vrijdag 16 september 2022

De Unie van Waterschappen vindt dat water en bodem een centrale rol moeten spelen in provinciale plannen op het gebied van ruimtelijke ordening. Dat roept zij op in een persbericht. Vanaf oktober gaan de provincies aan de slag met de regionale vertaling van de NOVEX-plannen van het Rijk, op basis van aangedragen kaders en richtlijnen. (Stadszaken, 15 september)
Lees meer:stadszaken.nl