Vijftig boeren in veenweidegebied Alblasserwaard - Vijfheerenlanden hebben er straks één: een peilbuis om meer inzicht te krijgen in hoe grondwater werkt. Melkveehouder Aart: ‘Er wordt veel geroepen, met langdurig meten leer ik hoe diep het water zakt in míjn perceel.’ (Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, 30 maart)
Lees meer: melkvee.nl