maandag 26 augustus 2019

Bij het uitbaggeren en verruimen van de Twentekanalen wordt met een meetnetwerk van peilbuizen de grondwaterstand gemonitord. Na het baggeren wordt in kwelgevoelige gebieden langs het kanaal een nieuwe bodemlaag aangebracht die kwel tegengaat. Dit schrijft Rijkswaterstaat.(H2O Waternetwerk, 23 augustus)

Lees meer: h2owaternetwerk.nl