dinsdag 26 april 2022

Enkele jaren geleden is gesteld dat de bodem-pH geen groot probleem meer vormt voor de vegetatie in natuurgebieden. Er zijn echter meer factoren dan alleen de pH-waarde van de bodem die het effect van verzuring kunnen weergeven. De signalen daarvan staan nog steeds op rood. (Nature Today, 25 april)

Lees meer: naturetoday.com