dinsdag 16 maart 2021

In Warns, Friesland, zijn sporen van een middeleeuwse stins (verdedigingstoren) ontdekt. Experts vermoeden dat het hier de stins betreft van Jelmer Sytzama, een edelman die eind vijftiende eeuw in de Friese plaats zetelde. Daarbovenop zijn er een aantal musketskogels en een kanonskogel gevonden. Hiermee lijkt deze vondst te bevestigen dat een middeleeuwse vete om de Sytzama-stins daadwerkelijk tot een gewapend conflict leidde. (Archeologie Online, 12 maart)

Lees meer: archeologieonline.nl