donderdag 08 augustus 2019

Micro organismen in de bodem zijn de belangrijkste vorm van bodemleven. Ze vormen een belangrijke voedingsbron voor het hogere bodemleven (zoals wormen) en worden zelf voornamelijk gevoed door plantenwortels. CZAV ervaart dat telers hier steeds meer van doordrongen zijn en zich daarom maximaal willen inspannen de bodemvruchtbaarheid en -gezondheid te stimuleren. (Akkerwijzer, 7 augustus)

Lees meer: akkerwijzer.nl