoordelen of decentrale drinkwaterwinning praktisch haalbaar is, moet een aantal factoren worden meegewogen: de beschikbaarheid van bronnen, wet- en regelgeving, kosten, milieu-impact en veiligheid. (H2O Waternetwerk, 4 juli)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl