maandag 04 mei 2020

De gemeente Het Hogeland en grondeigenaar Loostad zijn met nieuw elan in gesprek over het bouwen van 25 tot 30 woningen op het terrein van de voormalige steenfabriek Lombok aan de Trekweg naar Onderdendam in Winsum. (RTV Noord, 4 mei)
Lees meer: rtvnoord.nl