woensdag 09 maart 2022

Staatssecretaris Heijnen (IenW) informeerde op 7 maart 2022 de Tweede Kamer over het resultaat van een onderzoek naar de ecologische kwaliteit van diepe plassen. Opdrachtgever voor het onderzoek was de Vereniging van Bos- en Natuurterreineigenaren (VBNE). Het rapport(verwijst naar een andere website) 'Diepe uiterwaardplassen: verondiepen of niet? Visie vanuit een ecologisch perspectief' stuurt zij mee met de Kamerbrief(verwijst naar een andere website) . Zij verwacht dat zij haar beleidsreactie voor de zomer van 2022 kan geven. (Bodemplus, 8 maart)

Lees meer: bodemplus.nl