donderdag 07 mei 2020

Waterschap Aa en Maas is nu officieel partner van het Deltaplan Biodiversiteitsherstel.

Dit Deltaplan zet zich in voor een Nederland waar mens én natuur ruimte hebben om zich te ontplooien, een ambitie waar het waterschap zich helemaal in kan vinden. (SIRIS, 7 mei)
Lees meer: siris.nl