donderdag 05 september 2019

De afvoer van de Maas daalt. De gevolgen van de lage rivierstand zijn op dit moment beperkt. Grondwaterstanden blijven op veel plaatsen laag. (Unie van Waterschappen, 4 september)

Lees meer: uvw.nl