donderdag 27 mei 2021

Een ingenieursbureau start vandaag met de veld- en bodemonderzoeken voor de hoogspanningsverbinding Rilland - Tilburg. Dat gebeurt in de buisleidingenstraat tussen Knooppunt Markiezaat, Woensdrecht, en de kruising met de weg Heijnoort in Bergen op Zoom. Later dit jaar gaan andere ingenieursbureaus aan de slag op andere delen van het tracé. (Bergen op Zoomse bode, 27 mei)

Lees meer: internetbode.nl