dinsdag 15 december 2020

Het veranderende klimaat heeft ook zijn weerslag op de Maasnielderbeek in Roermond die wordt gevoed door kwelwater, grondwater dat aan de oppervlakte komt. Door de hoge temperaturen en aanhoudende droogte afgelopen zomer is de grondwaterstand zover gedaald dat er nauwelijks nog kwelwater de beek in stroomt. (De Limburger, 14 december)

Lees meer: limburger.nl