vrijdag 07 februari 2020

De waterschappen Aa en Maas en De Dommel hebben de risico’s op wateroverlast door klimaatverandering onderzocht. Hun berekeningen geven aan dat de wateroverlast in de stroomgebieden van de beken Aa en Dommel beperkt is. Maar zodra ook extreem veel water door de Maas moet worden afgevoerd, kan de regio ’s-Hertogenbosch te maken krijgen met wateroverlast. (Waterforum, 4 februari)

Lees meer: waterforum.net