Het is niet altijd duidelijk of fosfor en stikstof (nutriënten) in het oppervlakte- en grondwater een natuurlijke oorzaak (achtergrondbelasting) hebben of door externe bronnen als landbouw en afvalwaterzuivering worden veroorzaakt. TNO bundelt nu in een nieuwe notitie bestaande inzichten in de achtergrondbelasting van deze nutriënten. (TNO, 25 maart)
Lees meer: tno.nl