vrijdag 10 januari 2020

Voor Energie Beheer Nederland hebben TNO en Ekwadraat het hergebruik van ondergrondse zoutcavernes voor warmtetoepassingen onderzocht. In de studie zijn 2 mogelijke toepassingen van ondergrondse cavernes voor warmtetoepassingen geëvalueerd: winning van warmte uit de caverne en seizoensopslag van warmte. Het volume van de cavernes is groot genoeg om interessant te zijn voor collectieve warmtetoepassingen, maar winning van de warmte lijkt niet haalbaar. (Groene Ruimte, 9 januari)
Lees meer: groeneruimte.nl