donderdag 03 oktober 2019

Wetterskip Fryslân wil het toekomstige grond- en oppervlaktewaterbeleid baseren op de uitkomsten en aanbevelingen die in de vorige maand gepresenteerde Grondwateratlas Fryslân staan. (Friesch Dagblad, 2 oktober)

Lees meer: frieschdagblad.nl