donderdag 10 oktober 2019

In april van dit jaar heeft de fractie van Lokaal Waterbeheer op verzoek van omwonenden een aantal vragen gesteld aan het dagelijks bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe over de voormalige stortplaats 'de Bult' in Wekerom, gemeente Ede. Rondom deze stortplaats vindt al vele jaren in hevige mate verontreiniging van grondwater en toekomstig drinkwater plaats. (Ede Stad.nl, 9 oktober)

Lees meer: edestad.nl