donderdag 12 september 2019

Minister Wiebes (EZK) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over het besluit de gaswinning in het Groningenveld versneld terug te brengen. Voor het gasjaar 2019-2020 stelt het kabinet de Groningenproductie vast op 11,8 miljard Nm3 (bcm) in een gemiddeld jaar. Dat is onder het door Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) veilig geachte niveau van 12 bcm. (VEMW, 11 september)

Lees meer: vemw.nl