woensdag 09 november 2022

Op verzoek van de Deltacommissaris bracht de Universiteit Utrecht in kaart welke gevolgen een zeespiegelstijging van twee meter en van vijf meter zou hebben voor Nederland. “Opvallend hoever landinwaarts de gevolgen dan merkbaar zullen zijn.” (H2O Waternetwerk, 7 november)
Lees meer: h2owaternetwerk.nl