donderdag 12 september 2019

Het Rijksvastgoedbedrijf is begonnen met archeologisch onderzoek op projectlocatie Valkenburg. Op het voormalig vliegkamp, een gebied dat al sinds de late bronstijd (vanaf ca. 1.000 voor Christus) bewoond is, komen straks 5.000 nieuwe woningen. Bouwen kan pas als de archeologische resten van het gebied door de archeologen zijn veiliggesteld. (Rijksvastgoedbedrijf, 9 september)

Lees meer: rijksvastgoedbedrijf.nl