donderdag 30 april 2020

De waterkwaliteit in Nederland zal de komende jaren verder verbeteren door de voorgenomen maatregelen van de waterbeheerders voor de volgende ronde van de Europese Kaderrichtlijn Water, aangevuld met vrijwillige maatregelen vanuit het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer. Dat stelt het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL). Volgens de onderzoekers zal een gestage verbetering van de biologische kwaliteit van het water optreden. Om de Europese doelen overal te halen is het nodig om in een aantal gebieden de maatregelen te intensiveren om zo de belasting van het water met nutriënten te verminderen. Verdere verbeteringen in inrichting en in beheer kunnen helpen om de gewenste planten en dieren in het water te laten terugkeren. (Groene Ruimte, 30 april)
Lees meer: groeneruimte.nl