maandag 08 juli 2019

Het college van Tytsjerksteradiel wil niet dat er gas gewonnen wordt uit het gasvoorkomen van Suwâld. Vanuit de gemeente is een brief gestuurd naar het ministerie van Economische Zaken en Klimaat om een verzoek daartoe te weigeren. (Leeuwarder Courant, 5 juli)

Lees meer: lc.nl