maandag 04 november 2019

De kosten voor het schoonmaken van de grond van het voormalige MEOB-terrein in Oegstgeest hangen als donkere wolk boven de gemeente. In 2017 trad die als tussenpersoon op bij de verkoop van de grond voor het nieuw op te richten bedrijventerrein De Boeg. De gemeente zou geen enkel risico lopen. Nu blijkt echter dat de verkoop niet volgens het boekje is gegaan waardoor de gemeente met succes aansprakelijk kan worden gesteld voor 250.000 euro aan kosten voor grondsanering. (Sleutelstad, 3 november)

Lees meer: sleutelstad.nl