woensdag 11 september 2019

De verzilting van de Waddenregio is een reëel en urgent probleem, vooral al voor de boeren in het gebied. Op het congres Saline Futures worden oplossingen gedeeld en allianties gesmeed om een omslag in de landbouw te bewerkstelligen. (Friesch Dagblad, 11 september)

Lees meer: frieschdagblad.nl