maandag 06 februari 2023

AMSTELVEEN In het Amsterdamse Bos wordt hard gewerkt aan het wegwerken van achterstallig onderhoud. Het baggeren van sloten en vijvers in het bos maakt daar onderdeel van uit. Er is inmiddels een nieuw baggerplan opgesteld om in een 10-jaarlijkse cyclus de watergangen op orde te brengen. Het baggeren moet voor verbetering van de waterkwaliteit zorgen, wat goed is voor de biodiversiteit. (Amstelveens Nieuwsblad, 2 februari)
Lees meer: amstelveensnieuwsblad.nl